De lijdensweg van de SDE-subsidie (3)

Bijna één jaar na de aanvraag voor de subsidie op door zonnepanelen opgewekte stroom, is de teruglevermeter geplaatst. De eerste 2 kWh'en zonne-energie zijn geregistreerd. Doch pas drie van de zeven stappen zijn gezet.

Lees ook deel 1 en deel 2 van de lijdensweg.

De lijdensweg van de SDE - elektriciteitsmeters

Op 1 april 2008 trad de Subsidieregeling Duurzame Energie in werking. Op 2 april 2008 deden we onze aanvraag. Op 12 maart 2009 werd de teruglevermeter geplaatst. En eigenlijk zijn we nog niet klaar met het aanvraagproces. Maar er wordt nu tenminste officieel gemeten.
Traag draaiende ambtelijke molens, aanvragen die zoek raken. Rigide toepassing van regels, waardoor we slechts subsidie over de netto teruggeleverde stroom krijgen, het siert onze (semi-)overheid niet.

3½ Maand voor de overheid

"Ha! Eindelijk!" zei ik opgewekt, toen ik de deur voor de monteur opende. 
"U bent niet de enige die dat zegt," lachte hij "Ik kom net van de Schaffelaarweg en daar hebben ze vier maanden moeten wachten." Alsof hij mijn gedachten kon lezen. Want op 18 november 2008 meldden we dat de teruglevermeter kon worden geplaatst en op 22 januari bleek dat Liander (v/h Continuon) de aanvraag kwijt was.
In mijn optimisme afgelopen oktober had ik SenterNovem de ingangsdatum voor de subsidie nog wel laten verschuiven van 1 januari 2008 naar 1 december 2008. Maar door geklungel van Liander lopen we nu 3½ maand subsidie mis. Geld dat bij de overheid blijft.

Puinhoop

Als de teruglevermeter hangt, vertelt de monteur dat ik niet de enige ben waarvan de aanvraag is kwijtgeraakt.
"Kijk," zegt hij terwijl hij door een stapel formulieren bladert. "Allemaal met spoed. Die stuurt met chef dan. Daar hebben we maandag op de zaak een gesprek over. Het is een puinhoop bij Liander."
Ik zeg niets. Wij hebben onze meter.

Weer een aanmeldprocedure

Ik dacht dat het balletje nu automatisch zou gaan rollen. Maar ik heb het mis. Het kan nog ingewikkelder.
Ook deze (teruglever-)meter heeft een zgn. EAN-code. Een van de twee brieven Continuon Netbeheer dd 6 november 2008 zegt: 'Deze heeft u nodig voor de aanmeldingsprocedure voor de regeling  Garantie van Oorsprong […..] Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.'
Aanmeldingsprocedure?
Alweer?
Bij wie?

In de andere brief van dezelfde datum van Continuon staat 'De SDE-regeling is gekoppeld aan de GvO-regeling. Voor alle informatie […] verwijzen wij naar www.senternovem.nl en www.certiq.nl.'
We gaan op zoek.

Aanmelding in zeven stappen

CertiQ aanmelding in 7 stappen

Op de CertiQ-website staat een procedure in zeven stappen. We hebben nu stap 3 gehad. 

1

Producent schrijft zich in via website CertiQ

Gedaan op 31-10-2008

2

Producent verstuurt zijn inschrijving naar de regionale netbeheerder

Gedaan op 31-10-2008

3

De netbeheerder voert de volgende controles uit: 
–      gaat het om een duurzame dan wel WKK installatie en
–      is de correcte meter geïnstalleerd voor het juist meten van de opgewekte elektriciteit

We nemen aan dat op 12 maart 2009, bij het plaatsen van de meter hieraan is voldaan.

4

De netbeheerder keurt de inschrijving goed en stuurt deze door naar CertiQ

Ai! Als ze maar niets kwijt raken bij Liander.

5

CertiQ controleert de gegevens en schrijft de producent in.

En daarvoor betalen we eenmalig € 29,75 + jaarlijks € 29,75

6

…..

 

De conclusie is dat we geen aparte aanvraag GvO hoeven te doen.

Kosten-baten update (alleen subsidie)

Loont het überhaupt om SDE-subsidie aan te vragen? Er moet namelijk ook voor worden geïnvesteerd. 
In deel 1 becijferden we dat het verkrijgen van de subsidie eenmalig € 387,50 (installatie meter) en jaarlijks € 29,12 (meterhuur) kostte. We leren nu dat we de CertiQ-bijdragen daarbij moeten tellen:
eenmalig € 417,50

jaarlijks € 58,87 (ook het eerste jaar)
Nog steeds uitgaande van een netto teruglevering van 500 kWh per jaar en een subsidie van 33 cent en bij 3% rente (let wel: we hadden de investering op een spaarrekening kunnen zetten en daar jaarlijks € 58,87 bij kunnen storten):

jaar

1

2

3

………

7

8

kosten

476,37

58,87

58,87

 

58,87

58,87

renteverlies

14,29

16,06

17,82

 

24,89

26,65

totale kosten

490,66

74,93

76,69

 

83,76

85,52

             

baten

165,00

165,00

165,00

 

165,00

165,00

             

winst/verlies

-325,66

90,07

88,31

 

81,24

79,48

cumulatief

-325,66

-235,59

-147,28

 

1882,8

267,76

Bij 500 kWh opgewekte energie, bij 33 cent subsidie, wordt in het vijfde jaar iets "verdiend" – d.w.z. we hebben nog de investeringspost voor de zonnepanelen zelf. Bij 1000 kWh is dat in het derde jaar en bij 1500 kWh in het tweede jaar.
Download de spread sheet en reken zelf: hier. (Dit betreft alleen de subsidie. Elke kWh opgewekte zonnestroom betekent ook pakweg 25 cent verlaging van de energierekening.)

Over de batige subsidie kunnen we na het jaar waarin het kantelpunt ligt, ook 3% rente berekenen. We hebben geen rekening gehouden met inflatie. En als de energieprijzen stijgen, daalt de subsidie. Maar dan verdien je op de elektriciteitstarieven.

Teruggeleverd 
kWh/jaar

Kantelpunt
in jaar

Na 15 jaar 
baten

500

5

€    795,87

750

3

€ 2.068,02

1000

2

€ 3.340,17

1250

2

€ 4.612,32

1500

1

€ 5.884,47

2000

1

€ 8.428,77

Gek word je ervan!

In de brief dd 24 oktober 2008, waarin SenterNovem ons de subsidie toekent, staat, onderaan op pagina 3, 'SenterNovem zal ten behoeve van de monitoring van de elektriciteitslevering informatie uitwisselen met CertiQ. [….] Informatie-uitwisseling zal plaatsvinden op basis van de EAN-code, let er daarbij op dat bij SenterNovem de juiste EAN-code bekend wordt.'
Hoe?
Moet ik een brief sturen?

In Bijlage 2 (pag 7) van dezelfde brief van SenterNovem staat: 'Wanneer uw installatie in gebruik wordt genomen en uw subsidieperiode aanvangt, zal SenterNovem u het voorschotformulier toezenden. Op dit formulier kunt u de aan uw installatie toegewezen EAN-code vermelden.'
Dus toch wachten?
Onderaan dezelfde bladzijde van de bijlage staat 'Wanneer op deze datum uw installatie nog niet in productie is genomen [MM: jawel] of over de productie nog geen certificaten door CertiQ worden afgegeven [MM: inderdaad], start de subsidieperiode van 15 jaar wel, maar ontvangt u (nog) geen subsidie.'

Dus we zijn gestart, maar krijgen nog geen geld.

Plaats een reactie