Bonte bentheimers tegen Japanse duizendknoop [5]

Eindrapport Praktijkproef Japanse Duizendknoop

Op 5 februari 2018 verstuurde Stichting Probos haar eindrapport van de praktijkproeven die zijn genomen om te onderzoeken wat de beste methode is om de Japanse duizendknoop te bestrijden. De Bonte Bentheimer landvarkens, die nu drie seizoenen in Oosterbeek zijn ingezet, zijn geen onderdeel van de praktijkproef, maar worden wel vermeld.

Download of open hier het eindrapport (PDF)


Samen met 31 terrein beherende organisaties (gemeenten, stichtingen, particuliere eigenaren) is op 120 locaties onderzocht wat de beste bestrijdingsmethode is. Er zijn zeven methoden gedurende vier volle jaren gevolgd:
1.      Afdekken
2.      Intensief maaibeheer
3.      Chemische bestrijding
4.      Ultima (milieuvriendelijker chemisch)
5.      Handmatig uittrekken
6.      Afgraven
7.      Begrazing door schapen


Waarom geen varkens?

Stichting Probos startte in 2011 met een inventarisatie en in 2013 met de praktijkproef, het experiment met de varkens in Oosterbeek begon 1 april 2015 en duurt telkens een dik half jaar.
Begrazing door schapen vormden wel een van de methoden die door Probos is onderzocht op effectiviteit. Maar….

Begrazing door schapen leidt niet op alle locaties tot een significante afname van duizendknoop en is relatief duur. Daarom lijkt dit niet de meest geschikte bestrijdingsmethode. Wel kunnen er bij verschillende kuddes verschillen in voedselvoorkeur zijn die het resultaat bepalen. De inzet van varkens lijkt op kortere termijn tot positievere resultaten te leiden, omdat dan ook delen van de ondergrondse biomassa worden verwijderd.”

Kosten en baten varkens

Hierboven een tabel uit het Probos-rapport. Schapenbegrazing wordt als duurste neergezet. Voor varkens is dat wat anders. Een aantal vaste kosten is misschien vergelijkbaar en de dieren moeten worden bijgevoerd. Alleen Japanse duizendknoop eten is een nogal eenzijdig voedingspatroon.
De kostprijs van biologische brokken bedraagt ca. 75 cent per varken per dag. Er zijn misschien nog wat initiële kosten en beheerkosten (manuren), waaronder vullen van de watertank.


Een Bonte Bentheimer is na één jaar op het slachtgewicht van ca. honderd kilogram. Dat betekent ‘out of pocket’ 365 x 0,75 = 275 euro aan voer en misschien 600 euro aan manuren.
Bij slacht levert een dergelijk dier ca, 60 kg vlees op. Dat van de Bonte Bentheimer is exquise van kwaliteit en kent een gemiddelde consumentenprijs van 15 eur/kg. Dit zijn niet de kiloknallers van de supermarkt. Dus een dier kan zo’n 850 euro (excl BTW) opleveren. Okay, dan zijn er nog wel slachtkosten, slagerskosten e.d.. af te trekken.
Maar er loopt niet één varken, maar vijf of tien. De beheerkosten en manuren worden over de dieren verdeeld. Laten we het zo stellen:

De inzet van varkens is èn een biologische bestrijdingsmethode èn het werkt èn kost uiteindelijk niets of levert zelfs op.


Achtste methode: varkens

Stichting Probos plaatst binnenkort op de website Bestrijding Japanse Duizendknoop een keuzehulp c.q. beslissingsboom. Aan de hand hiervan kan iedereen de beste methode gegeven de omstandigheden kiezen. We hopen van ganser harte dat ze de achtste methode, varkens daarin opnemen, ook al was het geen onderdeel van de officiële proef.


Meer informatie

We hebben regelmatig op onze website over dit project met de Bonte Bentheimers gepubliceerd.
Zo is het begonnen: Bonte Bentheimers tegen Japanse Duizendknoop.
En hier vindt u afleveringen 2 t/m 4 plus een recept voor taart.

 

1 gedachte over “Bonte bentheimers tegen Japanse duizendknoop [5]”

Plaats een reactie