Uw klimaatoffer

In Kopenhagen wordt gediscussieerd. Uw persoonlijke klimaatoffer kunt u ingeven op de website van NRC Handelsblad.

NRC Klimaatoffer 1Min of meer in aflopende volgorde van doelmatigheid zijn links de "offers" weergegeven. Middenin staat de besparing aan CO2-uitstoot. U kiest uw bijdrage en u stemt. Vervolgens biedt de website u de gelegenheid een certificaat te printen waarop uw plechtige belofte staat afgedrukt. Deze hangt u thuis op – opdat u er iedere dag mee wordt geconfronteerd en ook doet wat u belooft. (In het onderstaande voorbeeld: Ik zal in 2010 overstappen op groene stroom.)

NRC Klimaatoffer - certificaatToelichting

Meer streekproducten eten betekent een winst van 2250 kg. De auto wegdoen maar liefst 4000 kg – met een onzekerheidsmarge omdat er een verschil tussen auto's is. Een minuut korter douchen levert 155 kg op. Een zonnepaneel installeren 370 kg.

Op de website worden de stemmen geteld en zo een grove reductie gecalculeerd. Op de afbeelding ziet u dat het meer eten van streekproducten veruit de voorkeur heeft. De volgende drie zijn:

  1. de auto wegdoen
  2. douchetijd met een minuut bekorten
  3. vegetariër worden

 

Spaarlampen

Per offer geeft de website een toelichting. Bijvoorbeeld dat de appels uit Argentinë net zo duur zijn als uit de Betuwe, maar dat het milieuoffer bij de eerste duidelijk groter is. 
Of dat de thermostaat van 21 naar 18,50 C terugzetten een besparing van 10% oplevert, omgerekend 450 kg CO2. Of dat het uitzetten van een computer ook veel stroombesparing oplevert. Andersom: een PC die 90 dagen continu aan is, kost een vat ruwe olie (160 liter).
Spaarlampen gebruiken betekent 135 kg besparing. En ook het argument dat spaarlampen kwik bevatten en gloeilampen niet, wordt weerlegd. Een defecte spaarlamp gaat bij het chemisch afval. Het kwik in de spaarlamp is naar verhouding veel minder dan de kwik die vrijkomt in een kolen gestookte elektriciteitscentrale die stroom voor een gloeilamp opwekt.

Plaats een reactie