De lijdensweg van de SDE-subsidie (deel 4)

Bestolen door bureaucratie en ambtenarij. Waar de Hoge Raad, in de zaak over roken in kleine cafés onlangs nog oordeelde dat het gaat om de bedoeling van de wet, wordt door Liander en de overheid met een andere maat gemeten. 

Vooropgesteld: De manager van Liander, die ik een jaar geleden heb gesproken, beweert dat het bedrijf zich aan de overheidsvoorschriften moet houden. 

Eerdere tracés op deze lijdensweg vindt u hier: deel 1, deel 2, deel 3

13 maart 2010

Broederlijk naast elkaar. De "oude" Ferraris verbruiksmeter links, en de nieuwe digitale voor het meter van de productie van de zonnestroom, rechts.De lijdensweg van de SDE - elektriciteitsmeters.jpg

990 kWh las de man van Liander op mijn teruglevermeter in de hoofdwoning. 1496 kWh las ik op mijn meter bij de zonnepanelen. Ruim 500 kWh pure zonnestroom wordt niet subsidiabel geacht, omdat de meteropnemers alleen achter de voordeur mogen kijken. Zegt Liander. Regels zijn regels, zegt Liander.

Ook al verleen ik hen ontheffing. Nee, ze mogen niet doorlopen naar het bijgebouw, waar de zestien zonnepanelen op liggen. Het gevolg is dat in de hoofdwoning de netto teruglevering wordt geregistreerd (d.i. de opgewekte zonnestroom minus het verbruik in het bijgebouw).

13 maart 2010. Dat is exact een jaar na het plaatsen van de teruglevermeter en vrijwel twee jaar na het aanvragen van de SDE-subsidie. Meneer de meteropnemer toonde zich verbaasd toen hij het meterpaneel zag en mijn verhaal over de netto teruglevering hoorde.
"Daar heb ik een meter en die geeft meer aan," vertelde ik.
"Ja. Dat is uw eigen tussenmeter," zei hij. "Die telt voor ons niet."
"Nee," wierp ik tegen. "Liander wilde deze teruglevermeter die nu hier hang, dáár niet daar plaatsen. Dat mocht niet. U mag alleen hier, achter de voordeur van de hoofdwoning komen."
Dit was nieuw voor de man.
Hij belde zijn chef, Ed.
Ik sprak met Ed.
Ed wist ook niet wat te zeggen, toen ik mijn relaas deed. Ik merkte dat Ed zich opgezadeld voelde met iets waar hij part noch deel aan had.
Vriendelijk einde gesprek.

Procederen?

Wat te doen? Een principiële zaak aanspannen om een verlies van pakweg € 150 euro per jaar?
Als de subsidie gelijk blijft, nu iets onder de dertig cent, betekent dat in totaal iets van € 2500 euro verlies, iets van € 3000 incl. gemiste rente. Maar als de subsidie daalt, omdat de elektriciteitstarieven stijgen, is wordt dat bedrag allengs lager.

SolarNRG

Solarnrg vignet.bmpHet ergste komt nog: Marco van Veen, directeur van SolarNRG, waar onze panelen vandaan komen, schrijft in een e-mail aan mij (19 maart 2010):

Het verhaal van Liander is onzin, het gebeurt heel vaak dat de productiemeter niet bij de hoofdmeter zit. Bij mij thuis is dat ook niet zo. Ze controleren het niet eens, ik moet de meterstanden per mail of telefoon doorgeven dus daar zou ik nog wel even protest tegen aantekenen."

Zucht….
Protest aantekenen…..
Zucht….
Soms heb je de neiging, om net als Karin en Eelco naar Portugal te verhuizen. Of Verweggistan. Maar hé, we zijn lid van ODE, de Organisatie voor Duurzame Energie. Die gaan we met deze zaak belasten! Waar is een belangenclub anders voor? 

Plaats een reactie