Blauwe kleurstof M&M’s goed voor ruggenmerg

Zo zie je maar weer. Nadat de kleurstoffen in onder andere M&M's eerst jarenlang (onterecht) in verband werd gebracht met ADHD, blijkt nu met name de blauwe M&M wonderen te kunnen verrichten.

M&MZo bericht VPRO's Noorderlicht dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat als de menselijke ruggenmerg wordt beschadigd, het lichaam deze kwetsuur eigenlijk erger maakt. Maar nu is er een stof gevonden die dit stopt en het herstel van de zenuwen bevordert. Die stof is zeer nauw verwant aan de blauwe kleurstof van de – ja – blauwe M&M's.
De resultaten van het onderzoek door het Center for Translational Neuromedicine van de University of Rochester Medical Center verschenen 27 juli j.l. in de Proceedings of the National Academy of Sciences. De onderzoekers verlamden ratten door hun ruggenmerg te beschadigen. De ratten die geen BBG (Brilliant Blue G) kregen toegediend herstelden niet, de ratten die het wel kregen toegediend konden weer enigermate lopen.

BBG is chemisch identiek aan FD&C blue dye No. 1 (briljant blauw FCF, E133), de onschadelijke kleurstof in o.a. M&M's.
 

ADHD

Kleurstoffen werden en worden nog steeds in verband gebracht met ADHD bij kinderen. Hoewel ADHD niet ontstaat door het innemen van kleurstoffen schijnt er wel een verband te bestaan tussen de inname van kleurstoffen en de afbraak van histamine in het lichaam. Dan zal het wel gaan over het niet afbreken van de histamine, want histamine houdt de mens waakzaam en alert. En suffigheid is wel het laatste dat een kind met ADHD kan worden verweten. En enkele kunstmatige kleurstoffen kunnen overigens wel hyperactiviteit stimuleren.

ADHD schijnt in principe genetisch bepaald te zijn en omgevingsfactoren kunnen de nog niet geopenbaarde aanleg stimuleren. Voeding, anders dan kleurstoffen, kan wel een gunstige invloed hebben op ADHD. 

Plaats een reactie