Dilemma’s voor een nieuwe regering

Hoogste tijd voor een mening. Dat de regering die nu in de bakvorm ligt niet onze voorkeur heeft, zal geen verrassing zijn. De voortekenen zijn niet zo best: kerncentrale erbij, afschaffing subsidie voor duurzame energie en de dieren kunnen fluiten naar hun welzijn. Of zien wij een sprankje hoop? 

Maxime Verhagen (CDA), Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV)
Foto: Minister-president Rutte van Nederland, Commons Wikimedia

Allerlei instanties slingeren hun adviezen aan formateur Opstelten en de drie partijen de media in. Opdat ze tot inzicht komen. Want het is natuurlijk diep triest: na drie kabinetten Balkenende was Nederland een achterlijke land in Europa als het ging om milieu, duurzaamheid en schone energie. Met Balkenende IV werd de koers ietwat verlegd. 

Het dilemma voor de nieuwe regering is: geven we invulling aan ons extreem rechts-conservatieve imago of omarmen we groene en duurzame adviezen uit de “linkse hobbykamer”. 

Twee aspecten lichten we eruit: 
1. diervriendelijke(re) (pluim)veehouderij en
2. duurzame energie

Intensieve kippenhouderij – foto: Oikeutta eläimille, Commons Wikimedia

Kip op 2/3 A4-tje

Kippen en varkens moeten geduld hebben. Zo luidt de kop van het artikel dat op 26 juli 2010 in Trouw verscheen.  Minister Brinkhorst schreef na de MKZ-crisis van 2001, vier jaar na de varkenspest (1997) in de nota Dierenwelzijn dat de intensieve dierindustrie in rap tempo moest veranderen. Binnen tien, hooguit twintig jaar. “De houderij moet aan het dier worden aangepast, in plaats van het dier aan de houderij.” Ferme uitspraken. De Tweede Kamer knikte instemmend; ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Want de jaren erna werd er voortdurend aan deze goede voornemens geknaagd. De varkenspest en MKZ vergeten, de urgentie weg. Zo zouden de legbatterijen voor kippen in 2017 van 450 cm2 vergroot moeten zijn naar 750 cm2 per kip, besloot de Tweede Kamer. (Ter vergelijk: een velletje A4 is 21 x 30 cm = 630 cm2.) Maar in 2008 besloot diezelfde kamer dat dit maar vier jaar later, in 2021 moest gebeuren.

Pagina in Trouw – opzettelijk onleesbaar ivm auteursrechten

Varken op 3×4 A4-tjes

De varkens moesten het in 2013 beter krijgen. Maar met 0,8 m2 per varken is Nederland al voor op de Europese norm van 0,65, vond minister Verburg, dus er gebeurde niets en met de CDA in de nieuwe regering zal er ook niets gebeuren. 0,8 m2 = 8.000 cm2 = 80 cm x 1 meter = pakweg 3 x 4 velletjes A4. En dat voor een dier groter dan een mens.


Kiloknaller + kosten ruimen + schadeloosstelling boeren =

Het economisch belang van de veehouder staat voor de politici voorop. Jammer. Maatschappelijk gezien kunnen we namelijk met zijn allen wel eens veel duurder uit zijn. De lage prijs voor de kiloknaller wordt ruimschoots gecompenseerd door de kosten van het ruimen van varkens, schapen, koeien en geiten en de schadeloosstelling van de boeren. Alleen: dat gaat via de belastinggelden en komt niet direct uit de portemonnee bij de supermarkt.

“Met het besef dat de huisvesting van dieren waarschijnlijk geen enkel regeerakkoord gaat halen, is de kans op successen voor meer dierenwelzijn in de bio-industrie kleiner geworden na de verkiezingsuitslag van 9 juni, waarbij de VVD, PVV en CDA gedrieën een Kamermeerderheid hebben,” zo besluit het artikel in Trouw.

Investeren in een schone toekomst

Vandaag, 9 augustus 2010, publiceert SEO Economisch Onderzoek (een van Neerlands oudste onderzoeksbureaus)  haar rapport Investeren in een schone toekomst. Kort door de bocht gesteld, luidt de conclusie dat het investeren in wind- en zonne-energie niet meer kost dan gebruik van fossiele of kernenergie. Want behalve de bouw van een centrale, moeten ook de kosten voor CO2-opslag, opslag kernafval, bewaking, transport enzovoorts worden meegeteld.

“Dit rapport onderzoekt de maatschappelijke kosten en baten van verschillende mogelijkheden om in Nederland in 2050 de uitstoot van CO2 met 80% te verminderen. De centrale conclusie van het onderzoek is dat een route met veel hernieuwbare energie geen totaal ander saldo oplevert van maatschappelijke kosten en baten dan een route waarin CO2-opslag en kerncentrales centraal staan,” zo luidt de conclusie. Wat het wèl extra oplevert is duurzaamheid, veiligheid, schoon en geen roofbouw op het lichaam Moeder Aarde.

Wipwatermolens bij Hoogmade – foto: Elsje, Commons Wikimedia

De Energieraad, een overheidsorgaan, zegt op haar website “Baten van duurzame energie zijn groter dan de kosten.” Zij hebben het rapport dat SEO in opdracht van Het Regieorgaan EnergieTransitie opstelde, goed gelezen.

Baten van duurzame energie zijn groter dan de kosten

Economische schade kernramp

Tsjernobyl – foto: IAEA Imagebank, Commons Wikimedia

Tegenwoordig wordt de ernst van leed, een ongeluk of ongerief uitgedrukt in termen van geld: de schade voor de economie. Er zou bij de VVD, CDA en PVV al overeenstemming zijn voor de bouw van een tweede kerncentrale bij Borssele. Kennelijk doet de tijd de wonden van de ongelukken bij Tsjernobyl en Three Mile Island vergeten. Economische groei is belangrijk; 100% garantie voor veiligheid is er niet en het kernafval blijft een probleem – Maar wat zou de economische schade zijn van een ongeluk bij Borssele? Is dat al eens berekend? 

Better safe than sorry!

Plaats een reactie