Nederland zakt naar 55ste plaats

De universiteiten van Yale en Columbia publiceren jaarlijks de zgn. Environmental Performance Index.In 2006 prijkte Nederland op de tiende plaats. Nu zijn we afgezakt naar de 55ste. Van de andere twee Fortis-landen bezet België de 56ste plaats en Luxemburg de 31ste. Zwitserland is eerste. Nederland verwaarloost het milieu, ondanks de grote beloften van dit kabinet.

Met name de ecosystemen, biodiversiteit en luchtkwaliteit laten veel te wensen over.

Bagatelliseren

Natuurlijk is er een 'men' die dit resultaat wil bagatelliseren en/of nuanceren. Men zegt dat dit een onderzoek van Amerikaanse universiteiten is (lees: "Wat weten die nu van ons milieu?"). Men zet vraagtekens bij de 28ste plaats van Rusland (lees: "Het kan toch niet dat dàt land het beter doet dat Nederland!"). Men zegt dat Nederland klein is (lees: "Grotere landen scoren beter, want deze tellen meer 'lege' ruimte."). Men zegt dat kleine natuurgebieden niet zijn meegenomen. Men zegt…
Enfin, feit blijft dat we sterk achteruit tuimelen.

Hoe kan dit?

We doen op onze website geen politieke uitspraken. Maar laten we het zo duiden: als het gaat om belangrijke besluiten vindt de afweging tussen economisch belang en leefmilieu niet altijd juist plaats. Vaak ontbreekt de nodige daadkracht – hetgeen een gevolg is van de overdemocratie in dit land. En last but not least: de overheid gedraagt zich op een wijze die ze de burger verwijt.
Een voorbeeld: Om de laatste waardevolle natuur in Nederland te redden heeft de politiek de zgn. Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gedefinieerd. In de EU behoren ze tot de Natura2000-gebieden. Grofweg gezegd: in deze gebieden is de natuur het hoogste goed en mag de mens in principe niets meer, tenzij het ècht niet anders kan. Dus geen nieuwe bedrijven, geen woonbestemmingen in natuurgebieden, enzovoorts. Dat klinkt goed.

Bestemming wegverkeer

Nu loopt de A50 bij Arnhem dwars door de Wolfhezer en Doorwerthse Heide. EHS-gebied. Misschien wel het mooiste natuurgebied van Nederland. Daar waar Jac P Thijsse mijmerend wandelde en het idee voor de vereniging Natuurmonumenten ontstond. De A50 had nooit op deze plek mogen worden aangelegd, maar begin jaren zeventig van de vorige eeuw dacht men anders. Nu moet deze weg worden verbreed, want dagelijks staan er dampende files tussen Grijsoord en Valburg resp. Ewijk. Dan zou je zeggen dat de overheid er alles aan wil doen de fout uit het verleden te herstellen. 'Alles' is misschien wat veel gezegd, maar wat extra's doen om de natuurwaarde te herstellen is toch niet teveel gevraagd?  Niets blijkt minder waar. Met een drastisch verlaagd budget moet de weg worden verbreed. En daar waar het gaat om de belasting van het milieu in het omliggende EHS-gebied, schrijft Rijkswaterstaat doodleuk in haar Ontwerp Tracébesluit – kort samengevat: met de richtlijnen voor EHS hebben we niets te maken, daar de verbreding in de middenstrook plaatsvindt en die al bestemming wegverkeer heeft.

 

Stoer besluit

Met de mond beleid de regering en de Tweede Kamer de laatste resten natuur in Nederland te beschermen, maar nu sluiten we even de ogen, negeren de bedoeling van de wetgeving, vinden lacunes en passen strikt ambtelijk de regels toe.
Hoe mooi zou het zijn als de regering zou zeggen: We verbreden de weg op zo'n wijze dat we ook de natuurwaarde verbeteren. Dat zou een stoer besluit zijn. Zoals het er nu voor staat schiet het in elk geval niet op. Als we op deze wijze blijven handelen in dit land dalen we subiet tot het niveau van Niger (laatste op de EPI-ranglijst).

Kijk zelf. Klik hier voor een prachtige interactieve EPI-site.

Meer weten over de A50? Klik: Stichting A50dB of Wageningen UR.

Plaats een reactie