Stad en plant

Een boek vol enthousiaste verhalen over planten en plantjes in de stad, met humor en zonder al te veel pretenties, en dat past wel bij de planten waar het over gaat. In een ongekend dynamisch milieu vol verstoring en vervuiling vestigt zich allerlei groen, soms letterlijk tegen de klippen (muren, lantarenpalen) op. Leuk, leerzaam en optimistisch stemmend voor wat betreft de veerkracht van de natuur.

Landherstel

Een sympathiek boek met de optimistische boodschap dat de aarde zich – bewezen! – kan herstellen, ook daar waar de ecologische schade onherstelbaar lijkt. Hoopgevende voorbeelden, die misschien voor sommige plaatsen in de Lage Landen inspirerend zijn.

Stille aarde

Dave Goulsen schetst in heldere taal de toestand van onze aarde en in het bijzonder het insectenleven. Die staan immers aan het begin van onze voedselketen, maar zijn de afgelopen decennia in aantal fiks teruggelopen. Hoe komt dat? En wat kunnen we er aan doen?

Ojee de gasprijs en de winter

Gedeeld leed is half leed, luidt het gezegde. We nemen jullie mee in onze eigen maatregelen om de energierekening in de komende winter te beteugelen. Thermostaat laag, stralingswarmte, korter douchen, kersenpitten en tochtrollen.

Veel pesticiden in onze slaapkamers

Je kunt beter in Nederland wonen dan in België. Europees onderzoek geeft aan dat in de Nederlandse slaapkamer zo’n 11 verschillende pesticiden worden aangetroffen en in België maar liefst 23. Hoe kwalijk is dat? Het geeft aan dat de blootstelling niet beperkt is tot die aardappel- of graanakker, maar dat we – mens en dier en plant – het elke dag, elke seconde tot ons nemen.