De lijdensweg van de SDE-subsidie

Lijdensweg SDE-subsidie Bode november 2008In de laatste BODE, het blad van ODE (organisatie voor duurzame energie) staat een artikel over de omslachtige en kostbare weg om de SDE-subsidie voor zonnepanelen te krijgen. "Soms vraagt de heer X zich af of de minister het met opzet zo vertraagt. Ze bespaart zo flink wat geld." zo eindigt het stuk. 
Wij zijn niet X maar MergenMetz. En wij hebben soortgelijke ervaring.

Subsidie voor Duurzame Energie

SDE staat voor subsidie voor duurzame energie. Nadat onder de vorige kabinetten alle stimulering voor groene energie zo'n beetje de nek was omgedraaid, kent Nederland sinds 1 april 2008 weer een regeling voor PV-systemen (Photo Voltaisch, oftwel: zonnecellen). 

De waarheid is erger

Wij hebben zestien zonnepanelen liggen die tezamen zo'n 2.500 kWh op jaarbasis moeten kunnen opwekken. De subsidie bedraagt in eerste instantie 33 cent per kWh, maar gaat omlaag als de energieprijzen stijgen[i]. Theoretisch kunnen we € 825 per jaar ontvangen. Praktisch rekenen we met 2000 kWh = € 660. Of beter, na het eerste jaarresultaat: 1620 kWh * 33 cent = € 534. Maar toch, het is meer dan niets.
Enfin, zo dachten we toen we de SDE-subsidie aanvroegen.
De waarheid is wranger.

Slakkengang

Het pad om de subsidie daadwerkelijk te krijgen, is uiterst ingewikkeld gemaakt. Daarenboven hebben we te maken met ambtelijke instellingen. Dus de weg wordt met een slakkengang gegaan. 
Tussen het moment van aanvraag en begin van de feitelijke verrekening van de subsidie gaat vermoedelijk een jaar liggen.
Dit is nog niet het ergste, want: omdat de zonnepanelen niet op onze hoofdwoning liggen en de regels uitgaan van (hoofd-)woningen – zie Bizar Gesprek hieronder – krijgen wij alleen subsidie over de netto teruglevering, d.w.z. opgewekte energie minus verbruik.

Kosten, ja. Baten?

Zonnepanelen foto_300Omdat slechts de netto levering wordt verrekend, ontvangen we minder subsidie. Omdat de elektriciteitstarieven stijgen, verwachten we minder subsidie te ontvangen. Bovendien maken we installatiekosten (€ 300,–) en rekent Continuon voor het plaatsen van een productiemeter € 87,26 + € 29,12 per jaar. En de hoogte van die laatste kosten kunnen jaarlijks worden bijgesteld, schrijft Continuon. 
We moeten dus maar afwachten wat er effectief overblijft. Als we netto gemeten 500 kWh per jaar terugleveren, bedraagt de subsidie tegen 33 cent € 165,–. Dan houden we er € 135 van over (na aftrek jaarlijkse kosten Continuon).
Dus de eerste 2½ jaar verdienen we terug wat we aan eenmalige kosten aan Continuon en het installatiebedrijf hebben moeten betalen. 
We zullen zien wat de waarheid wordt.

Chronologisch verloop tot heden

ultimo 2006

Hoewel de laatste subsidieregeling is afgeschaft, besluiten we om milieu-redenen toch zonnepanelen op het dak te leggen. We bouwen immers een duurzaam huis. En ooit zal er wel weer subsidie komen.

augustus 2007

Het huis wordt opgeleverd

ultimo 2007 / primo 2008

Het is duidelijk dat er een nieuwe regeling gaat komen. De minister zegt dat degenen die in de subsidieloze periode zonnepanelen hebben aangeschaft mee mogen doen. Want "dat zijn er toch maar enkelen". (Waaronder wij.)

1 april 2008

De SDE-regeling gaat in.

2 april 2008

Wij sturen een subsidieaanvraag in. Eens kijken of de minister woord houdt.

medio 2008

SenterNovem stuurt bericht dat ze de beslissingsperiode van drie maanden met nog eens drie maanden oprekken.

