1536 kWh

 Het tweede jaar zonnepanelen heeft 1536 kWh opgeleverd. Een jaar geleden was dat 1620 kWh. Een beschouwing van de rentabiliteit.

Mogelijke oorzaken

Veel bewolking

In tegenstelling tot de twee jaren ervoor hebben we een langere winter gehad en een minder “heet” voorjaar. Ja, er was wel een mooie periode, maar niet zo lang. Juli was wisselend. Een zonnige dag betekent 20 kWh extra.

Bomen

Hoewel we al een paar bomen hebben omgehaald, blijven de bestaande groeien. We missen veel eerste uren zon.

Algen

We wonen in een bosrijke omgeving. Hoewel het oppervlak glad is, kan het zijn dat er een dun laagje algen op zit.

Dat wordt terugbetalen

Zonnepanelen foto_300Sinds 12 maart 2009 genieten we SDE-subsidie. Die is bij aanvraag (2 april 2008) gecalculeerd op een opbrengst van ca. 2227 kWh. Op 2 april 2008 wisten we niet dat we de 2000 kWh niet zouden halen. (Het bericht van een jaar geleden staat hier.)

Het scheelt bijna 700 kWh. En wat SenterNovem niet weet is dat bij ons helaas door de rigide houding van Liander (v/h Continuon) alleen de netto opbrengst subsidiabel is. Die bedraagt van 12 maart tot 2 augustus 720 kWh. Misschien voor heel 2009 ca. 850 kWh. Dat wordt voorschotten terugbetalen.

Tel uit je winst

Het subsidiebedrag is niet de “beloofde” 33 cent maar is vastgesteld op 29,1 cent/kWh (brief SenterNovem dd 29 juni 2009). We genieten dus € 210 subsidie en besparen daarenboven € 368 aan elektriciteit (1536 x 0,24/kWh). De investeringen om subsidie te mogen ontvangen bedragen het eerste jaar (2009) echter € 473,75. Maar de volgende jaar maken we € 58,87 kosten om pakweg € 250 aan subsidie te mogen toucheren. (Loont subsidie-aanvraag? Lees dit.)
 
De subsidieperiode loopt 15 jaar. Het subsidiebedrag neemt af als de elektriciteitstarieven in het algemeen stijgt. Dan lonen zonnepanelen namelijk meer. Stel dat alles gelijk blijft, dan ontvangen we € 3.700 subsidie – op een investering in 2006 van € 15.400. (Renteverlies en -baten niet meegerekend.) Dus ca. € 12.000 investering om jaarlijks iets van € 400 euro aan elektriciteit te besparen.
Dat is een terugverdientijd van 30 jaar. Is zo’n beetje de geschatte levensduur van de zonnepanelen.

Het enige dat we mogen hopen is dat de elektriciteitstarieven schrikbarend fors gaan stijgen. De subsidie is veel minder interessant dan de bespaarde energie.

Plaats een reactie