Als iedereen 16 euro geeft… Help de herders!

Politiek is traag. Besluitvorming is langzaam en procedures zijn stroperig. De trekkende herders komen structureel geld te kort. Er gloort licht aan de horizon, maar het realiseren van nieuwe verdienmodellen kost tijd. Sommigen dreigen nu weer om te vallen. En dat terwijl ze tot Nederlands Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn verheven!

volg-de-herder-kudde-in-laan

Samen het verschil maken? Steun de herder!

De Nieuwsbrief MergenMetz kent zo’n 4.200 actieve

lezers. Als we nu allemaal wat geven? Dan is het nijpende probleem snel opgelost.
Het streven van de crowd funding bedraagt € 75.000. Er is op 27 december 2016 al € 11.000 binnen. En € 64.000 : 4.000 = € 16. Maar niet iedereen geeft, dus € 25 is beter, als u dat kunt missen. Kijk hier en vervul een goed voornemen voor 2017. Help de herders door de winter.


Mooi hè

volg-de-herder-wie-stuurt-de-herder-coverWat is het toch een prachtig moment, als we tijdens een wandeling in de natuur de trekkende herder met zijn schapen tegen komen.
Niet alleen is dit cultureel-toeristisch goud waard, maar ook heel goed voor de natuur en de biodiversiteit.

Onderzoeksinstelling Alterra Wageningen UR heeft een en ander uitgebreid onderzocht en opgetekend in het rapport Wie stuurt de herder? (PDF) Het door de natuur trekken met schapen is van grote meerwaarde. Rasteren, d.w.z. de schapen zonder herder achter een schrikdraad plaatsen, is niet alleen minder fraai, maar ook minder doelmatig. Al is het alleen maar omdat ze de zaden van de planten die ze juist weg moeten vreten, ter plekke weer uitpoepen….


Op de website Volg de Herder wordt de stand van zaken uit de doeken gedaan. Hier is ook een crowd funding aan gekoppeld.

Sinds de landelijke overheid decentraliseert is de provincie verantwoordelijk. Directe steun aan zelfstandigen als herders is niet mogelijk, dus ontvangen terrein beherende organisaties (TBO(, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten maar ook de Landschappen en andere grootnatuurbezitters, gelden voor natuurbeheer. Doch onder druk van de bezuinigingen die toentertijd door staatssecretaris Bleker (CDA) zijn ingezet, besteden de TBO’s de gelden anders dan aan begrazingsopdrachten voor de herders. Veel heidevelden vergrassen en staan vol jong opschot van dennen en berken. Soms denkt men goedkopere middelen in te zetten, zoals plaggen of branden. Maar dat levert lang niet altijd een goed resultaat. Bij natuurbeheer moet je op langere termijn denken.

Citaat uit het Alterra-rapport
Citaat uit het Alterra-rapport

Innoverend

logo-heideboerderij-300x2081Directe overheidssteun aan bedrijven, daaronder vallen ook de zelfstandige herders, mag niet. Momenteel wordt er hard gewerkt aan vernieuwende initiatieven voor natuur-inclusieve landbouw. Een en ander naar model van de heideboerderij op de Lüneburger Heide in Duitsland, waar schaapskuddes, akkerbouw, voedselproductie enzovoorts hand in hand gaan. Dat heet natuur-inclusieve landbouw. En, hoewel de mens honderden, duizenden jaren haar landbouw in harmonie met de natuur bedreef, anno 2016 is het, als tegenhanger van de biologische ravage van de intensieve landbouw, innoverend.
Staatssecretaris Van Dam (PvdA) heeft steun toegezegd. De Tweede Kamer staat hier achter. Al met al lijkt het de goede kant op te gaan. Maar de landelijke overheid heeft natuur en natuurbeheer gedelegeerd aan de provincies. Enkele provincies reageren adequaat en bij andere hebben de gedeputeerden kennelijk andere prioriteiten. Oftewel: Het kost zo ontzettend veel tijd eer er beweging is.


Immaterieel Erfgoed

immaterieel-cultureel-erfgoed-vignetIedereen kent wel cultureel erfgoed. Dan denken we aan kastelen, herenhuizen, monumenten. En zelfs beschermde natuurterreinen. Sinds een aantal jaar kent de UNESCO ook immaterieel cultureel erfgoed. Dat zijn met name de gewoonten en tradities in een land of streek. Maar kan ook voedsel betreffen.
Kijk hier eens.

 

 

 

1 gedachte over “Als iedereen 16 euro geeft… Help de herders!”

Plaats een reactie