Bodemtransplantatie

Het NIOO, Nederlands Instituut voor Ecologie, bericht op 13 februari 2023 dat wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat het transplanteren van bodem zeer bevorderlijk is voor natuurherstel. Maar waar hebben we het over?

Naar een duurzame landbouw in 2040

In dit boek weerlegt Meino Smit het gangbare verhaal van de Nederlandse landbouw als hyper efficiënt en toch behoorlijk duurzaam. Het is geen leesboek waar je ademloos in meegezogen wordt, wel een boek waarin heel helder wordt uitgelegd hoe het werkelijk zit.

Zalm – een biografie

De Noorse journalist Lars Kvamme schreef een bijzonder boeiend boek over de zalm. Een biografie. Normaliter wordt iets dergelijks geschreven over een overleden persoon of iemand in haar of zijn laatste levensdagen, maar nu over een vis. Die straks niet meer is.

Beregenen tijdens droogte

Net als in 2020 en zomers daarvoor was ook die van 2022 heet en droog. Dat kan funest zijn voor (eetbare) siertuin en de moestuin. Dan moet je water geven. Maar wanneer doe je dat? Onlangs is er een onderzoek uitgevoerd dat helderheid verschaft.

Stad en plant

Een boek vol enthousiaste verhalen over planten en plantjes in de stad, met humor en zonder al te veel pretenties, en dat past wel bij de planten waar het over gaat. In een ongekend dynamisch milieu vol verstoring en vervuiling vestigt zich allerlei groen, soms letterlijk tegen de klippen (muren, lantarenpalen) op. Leuk, leerzaam en optimistisch stemmend voor wat betreft de veerkracht van de natuur.