Groente & Fruit Encyclopedie

Morgen is het schrikkeldag. Dus wat extra tijd. Tijd voor een recensie van een al wat ouder maar o zo fraai boek. Een van de weinige complete en ook inhoudelijk goede boeken die er zijn voor de moestuinier.

Titel Groente & Fruit Encyclopedie4e geactualiseerde druk
Van Luc Dedeene & Guy De Kinder
Uitgever Kosmos Uitgevers
ISBN 978 90 2154 617 9
Prijs € 34,95
Verkrijgbaar bij Uw boekhandelLibris verzendhuis (die kennen o.i. een betere service dan BOL en geen verzendkosten)

Groente en Fruitencyclopedie 4e druk.png

Alles wat goed is …

“Vooral de mond aan mond reclame van de vele tuinliefhebbers die het boek kochten zorgt ervoor dat de Groente en Fruit Encyclopedie steeds in de aandacht blijft. Daarom mijn welgemeende dank aan de meer dan tienduizend mensen die de Groente en Fruit Encyclopedie in de afgelopen jaren hebben aangeschaft,” zo schrijven de auteurs bij de aankondiging van de 4e druk. De eerste drie bij elkaar betroffen 10.500 verkochte exemplaren.
Alles wat goed is, gedijt bij mond-tot-mond-reclame.

Ik stond erbij en keek er naar

Ik meen dat het 2004 was, toen ze op deTuindagen van Beervelde voor hun werk met de Beervelde Award werden beloond. Ik was toen hoofdredacteur van het kwartaalblad Vergeten Groenten en Peter Bauwens had een perskaart voor mij geregeld. Die gaf o.a. recht op het bezoek van de receptie op het bordes van het paleisje: blah, blah, blah, hap en slik, blah, hap en slik – en vervolgens werden twee prijzen uitgereikt. Graaf Renaud de Kerchove de Denterghem riep Luc Dedeene en Guy De Kinder tot zich.
Dat was mijn kennismaking met de Groente & Fruit Encyclopedie, die ik kort daarna kocht.

Zo ziet de laatste druk er uit…
https://www.plantaardig.com/groenteninfo/De%20Beervelde%20Award%202004%20tijdens%20de%20voorbije%20tuindagen_bestanden/Beerveldeawardwinnaar2004_kl.jpg
… en zo de eerste.
 

Opzoekboek

Encyclopedie betekent opzoekboek. En alles dat je als moestuinier wilt weten staat er wel zo’n beetje in. We bladeren het van voor naar achter door:

o Indeling van de groententuin. Wij van MergenMetz kennen een zesjaars wisselteelt, maar er staat ook een kant en klaar schema voor tien percelen in.
o Over mulchen, composteren, meststoffen, groenbemesters
o Over beschermde teelten. Uiteraard de kas maar ook de platte of koude bak, folie en vliesdoek en hoe regel je eigenlijk het klimaat in een polytunnel?
o Over groenten in potten. Ja, in 2004. Terwijl nu de vierkantemetertuin opkomst doet.
o Over onkruiden, gieten en sproeien. Heeft u wel eens nagedacht over een gietdarm bij de tomaten?
o Over ziekten en plagen
o Over zaden en zaaien. En uitplanten.
o De groenten en hun teeltbeschrijvingen. Dat begint op bladzijde 77 en duurt tot en met 255 (let wel: bij de eerste druk, in ons bezit).
   
o Vervolgens gaat het over fruit: klimaat.
o Over onderstammen, over het planten van fruitbomen en -struiken, bemesting. Over bloei en bestuiving.
o Over groeiregulering. Daarmee wordt snoei bedoeld. Maar ook allerlei groeivormen – opbuigen en binden. Vruchtdunning.
o Fruit in potten – nee, geen vervanging van de fruitschaal.
o Fruit in kassen, over het gezond houden – oorwurmen zijn geweldige dieren!
o Ja. Hoe bewaar je eigenlijk de fruitoogst? Drogen, invriezen, jams e.d.
o Fruitbomen en -struiken en hun teeltbeschrijving.Deze is per soort aanmerkelijk uitvoeriger dan bij groenten. Van de appel worden legio soorten en hun kernmerken vermeld. Zo hebben wij sterappeltjes:Bestuivers o.a. Bellefleur; sterke groei, laat vruchtbaar; pluk: half september; karmijnrood met grijze stippen; gebruik = winterras.Het vervelende is dat we in al die jaren nog nooit een sterappel hebben gezien. Ook al hebben we een dubbele bellefleur in de tuin. Speciaal aangeschaft omdat ze zo lang bloeit en daarmee een perfecte kruisbestuiver is. Luc?! Guy?! Help!
De snoei van de appel wordt uitvoerig besproken. Als ook de ziekten en kwalen.
o … en dat geldt voor nog een stuk of veertig fruitsoorten.

Het bevat (althans bij de eerste druk) twee registers achterin: één voor groenten en één voor fruit. (Persoonlijk vind ik dat niet handig. Ik zoek bijna altijd in eerste instantie abusievelijk in de lijst met fruittrefwoorden, terwijl ik een groente zoek.)

Wat zo prettig is

Groente- en Fruitencyclopedie Aubergine.jpg
Hierboven tonen we een eigenlijk willekeurig opgeslagen pagina. Aubergine.

Wat zo prettig is, is dat de plantbeschrijvingen zo uitvoerig zijn. En uitgebreid ondersteund met fraaie doch ook realistische foto’s, tabellen en tekeningen.

Groente- en Fruitencyclopedie Zaaien.jpgHet lijken soms wel stap voor stap documentaires. De stijl doet me denken aan de boeken van de te vroeg overleden en (dus) onvolprezen Geoff Hamilton, die met Gardeners’ World Groot-Brittannië aan de (moes-)tuin hielp.
Na zijn dood was het tv-programma voorgoed verloren aan de Intratuin-mentaliteit. Waar Geoff zaaide en zelf stekte dat het een lieve lust was, verwezen zijn opvolgers net iets te vaak naar your local garden center. Niemand heeft Geoff kunnen evenaren. Nou ja, op tv, want in boekvorm mag deze encyclopedie er wel degelijk zijn.


Standaard naslagwerk

Wij van MergenMetz hebben van veel groenten een uitgebreide beschrijving op onze website. Daarbij maken we, naast eigen ervaringen, gebruik van diverse bronnen. Die vermelden we keurig, onderaan. En een die u bijna altijd ziet is er een die we er altijd even op naslaan: ja, de Groente en Fruit Encyclopedie.


Met de tijd mee

Navraag bij Guy en Luc leert dat bij druk 3 en druk 4 de lijsten met fruitrassen zijn geactualiseerd. In de eerste druk staat de kiwibes of mini-kiwi niet vermeld en vanaf druk 3 zijn de plantafstanden en combinatieteelt voor fruitsoorten opgenomen.
Uiteraard zijn de adressen die achterin het boek worden vermeld (kwekers, zaadleveranciers enzovoorts – bij elke druk bijgewerkt.

Vraag ik mij, als bezitter van de eerste druk, opeens af: zouden ze hun foto’s op de achterflap ook hebben geactualiseerd? Het is immers acht jaar later.

Uit de eerste druk
Groente- en Fruitencyclopedie Guy De Kinder.jpg   Groente- en Fruitencyclopedie Luc Dedeene.jpg
Guy was op deze foto hooguit 51 lentes jong…
… en Luc moet maximaal 39 zijn.

 

Plaats een reactie