2019 is het jaar van….

Elk nieuw jaar vormt voor diverse organisaties aanleiding om een onderwerp of thema te kiezen waarop men zich focust. Altijd boeiend om te zien wat de mens roert. We melden alleen grote of bijzondere thema’s. En dan is er nog Brexit en dit nieuwe jaar verkiezingen.


Vreemd genoeg hebben we voor Vlaanderen, België, weinig vermeldenswaard kunnen ontdekken anders dan dat het 450 jaar geleden is dat Pieter Bruegel de Oude overleed en dat daar een tentoonstelling in het Paleis van Karel van Lotharingen te Brussel is gewijd.


Jaar van het Varken

Voor de Chinezen is 2019  het jaar van het varken. Het begint op 5 februari 2019 en eindigt op 24 januari 2020.
Bij ons is het elk jaar het jaar van het varken, en wel het zeldzame ras bonte bentheimer, dat we in stand willen houden.
Voor de Chinezen betekent het Jaar van het Varken een jaar van voorspoed en geluk. Willen we dat niet allemaal?


Wulp en veldleeuwerik

SOVON heeft de wulp, met haar karakteristiek omlaag gebogen snavel, tot vogel van het jaar uitgeroepen.
De afgelopen dertig jaar is het aantal wulpen met de helft – de helft! – afgenomen. In onze jeugd, in Bergen NH, zag ik veel wulpen. Nu zijn ze, volgens SOVON, uit de duingebieden verdwenen.

In Duitsland is de veldleeuwerik de vogel van het jaar. Het gaat daar niet goed met deze vogel, sinds 1998 is ‘elke vierde’  – dat is een kwart! – verdwenen. In Nederland gaat het ook beroerd met deze vogel die vroeger talrijk voorkwam en op zomerse dagen hoog aan de hemel kwetterde. Sinds 2004 staat ze op de rode lijst van bedreigde soorten.


Sint-Janskruid en meidoorn

Door NHV Theophratus, de Duitse vereniging ter bevordering van natuurlijke geneeskunst, vernoemd naar Theophrastus Bombastus von Hohenheim (ook Paracelsus geheten) verkoos Sint-Janskruid tot heilzame plant (Heilpflanze) van het jaar 2019

Het Institut für Geschichte der Medizin van de Universiteit van Würzburg kiest elk jaar de Artsenijplant van het Jaar. In 2015 was dat voor hen het Sint-Janskruid. In 2019 is dat de meidoorn.


Stemrecht!

In 2019 heeft Nederland honderd jaar algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Of beter: 100 jaar vrouwenkiesrecht.

De Tweede Kamer vindt het nodig  een aantal  activiteiten te organiseren waarmee ze de waarde van de parlementaire democratie, “… waarin ieders stem even zwaar meetelt….” wil benadrukken,

Democratie mag geen dictatuur van de meerderheid zijn. Omgekeerd bestaat, zeker in Nederland-coalitieland, de kans dat een kleine partij iets doordrukt, terwijl de overgrote meerderheid van de kiesgerechtigden een andere mening is toegedaan. Makkelijk is het niet.


Brexit

Vrijdag 29 maart 2019 is de dag dat Groot-Brittannië de EU zal verlaten. Met of zonder overeenkomst – de hard brexit.
Stemrecht? Oké! Kies uw vertegenwoordigers. Maar referenda zijn niet altijd het aangewezen middel. Soms is de materie te complex en zijn de consequenties tevoren niet te overzien.
Op 17 december 2018 gaf de Britse premier May aan dat er, wat haar betreft, geen tweede referendum komt, want dat zou “het Britse volk verraden” en “onherstelbare schade” aan de politiek aanrichten.
Wat ons betreft tonen de scenes in en buiten het Britse parlement aan dat de politiek zich zelf ongeloofwaardig heeft gemaakt. En mag het Britse volk haar mening niet herzien nu de consequenties duidelijk zijn?


Verkiezingen!

23-26 mei – Europees Parlement
In Nederland de 23ste, in België de 26ste.
Soms gaat het moeizaam, maar we moeten blij zijn met Europese eenwording: de vrije handel, het grenzeloos reizen, die ene munt, de Europese normen voor allerlei producten en milieu. En de vrede. Het is nu eenmaal zo dat de meeste belangrijke zaken die ons aangaan, grensoverschrijdend zijn.

In België kiest men bijna alles op de 26ste mei: ook een nieuw federaal parlement (landelijk) en regionaal parlement (Vlaams, Brussels, Waals).