25 oktober 2008

Wij ontvangen toewijzing van subsidie. Per 1 januari 2008. Maarrrrr….., zo schrijft SenterNovem, omdat ze zo traag hebben gereageerd en omdat er nog wat moet worden afgewikkeld met CertiQ en de netwerkbeheerder, raden ze aan om uitstel te vragen. De regeling geldt namelijk voor 15 jaar. De subsidie gaat echter pas in na certificering door CertiQ en die doet dat pas als de netwerkbeheerder (bij ons: Continuon) de teruglevermeter heeft geplaatst. Dus de opgewekte elektriciteit van 1 januari 2008 (de toekenningsdatum) tot het plaatsen van de meter is dus subsidieloos. En dat is al bijna een jaar, dus rest er nog 14 jaar. 

Bellen naar SenterNovem treft geen doel. Omgaand sturen wij per e-mail een verzoek tot uitstel en dan maar een ingangsdatum van 1 januari 2009.

31oktober 2008

Wij vullen de gegevens op de website van CertiQ in. Geen lichte klus, want je moet allerlei obscure gegevens invullen: EAN-code, SoFi-nummer (is dat geen BSN tegenwoordig?), locatienummer kadaster enzovoorts.

6 november 2008

Het is nu twaalf dagen na ontvangst van de toekenning door SenterNovem. Het gaat vlot: we krijgen een bericht van Continuon.

 

Bizar Gesprek

Er volgt een bizar telefoongesprek: het huis dat wij hebben gebouwd staat op ons terrein, achter de hoofdwoning. Het is geheel zelfvoorzienend, met krachtstroomaansluiting, eigen groepenkasten, vebruiks- en teruglevermeters enzovoorts. 

Toch bepaalt Conitunon dat de teruglevermeter in de hoofdwoning moet zitten en wel op een paneel naast de verbruiksmeter. 
"Maar ik ga echt geen zeventig meter kabel weer in de grond graven om de opgeleverde energie in de hoofdwoning meetbaar te maken. Dat betekent duizenden euro's kosten. De meteropnemer mag van mij een stukje verder lopen," werp ik tegen.
Continuon is onvermurwbaar. Regels zijn regels en de meteropnemer mag niet te ver naar binnen. Laat staan naar achter lopen.
"Alleen als uw gemeente dat pand als een woning erkent en een apart adres geeft, kan het." Dat is in onze gemeente, in ons gebied ondenkbaar. Bovendien wil ik geen extra adres. Zeker alleen om SDE-subsidie te krijgen?

ferrarismeterIn een vriendelijk gesprek met de account manager vinden we een oplossing: we plaatsen de teruglevermeter in de kabel die naar het huis achter loopt. En wel zo dat alleen de door de kabel teruglopende energie wordt gemeten. Dus eigenlijk wanneer onze hoofdmeter (een ferrarismeter) achteruit draait.

Netto opgeleverde energie
Dat is dan wel netto-energie: het opgewekte door de zonnepanelen minus eigen verbruik in het huis.

Goddank draait de aardwarmte-installatie (d.i. de grote stroomverbruiker) voornamelijk 's winters. En dan is het grauw en kort dag. De zon is het krachtigst in de zomermaanden en bovendien overdag – dan wordt er toch amper stroom wordt verbruikt voor koken en verlichting. Dus we hebben hoop op een redelijke netto opbrengst.

18 november 2008

Vooruitlopend op het installeren van het extra meterbord – waarop Continuon de teruglevermeter zal plaatsen – sturen we al de gereed melding op aan Continuon. Hup, tempo erin houden! De dame van Continuon zei dat het wel 12 weken kan duren eer de meter wordt geplaatst …

20 november 2008

De meterkast in de hoofdwoning wordt gereedgemaakt door een extra meterbord + hoofdschakelaar te plaatsen. Kosten: € 297,87.

20 december 2008

Wij wachten nog steeds op Continuon die een lullig metertje op het bord moet bevestigen.

Plaats een reactie