Nieuwe inwoner: Welsumer Haan Martinus

In onze Tuinen wonen ook enkele zeldzame rassen dieren, zoals Bonte Bentheimer landvarkens, waar wij regelmatig over berichten. Iets meer onder de radar opereren onze kippen. Echter, ook die zijn van een bijzonder oud Nederlands ras: de Welsumer. Sinds enkele dagen is er een nieuwe, jonge haan: Welsumer Haan Martinus.

Manifest over de rechten van dieren

De mens mag zich dan wel verheven voelen boven de dieren, maar wat geeft ons het recht om respectloos met ze om te gaan. Ook dieren hebben recht op een waardig bestaan. Dit boek van Marjolein de Rooij is een bijzonder manifest dat pleit voor een vakbond voor dieren. En, zeg nu zelf, waarom niet?

Diersporen van Europa

Dit is een schitterende nieuwe gids, boordevol praktisch gerichte informatie over het herkennen van Europese dieren aan de hand van hun sporen. De hoofdmoot vormt de zoogdiersporen, en de hoofdmoot daarvan is pootafdrukken. Maar er is veel meer: braakballen, poepjes, vraatsporen, holen… Alles zeer toegankelijk en met heldere foto’s en tekeningen.

De rode lijster

Fred Wouters, tot 2022 directeur van Vogelbescherming Nederland, vertelt over zijn liefde voor vogels, het beschermen ervan, en zijn ervaringen als directeur. Het is interessant voor beleidsmakers en politici, alleen al door de soms smeuïge inkijkjes in soms zeer langdurige en moeizame onderhandeltrajecten.

Argh! Een kat in de tuin!

We ergeren ons er allemaal aan. Heb je net fraaie compost opgebracht, gezaaid, water gegeven en de volgende dag zie je dat precies daar een kat zijn behoefte heeft gedaan. Kraut & Rüben geeft een paar tips.

Vogels van Europa

Vogels van Europa is een schitterende vogelgids en nu eens niet met tekeningen maar met foto’s ter herkenning. Het is zeer compleet en gewoonweg prachtig; een fijn en redelijk handzaam opzoekboek. Het niet bedoeld als veldgids, daarvoor is het misschien wat groot en zwaar uitgevallen.

Samenwerking met Buitengewone Varkens

De Tuinen van MergenMetz heeft zich aangesloten bij Buitengewone Varkens. Bonte Bentheimer-biggen die niet naar houders van stamboekvarkens gaan, gaan naar deze organisatie. Daarnaast worden wij afhaalpunt voor bestellingen.