Bijlage: eVita beperkt CO2-uitstoot

Behoort bij: De cv-ketel die elektriciteit opwekt op de website MergenMetz

Marco Bijkerk, manager Innivative Technologies bij Remeha B.V.  vertelde dat voor de eVita met een efficiëntie van 105% mag worden gerekend. 

Meer dan 100%. Hoe kan dat?

Het is maar wat je meet. De definitie van de verbrandingswaarde is gemeten aan de hoeveelheid voelbare warmte. Dus ergens is in een laboratorium een kubieke meter gas verbrand en de voelbare warmte gemeten. Dat is 100%. Maar als je gas (methaan, CH4) verbrandt, komt er water vrij dat in de rookgassen zit. Dat water is ook enigszins warm.
Men kent voor de verbrandingswaarde twee definities: onderwaarde en bovenwaarde.
De onderwaarde is de gemeten voelbare warmte. De bovenwaarde is inclusief de rookgassen.
Het EU-besluit is dat alles standaard wordt gedefinieerd in de onderwaarde. Als je bovenwaarde in onderwaarde uitdrukt kom je maximaal op 111% uit.
De eVita is een bijzondere ketel die alle warmte gebruikt. Theoretisch komt de efficiëntie neer op 107%, veldtesten, aldus Bijkerk, wijzen uit dat het 105% is. 

Rendement energiecentrales

eVita - Kolencentrale foto Wikicommons - Horst 850
Kolencentrale – foto: Wikicommons

Op energie-expert.nl lezen we later dat moderne gasgestookte centrales 60% halen. Maar dat is aan de bron gemeten. Er moet met ca. 8% transportverlies worden gerekend, dus kennen moderne gascentrales een 52% efficiëntie.
In Nederland zijn alle centrales aan een groot netwerk gekoppeld. Dus als we naar het voordeel van de eVita gaan kijken, moeten we er rekening mee houden dat de elektriciteit die we nu zelf opwekken uit verschillende typen centrales kan komen. Ook windmolens, kolencentrales, gas, biomassa et cetera.
Het zogenaamde parkrendement in Nederland is gesteld op 39%. Dat is de geldende EPN (Energie Prestatie Norm). Er is een gigantisch opgesteld vermogen en het rendement verbetert zich maar langzaam. Wind- en zonne-energie maken slechts een paar procent uit van alle opgewekte energie, dus de invloed is gering.
De EPN zal de komende jaren maar langzaam omhoog kruipen. Maar zo wordt er de laatste tijd meer kolen verstookt. De CO2-uitstoot stijgt daardoor. Het afvangen van de CO2 c.q. wassen van de rookgassen kost echter ook energie. Dus de EPN zal misschien over tien jaar 41% bedragen. (Tenzij we opeens heel veel windmolens gaan plaatsen…) 
Volgens de energie-consultant.nl komt 1 m3 aardgas energetisch overeen met 9,769 kWh elektriciteit. Dat is de bovenwaarde. De onderwaarde bedraagt 8,64 kWh elektriciteit. 

CO2 Uitstoot

eVita - Stop Global WarmingOp CO2minderen.be is een overzicht van energie vs CO2-uitstoot. 1 kWh conventionele elektriciteit is goed voor 0,7 kg CO2. Dat geldt voor de Belgische energiemix. Voor Nederland is geldt 0,566 kg CO2/kWh elektriciteit en 1,78 kg CO2/m3 voor gas. (Bron: SenterNovem, Cijfers en Tabellen, 2006, pagina 17)
Door zelf energie op te wekken, hoeft dat niet door de centrales te worden gedaan. Dus die centrales stoten minder CO2 uit.
Hoeveel?
We wekken 3.100 kWh op, bij een efficiency van 39% is dat 7.949 kWh aan gas. Dat moeten we dus delen door die 8,64 voor de onderwaarde: dus besparen we 919 m3 gas in centrales. Dat is 1638 kg CO2.
Als we het via de de kengetallen voor elektriciteit zouden berekenen, dan staat 3100 kWh elektriciteit gelijk aan 1754 kg CO2 (3100 x 0,566). Het verschil van 116 kg is het gevolg van normering van kentallen. 

Werkelijke besparing

Aan de kant van de centrales besparen we dus iets van 1700 kg CO2 Maar we verstoken in de eVita ook gas om die 3100 kWh op te wekken.
3100 kWh / 8,64 (onderwaarde) x 105% (rendement eVita vs onderwaarde) = 342 m3 gas. Dat is 342 x 1,78 = 608 kg CO2 die we daarvoor uitstoten.
De werkelijke besparing is dus 1700 – 600 (afgrond) = 1100 kg CO2.
Marco Bijkerk trekt van ons verbruik van 2500 m3 per jaar iets van 200 af. Voor koken en voor het opwarmen van de boiler. Als de boiler warmte vraagt gaat de ketel er namelijk met volle energie tegenaan, niet gemoduleerd.
In dat geval komt het totale voordeel uit op 1040 kg CO2.

Een benzineauto stoot gemiddeld 167 gram CO2/km uit. Dus met 1040 kg kunnen we vrolijk een fikse vakantie en rondreis naar en door Zuid-Spanje maken (6256 km). Of twee keer met twee personen van Schiphol naar Alicante en terug vliegen. (Zie hier.)

Plaats een reactie