20 maart – Waterschappen
Waterschappen zijn zo’n beetje de oudste bestuursorganen die de Lage Landen kennen.
Het gaat over milieu, grondwateronttrekking, waterstanden en meer. Om maar iets simpels te noemen: de boeren willen laag grondwater, omdat hun vee dan buiten kan lopen en de akkers kunnen worden geploegd, maar voor natuur (vogels) en milieu is een hogere grondwaterstand wenselijk. Wat is wijsheid? Stem!

20 maart – Provinciale Staten
Alles wat uw gemeente overstijgt is provinciaal. Natuurbeheer, verbindingswegen – ook die door uw dorp -, industrieterreinen, vervuilende industrie maar ook vermindering CO2-uitstoot. De Provincie is alom aanwezig, maar tja, het is geen landelijke noch lokale politiek. Hoewel?
De Eerste Kamer wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Dus uw stem op een partij in de provincie klinkt door in de landelijke politiek.


Zalm

Het gaat om de Atlantische zalm, die in aantallen ras is afgenomen. Deze zwemt de halve wereld over en paait in zoet water. 2019 is het Internationale jaar van de Zalm. Maar eigenlijk is het een project dat in 2018 gestart is en loopt tot in 2022. Het zwaartepunt ligt in 2019.


Inheemse talen

Voor de Verenigde Naties is het het jaar van de inheemse talen, de oorspronkelijke talen die dreigen te verdwijnen. Er worden op onze aardkloot zo’n zevenduizend talen gesproken, een derde ervan is in gevaar – er zijn nog duizend of minder sprekers. Meer dan de helft van de wereldbevolking spreekt een van drieëntwintig talen.


Periodiek systeem der elementen

Voor de FAO is het geen bijzonder jaar, maar wel voor de UNESCO. Het is 150 jaar geleden dat Dmitri Mendelejev het periodiek systeem der elementen “bedacht”. Nog maar 150 jaar geleden, zouden we willen zeggen.

We weten nu dat CO2 een koolstofatoom is met twee zuurstofatomen. Een heel mooi bruggetje naar het jaar van


Koolstof

The Geological Society of London (GSL) heeft 2019 uitgeroepen tot ‘The Year of Carbon’ – koolstof, dus. Dit chemisch element C, bracht leven op aarde. Het komt overall voor: steenkool, grafiet, actieve kool, als bouwmateriaal, in fietsframes, diamant, maar ook in bomen, planten en in de vorm van CO2 in onze atmosfeer.
“Op koolstof gebaseerde energiebronnen blijven van groot belang, zowel in termen van winnen als het verminderen van de emissies, maar vooral op weg naar een koolstof-neutrale toekomst.”
Je zou zeggen: allemaal weer een houtkachel, want de CO2 wordt door bomen in de vorm van hout vastgelegd, hout dat verbrandt wordt weer CO2 en dat wordt weer opgenomen door bomen (en andere planten), enzovoorts.
Maar ja, dat vergt heel veel hout en is verre van prettig voor mensen met ademhalingsproblemen.


Tolerantie

De Verenigde Arabische Emiraten hebben 2019 uitgeroepen tot jaar van tolerantie. Op 15 december 2018 maakte de president, sjeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan dat bekend. Hij zei dat de VAE in 2019 duidelijk zichtbaar zullen zijn als wereldhoofdstad van vrede, tolerantie, en het instandhouden van waarden tussen regionale en internationale gemeenschappen.

 


Rembrandt en de Gouden Eeuw

Voor Nederland wordt 2019 het jaar van Rembrandt en de Gouden Eeuw.
Rembrandt Harmenszoon van Rijn leefde van 1606 tot 1669. Op 4 oktober 2019 is het 350 jaar geleden dat de wellicht beroemdste schilder overleed. De Gouden Eeuw (grofweg 1600-1699) vormden hoogtijdagen voor de Republiek der Zeven Provinciën (1588-1795), bestaande uit zeven staten (Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland en Zeeland). En Drenthe maar die staat was niet vertegenwoordigt in de Staten Generaal. Dus eigenlijk acht. Tel daarbij de Generaliteitslanden (Zeeuws-Vlaanderen, Brabant, het huidige Limburg), die door de Staten Generaal werden bestuurd, en daar ligt de vorm van het Nederland, zoals we dat nu kennen.

Zou Vlaanderen, wat toch ook tot de Lage Landen behoort, ook een “eigen” Gouden Eeuw kennen?


100 Jaar Bauhaus

In 1919 werd in de stad Weimar, in de Duitse Freistaat Thüringen, het Staatliche Bauhaus Weimar opgericht. Een wat nu beroemde kunst- en architectuurbeweging is geworden. We kennen nog steeds de fraaie schilderijen, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. We moeten alleen maar de naam Mondriaan de noemen. Oké, de beweging ontstond in wat nu de Bondsrepubliek Duitsland is, maar kunst is grenzeloos. Lees hier meer.


 

Plaats een reactie