2018 is het jaar van….

Elk jaar is een ‘jaar van’. De natuur gaat ons het meest aan het hart, maar zoals altijd zijn er ook opmerkelijke benoemingen. De Verenigde Naties heeft geen thema voor 2018. Wellicht dat Trump met zijn America First dwars heeft gelegen.

De laatste keer dat de VN geen thema had, was twintig jaar geleden, 1997. En daarvoor 1991, 1989, 1988. Dus uniek is het niet. Voor 2019 staat al wel een thema vast, maar dat zeggen we pas volgend jaar.


Foto: Commons Wikimedia, H. Zell

Gember en malrove zijn de gezonde planten

Door NHV Theophratus, de Duitse vereniging ter bevordering van natuurlijke geneeskunst, vernoemd naar Theophrastus Bombastus von Hohenheim (ook Paracelsus geheten) verkoos gember tot heilzame plant (Heilpflanze) van het jaar 2018

De Universiteit van Würzburg kiest ook elk jaar de Artsenijplant van het Jaar, en dat is dit jaar de Malrove – in het Duits de Andorn en niet te verwarren wat we in Nederland Andoorn noemen.  Marlove is in Nederland een Rode Lijst-plant, maar ook in Duitsland niet meer zo bekend. Hoewel het vroeger zeer veel gebruikt werd of wordt als geneesmiddel.


Verkiezingen

Op 21 maart 2018 mogen we allemaal, althans de stemgerechtigden, kiezen wie ons vertegenwoordigen in de gemeenteraad. En daaruit wordt een college van wethouders samengesteld dat in principe de gemeente de komende vier jaar bestuurt. De raad toetst of stuurt bij.

Heeft het zin? De gemeenteraad hoort een afspiegeling van de bevolking te zijn. Maar we zien er ook mensen die op hun stoel lijken vastgegroeid, er dus te lang in zitten, onderdeel van het systeem zijn geworden en geen frisse kijk meer hebben op wat er leeft. Twee periodes van vier jaar zou wat ons betreft het maximum moeten zijn.
Maar in grote lijnen gaat het goed. Want ook op gemeentelijk niveau worden besluiten genomen die onze wereld een stukje beter maken. Of het nu eisen zijn aan nieuw te bouwen woningen (klimaatneutraal, bijvoorbeeld, of gasloos), meer faciliteiten voor fietsers of het stimuleren van gezamenlijke moestuinen, natuurinclusieve landbouw of minimabeleid. Of windmolens plaatsen. Lokale politiek staat heel dicht bij ons, in de eigen gemeente!


Andere planten

Lavendel is de Balkonplant van het Jaar 2018 en de agapanthus de Terrasplant van het Jaar 2018, aldus Bloemenbureau Nederland. Fleuroselect, de internationale vereniging van sierplantenkwekers, vindt 2018 het jaar van de paprika/peper en van het afrikaantje.


Huiszwaluw

Op het gebied van al wat vliegt is in Nederland 2018 Het jaar van de Huiszwaluw. National Geographic pakt het wat breder aan: Het Jaar van de Vogel – omdat het honderd jaar geleden is dat de Migratory Bird Treaty Act is aangenomen, bescherming van trekvogels. Dat is weliswaar tussen de VS en Canada, maar toch honderd jaar geleden al een mijlpaal.


Jaar van de Hond

Volgens de Chinese Dierenriem is 2018 het jaar van de hond. Daar horen mooie eigenschappen bij, zoals eerlijkheid, loyaliteit, verdraagzaamheid en zorgzaamheid. Alles wat de president van de VS niet uitstraalt. Vandaar dat de Chinezen, met een vooruitziende blik, ook cynisme en pessimisme aan de hond hebben toegekend.

Nu we toch met de Chinezen bezig zijn: 2018 is het jaar van het Europees-Chinees toerisme.


Cultureel Erfgoed

Voor ons, in de EU, het 2018 het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Daarbij denken we vooral aan materieel erfgoed: gebouwen, schilderijen, beelden, boeken. Maar immaterieel? Oude, zeldzame dierenrassen? Culinair Erfgoed? Oude groentenrassen?


Economische bubbels

Alle indicatoren staan op ‘economische groei’ maar inmiddels is de tulpenbol Bitcoin alweer wat inelkaar gezakt. Het jaar van de hoogconjunctuur schrijft Financieel Management. Maarten Schinkel noemt 2018 in NRC Handelsblad van 6 december 2017 het jaar van de Tom & Jerry economie: “De website van het CBS is één groot hosanna: betere omzetten, investeringen, banengroei: noem maar op. De huizenmarkt laait op, en niet langer alleen in de grote steden.”
De website ‘de kritische belegger’ spreekt van Het Haar van Euforie.


Verzet

Het Jaar van Verzet. Extra aandacht voor de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Jaar van het Water

Ook verzet, maar dan anders. Voor Nederland, vooral het neder, is het eigenlijk elk jaar een jaar van het water. Maar voor Waterpoort en de Regio Rivierenland is 2018 het jaar van het water. Niet zo vreemd, overigens, voor gebieden met die naam.


Mathematische Biologie

Het jaar van de Mathematische Biologie. U bedoelt? Het leven is toch niet in een formule te vatten? Ze vieren de enorme bijdrage die de wiskunde heeft geleverd aan biologisch onderzoek en levenswetenschappen.


Het Jaar van het Koraalrif 

Eerst door vervuiling en nu ook door de opwarming van het zeewater, worden koraalriffen ernstig bedreigd. Complete onderzeese ecosystemen dreigen verloren te gaan. Dus niet voor niets heeft men 2018 voor de derde keer, na 1997 en 2008, uitgeroepen tot Jaar van het Koraalrif. Misschien helpt het?


Wie de jeugd heeft….

In Schotland hebben ze 2018 tot het Jaar van Jonge Mensen benoemd. Maar de Australische katholieke bisschoppen hebben 2018 tot het Jaar van de Jeugd verklaard. Dat doet wel de wenkbrauwen fronzen, nadat er in 2017 zo veel naar buiten kwam over seksueel misbruik van  kinderen binnen de Australische Anglicaanse Kerk. Een goedmakertje?


En zo zijn er ongetwijfeld nog wat jaren. Antwerpen gooit het in 2018 op Barok en Rubens, de New York Times heeft 2018 tot het jaar van de klant uitgeroepen. Wie volgt?

 

 

1 gedachte over “2018 is het jaar van….”

Plaats een reactie