Welke lobby is hier aan de gang?

'De natuur heeft niets aan biologisch boeren' staat breeduit in de Wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad van 14/15 mei. De kop dekt de boodschap niet. Sensatiezucht, zoals de laatste tijd vaker het geval is in de betere couranten?

Welke lobby is hier aan de gang

Merkwaardig effectbejag

Veel mensen scannen de krant. Als je hart minder ligt bij eko of biologisch-dynamisch, dan zie je deze kop en wordt je gevoel bevestigd/versterkt. Is dat het effect dat wordt beoogd? De strekking van het artikel is namelijk het tegendeel: biologische landbouw heeft zeker waarde ten opzichte van de conventionele.

Zou er iets bestaan als een geldstroom voor het financieren van gewenste koppen?, zo vragen wij ons af. De journalist kan immers altijd beweren dat hij voor een spannende kop heeft gekozen om de aandacht voor de inhoud te trekken. Al eerder betrapten we de wetenschapsrubriek op een nonsens-kop.

"Highlights" uit het artikel

AkkerbouwEvident is dat een grote akker niet erg bijdraagt aan de biodiversiteit. Conventionele landbouw staat vaak gelijk aan schier oneindig grote akkers.

Redeneringen als vlinders tellen, constateren dat die het minst boven grond met conventionele landbouw voorkomen en het meest boven grasland, waarna vervolgens impliciet wordt gesteld dat als grasland voor biologische landbouw wordt ingezet, de natuur er geen baat bij heeft, kloppen maar vormen een onwetenschappelijke redenering.
 

https://www.dedriewilgen.nl/images/bloemenweide/Bloemenweide.jpgIn Zweden heeft men allerlei insecten geïnventariseerd en [citaat:] "de biologische bedrijven sprongen er alleen uit als ze gevestigd waren in homogeen intensief bebouwd landschap". Dus dat pleit voor kleinschalige biologische landbouw.

In zijn artikel refereert Karel Knip aan een onderzoeksverslag van David Crowd (Nature, 1 juli 2010) waarin staat dat op biologische bedrijven de coloradokever minder schade toebrengt omdat ze daar veel meer natuurlijke vijanden heeft. En Knip haalt aan dat iedereen het er over eens is dat de natuurlijke bemesting de vruchtbaarheid van de bodem ten goede komt.

En wat we niet moeten vergeten is dat in biologische landbouw geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, zodat ook de mens daarvan niets binnen krijgt. Dit relateren aan de kosten voor de gezondheidszorg vergt een schier onmogelijk uit te voeren onderzoek. Maar iedereen voelt op zijn klompen aan dat biologisch beter en gezonder is.

 

Wereldvoedselprobleem

De Wageningse hoogleraar Rabbinge, inmiddels vermaard tegenstander van biologische landbouw – Welk bedrijf betaalt zijn leerstoel?, denken we dan – koppelt biologische landbouw aan de wereldvoedselproductie. De wereld kan niet met louter biologische landbouw worden gevoed. Zegt hij.
Dat is ook niet de casus, zegt het Louis Bolk Instituut. En zo is het. Alle mensen op de wereld voeden is een ander probleem dan de voor- en nadelen van biologische landbouw voor de biodiversiteit.

Maar als we nu geen grasland omploegen, maar bijvoorbeeld stukken Afrikaanse woestijn weer tot bloei brengen….

Al met al een informatief artikel dat absoluut niet gedekt wordt de kop 'De natuur heeft niets aan biologisch boeren'. Het maakt immers duidelijk dat (kleinschalige) biologische bedrijven beter zijn dan conventionele landbouw. En bovendien dat dat veel uitgevoerd (wetenschappelijk) onderzoek nogal beperkt van opzet is.

Plaats een reactie