Varkensdag op De Steenhoeve

Onlangs was het op de boerderij van Fokke en Sanny Steen in Zevenhuizen bij Groningen varkensdag. Hierbij stond het in maart j.l. als zeldzaam Nederlands ras erkend Bonte Bentheimer landvarken in het middelpunt. 

De dag was een initiatief van de familie Steen maar clubs als Stichting Zeldzame Huisdierrassen en de vereniging Het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken gaven ook acte de présence.

 

Van het Bonte Bentheimer landvarken zijn relatief weinig over gebleven. Na de Tweede Wereldoorlog raakte het in diskrediet, omdat het ongeschikt is voor de intensieve veehouderij. In Duitsland al eerder en in Nederland sinds 2005 (op initiatief van Remi Hoeve), wordt weer gewerkt aan de terugkeer van dit dier, dat gekend is om haar uitzonderlijke vleeskwaliteit.

Zet de Bonte Bentheimer op de kaart

varkensdag 2010 - M met biggenDeze biggen willen niet op de kaart.

“Zet de Bonte Bentheimer op de kaart” is een leus van de vereniging. En dan hebben we het niet alleen over de menukaart[i].
Een van de doelen van de vereniging is de houders van Bonte Bentheimers, inderdaad, ja, te verenigen. Zodat kennis kan worden uitgewisseld. Dan hebben we het in de eerste plaats over het fokprogramma, maar ook over het afmesten om een redelijk constante vleeskwaliteit te krijgen. Zo kan het Bonte Bentheimer-vlees op den duur als exclusief, zo u wenst: exquise product worden gepositioneerd.

Twee bestuursleden van de vereniging trokken op onconventionele wijze de aandacht van de bezoekers.

varkensdag 2010 - Marijke
 

Corsicaanse varkenshouderij

Monica Commandeur had een op posterformaat gedrukte tentoonstelling van de varkenshouderij op Corsica opgehangen. Zij is enige tijd onderzoeksmedewerker geweest op Corsica en kent zodoende veel Corsicaanse varkensboeren. De kracht van de varkenshouders aldaar zit in het beheersen van de volledige keten van big tot vlees. Het varkensvlees wordt verwerkt tot delicatessen, en geeft daardoor een hogere kiloprijs. Hierdoor kunnen de boeren met vrij weinig varkens een goed inkomen genereren. Een ander voordeel is dat de varkens op Corsica vrij rond kunnen lopen.

Scorekaarten

Ineke Eijck, veterinair specialist, universitair docent, interim manager en nog veel meer, begeleidt het project om het stamboek van de Bonte Bentheimers op te zetten. Ook zij was op de dag aanwezig, temeer om in de praktijk de werking van de zgn. scorekaarten te demonstreren. Hiermee worden de kenmerken van een varken in kaart gebracht ten behoeve van het stamboek.

 

 

[i] Het klinkt paradoxaal, maar het slachten van varkens komt de instandhouding van het ras ten goede. Als de houders hun varkens zouden laten leven, is het ras eindig. Om twee redenen: er is geen plek om de biggen een nieuw leven – hoe lang dan ook – te gunnen. En als telkens dezelfde zeugen biggen, ontstaat er een overvloed aan dieren met (vrijwel) identiek DNA, hetgeen niet bevorderlijk is.

Plaats een reactie