Of mice and men

De strijd tussen mens en dier duurt al een eeuwigheid en zal nog net zo lang duren. Als het aan mij ligt in elk geval tot alle muizen zijn uitgeroeid. Gisteren heb ik sla verspeend, vandaag was er niets over. Muizenvraat. Grrrrr.

Stengelsla

muizenvraat - stengelslaStengelsla (celtuce, aspergesla) is weggevreten. Omdat de plantjes op waren gekomen, heb ik het deksel losjes, op een kier, op het bakje gelegd. Muis is erin gekropen en heeft zich tegoed gedaan. Er liggen nog een paar snippers blad.
Vandaag heb ik opnieuw stengelsla in het bakje gezaaid.

Vierjaargetijdensla

muizenvraat - verspeende 4jaargetijdensla detailGisteren had ik de gekiemde slaplantjes in potjes gezet. Om in de kas nog wat door te groeien alvorens ze over een paar weken uit te planten.
Twaalf potjes voor twaalf kroppen sla. Niet meer, want we hebben ook nog little gem en snijsla en later in het jaar zaaien we nog meer.
De muis heeft niets meer overgelaten.

Vierjaargetijdensla - uitgeplantOmdat ik het niet laten kon, had ik alvast een paar heel erg jonge plantjes buiten in het bed geplant. En die staan er nog. De rest van de zaailingen had ik nog niet weggegooid, maar in het bakje gelaten – je weet immers maar nooit. Maar ook het bakje was, net als bij de stengelsla, kaalgevreten.
Buiten staan nu de enige en laatste vierjaargetijdensla-plantjes.

Vierjaargetijdensla - uitgeplant 2Die hebben nu een minikasje gekregen. Voor alle zekerheid. Die mogen niet verloren gaan. (Een lege plastic fles zonder bodem erover zetten.)

naschrift

29 maart 2008 – Genoegdoening!

muis-in-valJe zet een val met een stukje kaas en je hebt de boosdoener. Of misschien een boosdoener. Hij kijkt alsof hij zeggen wil: Wat heb ik misdaan? 

 

Plaats een reactie