Besluitvorming nieuwe EU-zaadwet is thriller

De zaadwet heet officieel “verordening inzake teeltmateriaal van gewassen” en deze vervangt tien bestaande richtlijnen. Juli 2023 stuurde de Europese Commissie het voorstel aan het parlement. Daar staat een aantal bizarre voorstellen in. Nu wordt er in commissies over gesproken, medio april staat de finale behandeling in het Europees Parlement op de agenda. Spannend!

Recht voor natuur

Vaak lukt het niet om de natuur in onze maatschappelijke processen een stem te geven. Van de hand van Fred Kistenkas, gepokt en gemazeld rechtskundige, verscheen een razend interessant boekje over daar waar het recht wringt met beleid en plannen. Het is een bundeling van zijn columns die stuk voor stuk helder en intrigerend zijn geschreven.

Vernieuwing Europese zaadwetgeving

De monopolie van enkele grote (chemie-)reuzen op zaden, bedreigt de biodiversiteit. Niet alleen omdat ze patent op uitvindingen met behulp van genetische manipulatie krijgen, maar ook op normaal gekweekte en vermeerderde gewassen.

Fantoomgroei op tv

Bijna een jaar geleden verscheen het boek Fantoomgroei dat feilloos duidelijk maakte dat de economie groeide maar de inkomens pijnlijk achterbleven. Op 11 april 2021 start een documentaire tweeluik ‘Scheefgroei in de Polder.’ Kijken!

Eene quaestie van vraag en aanbod

Een pareltje. Dat is dit met veel liefde gemaakte boek van Reitze Jonkman. Het geeft een bijzonder inzicht in de ontginning van de veengebieden in Nederland – meer specifiek in het gebied bij Appelscha – en het leven van de mensen die er werkten. Inclusief geweldig historisch fotomateriaal.

Fantoomgroei

Ondanks dat Nederland tot de meest welvarende landen behoort, hebben we met zijn allen in de afgelopen veertig jaar nauwelijks meer te besteden gekregen, terwijl we harder en meer werken. De auteurs van dit boek verklaren aan de hand van de recente geschiedenis wanneer en waarom we de verkeerde afslag hebben genomen en dat het keerpunt is bereikt.

Chocoa 2019

Van 21 tot en met 24 februari 2019 was het Chocoa in Amsterdam. Een internationaal chocolade-evenement met de laatste twee dagen consumentenmarkt. Chocoa gaat over goede cacao en betere chocolade. Het wordt gesponsord door Big Chocolate. Dat lijkt te schuren.