Landherstel

Een sympathiek boek met de optimistische boodschap dat de aarde zich – bewezen! – kan herstellen, ook daar waar de ecologische schade onherstelbaar lijkt. Hoopgevende voorbeelden, die misschien voor sommige plaatsen in de Lage Landen inspirerend zijn.

Stille aarde

Dave Goulsen schetst in heldere taal de toestand van onze aarde en in het bijzonder het insectenleven. Die staan immers aan het begin van onze voedselketen, maar zijn de afgelopen decennia in aantal fiks teruggelopen. Hoe komt dat? En wat kunnen we er aan doen?

Ojee de gasprijs en de winter

Gedeeld leed is half leed, luidt het gezegde. We nemen jullie mee in onze eigen maatregelen om de energierekening in de komende winter te beteugelen. Thermostaat laag, stralingswarmte, korter douchen, kersenpitten en tochtrollen.

Veel pesticiden in onze slaapkamers

Je kunt beter in Nederland wonen dan in België. Europees onderzoek geeft aan dat in de Nederlandse slaapkamer zo’n 11 verschillende pesticiden worden aangetroffen en in België maar liefst 23. Hoe kwalijk is dat? Het geeft aan dat de blootstelling niet beperkt is tot die aardappel- of graanakker, maar dat we – mens en dier en plant – het elke dag, elke seconde tot ons nemen.

Het akkerboek

‘Het akkerboek’ is een informatief handboek over akkers en de akkerflora in Nederland. Het bundelt kennis uit ecologie, botanie, natuurinclusieve landbouw en natuurbeheer. Een goede dosis theorie maar ook praktische handvatten voor akkerbouwers, natuurbeheerders en andere grondeigenaren die met kruidenrijke akkers aan de slag willen.

Op zoek naar de moederboom

Bomen helpen, communiceren, voeden elkaar en leven in harmonie met het andere aardse leven. Suzanne Simard ontdekte het, werd eerst verguisd en kreeg op latere leeftijd erkenning. Dit is haar boek. Geen gewoon boek, maar een ontzettend boeiend boek.

De bodem is de basis

We volgden twee presentaties. Van Michiel Korthals en Gerlinde de Deyn. In wetenschappelijke kringen groeit de aandacht voor bodemkwaliteit. Omdat we nog zo weinig weten, is het een lastig te definiëren begrip. Maar één ding is duidelijk: bodem = leven.