Digitale Atlas van het Natuurlijk Kapitaal

Stilletjes is de Digitale Atlas van het Natuurlijk Kapitaal (DANK) live gegaan. Dat geld moet renderen wordt ons dagelijks ingeprent in nieuwsberichten waarin economie de boventoon voert. Maar belangrijker is de aarde en onze leefomgeving. In de deze digitale atlas zijn kaarten over natuurlijke bronnen en ecosystemen samengebracht en toegankelijk gemaakt. Opdat we allen kunnen zien en leren.

Ga hier direct naar de kaarten. Het is zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief opgezet en alles wijst zich vanzelf (vinden wij).

Natuurlijk kapitaal is de voorraad natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen, zoals bodem, lucht, water, mineralen en planten. Vergelijk het met financieel kapitaal. Daarvan willen we lang genieten in termen van rendement (rente, winst op investeringen e.d.). Als we meer geld gebruiken dan we binnen krijgen, houden we niets over. Datzelfde geldt voor onze natuurlijke bronnen.

Bij natuurlijk kapitaal is dat niet anders. Alleen is de mens al geruime tijd bezig meer dan de rente te gebruiken. Onze huidige productiemethoden putten het natuurlijk kapitaal uit. In Nederland en elders op de wereld. Één van de redenen is dat natuurlijk kapitaal onvoldoende wordt gewaardeerd.

Citaat uit de brochure van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Atlas van het natuurlijk kapitaal - infographic 850x850

Het werd hoog tijd dat een dergelijk overzicht er kwam. ‘Natuurlijk kapitaal staat onder druk door overexploitatie. Dit uit zich door een sterke achteruitgang van de biodiversiteit’ aldus het vakblad H2O op 17 april van dit jaar.

Gevolgen van loslaten melkquotum

We hoeven alleen maar te wijzen op de gevolgen van het loslaten van de melkquota:
1. boeren breiden hun veestapel enorm uit om te overleven (megastallen)
2. landbouwgrond wordt aangekocht voor gras (de koeien komen niet buiten)
3. weiden zijn een monocultuur van Engels raaigras dat maximaal wordt bemest en vier of meer maal per jaar wordt gemaaid
4. deze landbouwgronden worden maximaal ontwaterd, waardoor er al met al geen sprake meer is van natuurlijke weiden
4. met als gevolg dat weidevogels worden verdreven, de stand loopt achteruit. En, zoals recent bekend werd: de grutto redt het niet meer en verhuist nu al een maand eerder naar Afrika, waar deze vogels de rijst voor de mensen wegvreten.(Lees dit bij Rijksuniversiteit Groningen.)
5. en de boeren staan bij de minister op de stoep omdat er te veel stront wordt geproduceerd en hun mestquotum onvoldoende is.

Het is slechts een voorbeeld dat aangeeft hoe we onze natuurlijke bronnen uitputten. En daarom is deze atlas zo belangrijk.

Spelen met de kaarten

De digitale atlas bevat veel informatie. U zult merken dat als u met de kaarten “speelt” de tijd voorbij vliegt. En u bent een stuk wijzer geworden.
U weet meteen waar Groningen ligtKaarten kunnen over elkaar worden gelegd, helderder gemaakt worden of vager. Leg eens de soortendiversiteit over Natura2000-gebieden. Of bekijk de windkaart.
Kies voor ‘niet-hernieuwbare energiebronnen’ en daarbinnen op de ‘Magnitude van de laatste 100 aardbevingen’: u weet meteen waar de provincie Groningen ligt.

Klik op een afbeelding voor een vergroting.

Atlas van het Natuurlijk Kapitaal - selectie 1
We hebben gekozen voor ‘groene recreatie’ en dan recreatieplaatsen in de natuur.
Atlas van het Natuurlijk Kapitaal - selectie 3
En dan wordt duidelijk dat we eigenlijk maar heel weinig hebben voor die bijna 17 miljoen inwoners van ons land. Allemaal naar de Veluwe!

Sommige kaarten zijn verrassend mager. Wie bijvoorbeeld kiest voor ‘verkoeling in de stad’ en bomenkaart, ziet welgeteld vijf aangemelde bomen. Maar ja, als je daarnaast voor de deelnemende gemeenten kiest, zijn het er zeven. 

Wie kiest voor bodemvruchtbaarheid en daarbinnen op herstelvermogen van de bodem na stress, schrikt wel een beetje. Kijk, en dan hopen we dat u en ik, overheden en bedrijfsleven wijzer worden en ons natuurlijk kapitaal beter gaan beheren.

Actueel

Het is prachtig, deze atlas. Probleem blijft natuurlijk de actualiteit van de kaarten. Hier wonen wij. Het bejaardentehuis naast ons wordt gesloopt. Is al half weg.

Atlas van het Natuurlijk Kapitaal - MergenMetz

Plaats een reactie