Noordzee wordt schoner

Vissen die er een stuk gezonder uitzien en minder vervuilende stoffen in de zeebodem. Het gaat beter met de Noordzee. 

Bot vangen

In de Volkskrant bijlage Kennis wordt melding gemaakt van een onderzoek van het Wageningse Imares en Deltares uit Delft. De onderzoekers vingen bot. Dat wil zeggen, ze vingen deze vis en ook schar en onderzochten de vissen op leverkanker. Dat bleek fors te zijn gedaald.
'In 1985 zwom er nog 30 tot 40 procent van de vissen rond met leverkanker, in 2004 bleek de ziekte tot onder de 2 procent te zijn afgenomen,' aldus het artikel.

Overheidsbeleid

De gezondheid van platvissen blijkt een goede indicator van de toestand van de zee en zeebodem. De onderzoekers constateerden ook dat de hoeveelheid PAK's en pcb's in het bodemslib fors waren gedaald.

Het positieve resultaat wordt toegeschreven aan het overheidsbeleid m.b.t. de uitstoot van fossiele brandstoffen in industrie en verkeer en het storten van chemisch afval.

Plaats een reactie