De lijdensweg van de SDE-subsidie (vervolg)

Het wachten op het plaatsen van de teruglevermeter voor de door de zonnepanelen opgewekte stroom, duurt lang. We nemen contact op met Continuon, thans Liander geheten. En dan blijkt dat er weer iets mis is.

Op 18 november 2008 stuurden we de gereedmelding in, opdat Liander zo snel mogelijk de teruglevermeter zou plaatsen. (Zie eerste deel van deze lijdensweg.)

Ik bel het servicenummer 0900 263 2630 à tien cent per minuut. Na acht minuten hebben we contact. De vriendelijke dame legt uit dat er geen gegevens bekend zijn. Heb ik de gereedmelding van de voorbereiding tot het plaatsen van de teruglevermeter wel verstuurd?
(Ik kijk op deze website.) "Jawel, mevrouw, op 18 november 2009."
"Heeft u nog een kopie?" vraagt ze.
Nee, dat niet. Ik vertel dat ik toentertijd twee sets heb ontvangen.
"Dat doen we altijd. Een is voor uw eigen administratie."
Ik kan alsnog faxen.
 "Ik heb geen zin om vanaf nu weer twaalf weken te moeten wachten eer er een meter wordt geplaatst," mopper ik. "Het duurt zo langzamerhand een jaar eer ik subsidie kan krijgen." Als het niet de enorme vertraging bij SenterNovem is, dan is het wel Liander.
"Er moet eerst een EAN-code voor de meter worden aangevraagd. Dat duurt een dag of drie. En dan gaat het verzoek voor het plaatsen van de meter naar de monteurs."
"Zorgt u dan ik dan bovenaan de lijst kom?"
"Zet u maar met grote letters 'spoed' op de formulieren," zegt ze.

Om 15:50 uur zijn we uitgesproken. Dit gesprek duurde 21 minuten = € 2,10. Dat kunnen we bij de kosten optellen. (Zie eerdere verslag.)

Post wordt altijd geacht te zijn ontvangen

Is het de schuld van TPG? Misschien wel. Maar juridisch gezien niet. Nederland wordt verzonden post altijd wordt bezorgd. Daar is een uitspraak van de Hoge Raad over. Daar gaat men juridisch van uit. Degene die niets heeft ontvangen, wordt geacht in gebreke te zijn gebleven.

Chronologisch verloop tot heden (vervolg)

20 januari 2009

Een brief van SenterNovem. De ingangsdatum van de subsidieperiode wordt verschoven naar 1 december 2008. Daar kunnen we mee leven. In de winter wordt nauwelijks zonne-energie opgewekt. (Zie 25 oktober 2008). 
Maar dan wordt het hoog tijd dat de teruglevermeter er komt.

22 januari 2009

Gesprek met Liander die geen aanvraaggegevens blijkt te hebben. Opnieuw formulieren gefaxt.

 

Wachten.

Plaats een reactie