De beer is los – dertig biggen verwacht

O schrik! Toen wij vanmorgen de bonte bentheimers gingen voeren, bleken er vier te lopen in het deel met de drie gelten uit Oosterbeek, die bij ons overwinteren. De hitsige dames hebben beer Hakim zo gek gemaakt dat hij op miraculeuze wijze onder het hek door moet zijn getijgerd. De natuur laat zich niet temmen.

Lees hier over het overwinteren van de bonte bentheimers bij ons.

Modderige ruggen

De vulva's van de twee gelten zijn goed zichtbaar. Een teken van berigheid. Ontvankelijk voor de man. (Klik op de foto voor een vergroting.)
De vulva’s van de twee gelten zijn goed zichtbaar. Een teken van berigheid. Ontvankelijk voor de man. (Klik op de foto voor een vergroting.)

De draagtijd van een zeug is drie maanden, drie weken en drie dagen. Zeg: Vier maanden.

Het regent en dus is het terrein een modderpoel.
Gisteren was het bij tijd en wijlen al een herrie van jewelste. Schreeuwende varkens. De dames waren overduidelijk berig, zoals dat heet. Onze beer Hakim liep aan zijn zijde van het hek op en neer te “ijsberen”. Hij kon aan de roep van de dames geen gehoor geven.
Dachten we.
Maar hij vond een weg.
Op het moment van schrijven hebben twee van de drie zeugen een modderige rug. En dat komt niet omdat ze zich vrolijk in de ontstane poelen hebben gewenteld. Nee, het betekent dat bij alle twee inmiddels dekpogingen zijn ondernomen. Bij succes – en waarom niet? – verwachten we dus begin april pakweg dertig biggen.


Hier geen wroetdraad

De beer is los - hek (Custom) (2)
Klik op de foto voor een vergroting.

Er is een hoog hek van heel dik gaas tussen de twee stukken grond waar de bonte bentheimers lopen. Everzwijnenbestendig hekwerk, zoals dat op de Veluwe wordt gebruikt. Langs de buitenzijde van het terrein is aan de onderkant een prikkeldraad gewikkeld. In vaktermen heet dat een wroetdraad. Dus als een vark de neiging heeft eronderdoor te willen wroeten, prikt hij zijn snuit. Ontsnappen is daarmee uitgesloten.
Tussen de twee aanpalende stukken grond voor de bonte bentheimers is echter geen wroetdraad.
Nu blijkt dat Hakim een ondiepe kuil heeft gegraven en er onderdoor moet zijn getijgerd. Het onderste stuk van het gaas is omhoog gekruld, constateerden we.


Drieëndertig varkens?

De beer is los - toekijkers (Custom) (2)
Klik op de foto voor een vergroting

Het plan is (was) om begin maart 2016 de drie gelten – enfin, een gelt is een ongedekte zeug, dat is nu wel anders – terug naar de Nico Bovenweg in Oosterbeek te brengen.
Dat wordt waarschijnlijk anders.
Ja, met zes volwassen dieren en dertig opgroeiende biggen wordt het terrein met Japanse duizendknoop gegarandeerd geschoond.
Maar dat lijkt niet reëel. Los van het aantal, wordt plek om te werpen (dat is het bevallen door de zeug) en huisvesting een probleem. Om maar niet te spreken van de kans dat kleine biggen onder het schrikdraad door gaan.
Wij, het team, bestaande uit Sjef Meijman (eigenaar van de dieren) en Gemeente Renkum, hebben nu een dikke drie maanden de tijd om ons te beraden.


Hakim dekt een van de drie dames

Als een zeug geheel en al bereid is, blijft ze schier bewegingloos staan. Dat is hier duidelijk aan de hand.

1 gedachte over “De beer is los – dertig biggen verwacht”

Plaats een reactie