De hoogste opbrengst: 1644 kWh

Na viereneenhalf jaar zonnepanelen staat de teller op 6527 kWh. In 2011 is 1644 kWh opgewekt. 

De gemiddelde opbrengst is 1450 kWh/jaar. En daarmee is 2011 bovengemiddeld. 

Oké, er waren wat horten en stoten: in februari 2010, toen het hier zulk fraai winterweer was en wij in Portugal zaten te vernikkelen, was de converter (van zonnepaneelstroom naar 230V) defect.
(a) Kom je daar pas ruim na de vakantie achter – hoe lang was het al defect? – en (b) omdat de Nederlandse importeur failliet was, heeft het een paar maanden geduurd eer het vervangen was. (c) Maar aangezien in die periode, de vroege voorjaarsmaanden, het nogal bewolkt weer was, is het verlies daardoor beperkt.

Geen volle zon

Zonnepanelen foto_300Het dak ligt pal zuid. Maar zoals u op de foto ziet, liggen we in een nogal bosrijk gebied. Het ware schijnsel uit het oosten laat, doordat daar bomen staan, lang op zich wachten. Of geheel niet. De ochtenduren zijn dus nauwelijks productief. 

Voor de SDE-subsidie hebben we met 2227 kWh/jaar gecalculeerd. Dat is dus 583 kWh minder. Dat wordt terugbetalen.

 

Hoogste opbrengst tot nu toe

Het voorjaar van 2011 was prachtig. Daarna was het slecht. Eigenlijk tot op de dag van vandaag. In de zomer staat de zon het hoogst en is de opbrengst dus ook het hoogst – mits er geen wolken zijn. Ondanks deze gegevens in 1644 kWh de hoogste jaaropbrengst die we in de 4½ jaar hebben bereikt. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben in het late voorjaar, vlak voor de zomer, wat bomen omgehaald. Onder andere een hele grote hoge den. (Misschien wel de boom die haar schaduw op het huis werpt, op de foto.)
We hebben de zonnepanelen schoongespoten. Alhoewel dat laatste volgens deskundigen niet nodig is. Maar toch….

Plaats een reactie