Privacyverklaring & Cookies

Eerst over de cookies dan de privacy….

De Tuinen van MergenMetz gebruikt in principe standaardprogrammatuur voor webwinkels, mailings en analyses. Dat doen we om u prettig met onze website te kunnen laten werken.
De cookies die wij gebruiken, slaan geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie over u op, anders dan wat nodig is om uw bestelling te doen en te verwerken. Als u in uw browser cookies heeft uitgeschakeld, is het mogelijk dat bepaalde delen van deze website niet toegankelijk of bruikbaar zijn.


Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat cookies in overeenstemming met dit cookiebeleid op uw computer worden geplaatst. Bij uw eerste bezoek aan deze website hebt u daartoe een pop-upscherm gezien, dat bij volgende bezoeken echter meestal niet meer verschijnt.


De Tuinen van MergenMetz gebruikt de volgende cookies in de volgende categorieën:


Cookies die essentieel zijn voor de werking van de site
Bepaalde cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de site correct en efficiënt wordt weergegeven op basis van de browser, het besturingssysteem en de schermresolutie die u gebruikt. Zonder deze cookies zou het niet mogelijk zijn om bepaalde pagina’s correct te bekijken. Vanwege het essentiële karakter van deze cookies is het niet mogelijk om ze te weigeren en toch de website van MergenMetz te bekijken.


Cookies van derden
Cookies van derden worden gebruikt om onder andere u, de gebruiker van onze website, te laten inloggen. En meer. De cookies die wij gebruiken, vallen in de onderstaande categorieën:


Sociale netwerken
Om u in staat te stellen onze content te delen en leuk te vinden op social media sites, zoals Facebook en Twitter, moeten we een cookie plaatsen. De social media applicatie gebruikt cookies om uw keuzes te volgen en opmerkingen te publiceren. Als u een social media applicatie gebruikt, kan de cookie uw gebruik volgen, zelfs als u tijdens uw bezoek aan onze site niet ermee communiceert.


Metingen
Cookies in deze categorie stellen ons in staat om het aantal bezoekers van onze website te tellen en na te gaan welke route ze hebben gevolgd. Hetzelfde geldt voor onze nieuwsbrief. We willen onze website zo goed mogelijk laten functioneren en dat de nieuwsbrieven de informatie bevatten die u wilt lezen.


Webbakens en cookies in mail
Onze e-mails (dat zijn dan overwegend de nieuwsbrieven) kunnen één uniek webbaken bevatten om ons systeem te laten weten of de berichten worden geopend en of op links in berichten wordt geklikt. Dat is iets onvermijdelijks bij gebruik van een nieuwsbrief-programma.
We kunnen deze informatie onder meer gebruiken om te bepalen welke van onze e-mails interessanter zijn voor onze lezers en om te vragen of lezers die deze berichten willen blijven ontvangen. Het webbaken wordt verwijderd als u de e-mail verwijdert. Als u niet wilt dat het webbaken naar uw apparaat wordt gedownload, moet u e-mails van ons als tekst zonder opmaak in plaats van HTML instellen bij de ontvangst.

In de meeste browsers is het mogelijk om cookies te beheren via de browserinstellingen. Wilt u meer weten over cookies, bijvoorbeeld hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u ze kunt beheren en verwijderen Ga dan naar www.allaboutcookies.org.


… en dan nu over de privacy

Zo gaan wij bij de Tuinen van MergenMetz met uw persoonsgegevens om:

 1. De gegevens die u heeft opgegeven zijn de minimaal noodzakelijke gegevens die we nodig hebben om uw bestelling administratief en juridisch correct te verzenden, alsook de communicatie via e-mail of telefoon daaromheen.
 2. U kunt uw eigen gegevens altijd wijzigen via ‘mijn account’, maar niet de gegevens die bij een reeds verwerkte bestelling horen.
 3. U kunt zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief.
 4. Wij verkopen uw gegevens niet, noch stellen wij ze aan een derde beschikbaar, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van uw bestelling.
 5. Wij bewaren uw gegevens zolang dit wettelijk gezien noodzakelijk is. Dit betreft alleen bestellingen die geleverd zijn.
 6. Wij hebben passende technische organisatorische en operationele maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Zo maken wij voor ons systeem gebruik van een gerenommeerde provider (WPMUDEV). draait de website in een beveiligde omgeving (https, de gegevens worden encrypted/gecodeerd verstuurd).
 7. Uw gegevens zijn beveiligd door middel van een loginnaam (uw e-mailadres) en een password dat u uiteindelijk zelf kiest en bewaart.
 8. Voor verwerkingen van betalingen maken wij gebruik van de betalingsprovider Sisow-Buckaroo
 9. Het nieuwsbriefprogramma SendinBlue houdt statistieken bij omtrent het leesgedrag. Deze worden in een database vastgelegd.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Voor het verwerken van uw betaling in relatie tot de bestelling;
 • Voor het versturen van uw bestelling;
 • Voor het eventueel verzenden van brieven, uitnodigingen en aanbiedingen per briefpost;
 • Voor de financiële administratie en belastingaangifte;
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail of anderszins via Internet. U heeft zichzelf daarvoor opgegeven en kunt zich ook afmelden.
 • Uit de statistieken die het nieuwsbriefprogramma SendinBlue vastlegt kunnen wij conclusies trekken om onze nieuwsbriefinhoud optimaliseren. In principe is het mogelijk dat wij kunnen zien wie welke artikelen heeft gelezen. Hier maken wij geen gebruik van.

Verstrekking aan derden

De Tuinen van MergenMetz maakt gebruik van derden voor de verzending van bestellingen, t.w. in enkele gevallen een fulfillment-bedrijf dat de bestelling samenstelt, inpakt en voorziet van een transportetiket en de bezorgdienst, het postbedrijf of een pakketdienst. Deze derden krijgen derhalve uw naam- en adresgegevens voor de afhandeling van uw bestelling en het transport naar het door u opgegeven adres. Ook deze derden moeten uw gegevens gedurende een wettelijk verplichte periode bewaren.

De Tuinen van MergenMetz maakt gebruik van een betalingsprovider die uw bankgegevens opslaat voor administratieve doeleinden (en eventuele terugbetalingen).

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst afsloten. Verder geven we jouw gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Bewaartermijn

In principe bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Als u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief en uw laatste bestelling van langer geleden dan de wettelijk verplichte bewaartermijn is, worden ze verwijderd tijdens een periodieke opschoning van onze databases.


Beveiliging van gegevens

Op technisch vlak hebben wij, gezien de aard van het bedrijf, meer dan voldoende beveiligingsmaatregelen genomen. Doch niets is zeker. Onze medewerkers:

 1. Maken gebruik ven een loginnaam en wachtwoord om in het systeem te komen.
 2. Alleen zij die de rol van beheerder hebben kunnen ook bij uw gegevens.
 3. Wij maken back-ups die bij onze provider blijven en aan ons wordt verzonden bij wijze van externe opslag in geval calamiteiten.

Rechten omtrent gegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, mits dit niet strijdig is met andere wettelijke verplichtingen. Doet u dat zelf via Mijn Account of vul het contactformulier in of schrijf naar:

Stichting De Tuinen van MergenMetz
Utrechtseweg 433
6865 CL  Doorwerth
Nederland


Wijziging privacyverklaring

We kunnen onze privacyverklaring wijzigen, maar altijd binnen wat de Wet ons voorschrijft.