Museum voor gemanipuleerde levensvormen opent

Stier Herman. Schaap Dolly. Het zijn de voorbeelden van door mensen opzettelijk veranderde levensvormen. Maar er is zoveel meer, zoals het fluorescerende zebravisje en de antimalaria muskiet. IJs en weder dienende opent op 2 april 2012 het museum Center for PostNatural History, in Pittsburgh, VS.

Stier Herman[Foto: Stier Herman, Naturalis]
Eerder was het plan juni 2011 open te gaan, maar dat is niet gelukt. Initiatiefnemer Richard Pell, kunstenaar en hoogleraar aan de Carnegie Mellon Univeristy in Pittburgh, wil in het museum de door mensen gecreëerde organismen tonen. In normale collecties van musea en dierentuinen komen deze immers zelden of niet voor. Oké, in Museum Naturalis staat Herman, maar verder ook een heleboel weliswaar bijzondere, doch normale organismen.

 

Een museum dat terugkijkt op de toekomst

museum voor gemanipuleerde levensvormen - vignet breedThat was then. This is now.Zo luidt het motto van het museum. Het CPNH wil alle organismen, levensvormen die in het verleden door mensen door fokken en selectie dan wel genetische manipulatie zijn gemaakt, gedocumenteerd conserveren. Het is naast museum ook centrum, dat wil zeggen dat ze zelf ook onderzoek doet naar de veranderde relatie in natuur, cultuur en biotechnologie. Voorts organiseert ze (reizende) tentoonstellingen, workshops en publicaties.

Zijderupsen spinnen spinnenzijde

zijderupsMaar This is now: Gisteren stond in NRC Handelsblad dat het door genetische manipulatie is gelukt om zijderupsen spinnenzijde te laten produceren. Spinnenzijde is, naar verluidt, sterker dan rupsenzijde; sterk als staal en zeer elastisch. Het was moeilijk om de spinnen in gevangenschap hun webben te laten maken; ze willen elk een eigen territorium. En eindelijk heeft de wetenschap (University of Wyoming, University of Notre Dame en/of is het Kraig Biocradt Laboratories, waarin Notre Dame een aandeel heeft genomen), na jaren experimenteren, door bepaalde spinnengenen in te zetten, transgene zijderupsen geproduceerd die hybride zijdedraden maken. Ze maken een mengsel van spinnenzijde en rupsenzijde die al met al net zo sterk en elastisch is als het spinnendraad.
De hamvraag is: wanneer komt deze rups in het CPNH?

Een paar voorbeelden

Op de website van het center staan diverse voorbeelden van gemanipuleerde levensvormen. We geven er een paar hier. Voor de lol. En verder klikt u maar hier of hier. Of u gaat naar Pittsburgh.

museum voor gemanipuleerde levensvormen - screw-wormCochliomyia hominivorax

Steriele mannelijke screw-worm

Het is een bromvliegachtige die in de zuidelijke VS voorkomt. Aangezien de larven leven van en in vlees van warmbloedige dieren, hadden ze heel wat dode runderen op hun naam staan. Aan het einde van de vijftiger jaren van de vorige eeuw, werd er een groot sterilisatieprogramma op touw gezet: het bestralen van mannelijke vliegen. In vliegenfabrieken in Florida en Texas werden 500 miljard steriele vliegen per week geproduceerd. Ze werden met vliegtuigen boven de gebieden losgelaten.

museum voor gemanipuleerde levensvormen - kastanjebladCryphonectria parasitica

Kantanjeschimmel
Deze schimmel verhindert dat de boom nog langer groeit en is er debet aan dat de kastanjeboom vrijwel uit heel Noord-Amerika is verdwenen.
Er is een resistente kastanje ontwikkeld. Het duurt wel even eer Noord-Amerika een er weer een behoorlijke bomenpopulatie van heeft.

museum voor gemanipuleerde levensvormen - angorageitBioSteel-geit

Hoe leuk is het, nu het bericht over de transgene spinnenzijdeproducerende zijderups door de wereld gaat.
Nexia Corporation manipuleerde een angorageit, dusdanig dat spinnenzijde uit de geitenmelk kon worden geëxtraheerd. Het bedrijf produceerde veertig geiten die ze verkocht aan de US Defence Departement. Ze lopen nu bij verlaten munitiebunkers op het eveneens verlaten Plattsburgh Air Force Base. Of niet meer. De status is onbekend.

[Foto: Köningshoeve]
Foto's zijn in het goede vertrouwen dat er geen bezwaar tegen bestaat, overgenomen van Wikipedia/Wikicommons en hen die met name worden genoemd. We gaan ervan uit dat de links en de daarmee impliciet verbonden reclame worden gewaardeerd. 

Plaats een reactie