Lokale teelt is juist wèl goed

‘Lokale teelt helpt milieu niet echt’ kopt Trouw gisterochtend. Wageningen UR heeft voor de gemeente Almere uitgezocht wat investeren in lokale voedselteelt oplevert. In tegenstelling tot wat de kop zegt: heel veel.

Opdoffer

20101008 - voorpagins Trouw gescand.jpg“Oefff!” dacht ik, toen ik bij het ontbijt de krant ontvouwde. “Daar gaan we weer.” Net als toentertijd de Consumentenbond ongenuanceerd eenzijdig berichtte over de voedingswaarde van niet-biologische groente. Net als onlangs de Gezondheidsraad gezegd zou hebben dat biologische levensmiddelen niet gezonder zijn.Wij, pseudoautarkisten en geëngageerde leden van Slow Food, dat juist voedselgemeenschappen hoog in het vaandel heeft staan, krijgen keer op keer een opdoffer. Gelukkig blijkt telkens weer de waarheid anders te zijn.

Is het sensatiezucht van de kranten om met schokkende headlines de aandacht te trekken? Alleen jammer dat veel mensen slechts koppen snellen en dat er bij hen een negatieve indruk achterblijft.
Kranten hebben o.i. een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Stadslandbouw

https://www.agromere.wur.nl/NR/rdonlyres/8EC193D2-8878-42EC-9D53-B7478F60EEFB/87175/VrijeTijd1.jpgWant wie verder leest ziet dat de kop is gebaseerd op het huidige koopgedrag van Henk en Ingrid en dat er weldegelijk grote winsten te behalen zijn.

De gemeente Almere wil zich duurzaam ontwikkelen en heeft daarvoor een DuurzaamheidsLab Almere in het leven geroepen. Stadslandbouw is een van de  begrippen. Met de vraag: Kan het anders dan de gebruikelijke groenstroken en parken in de oude en nieuwe wijken? Gemeente Almere gaf de opdracht aan Wageningen Universiteit & Research om te onderzoeken wat de milieuwinst is van lokale voedselteelt.
WUR hanteerde twee scenario’s.

Één waarbij het huidige consumentengedrag hetzelfde blijft: Henk & Ingrid gaan met de auto naar de supermarkt, kopen willekeurig in exotische landen geteelde groenten en fruit. Ze kennen de seizoenen niet. Slechts 20% komt dan in aanmerking voor vervanging door lokale teelt. En ja, als ze dan ook nog niet uit de auto komen, dan schiet je niet veel op.

Het andere scenario is dat met, uh, laten we het bevlogen Slow Food-leden noemen. Good, clean, fair. Minder vlees, kwaliteit, biologisch, seizoensgebonden, enzovoorts.

Milieuwinst lijkt bescheiden, maar schijn bedriegt

https://www.agromere.wur.nl/NR/rdonlyres/E750E145-E2AA-4B68-9D4F-4C24DC0FCA5F/116916/Voedselkilometers_smallestFileSize3.jpgWat het onderzoek de gemeente Almere leerde is dat er meer gedaan moet worden dan het aanleggen van een moestuin in en om de stad. Mensen moeten wat minder vlees en meer seizoensgebonden eten. Vlees (koeien) kost veel grond. En het zonder chemicaliën akkerbouw bedrijven vraagt ook 30% meer oppervlak. Dus minder vlees betekent meer biologische landbouw en betekent minder chemicaliën in de atmosfeer en uiteindelijk in de mens.

“[…..] Bij een ander voedselmandje kan er dus veel meer lokaal geteeld worden en zijn de klimaateffecten navenant positiever,” aldus Alex van Oost, programmaleider in Almere, in Trouw.

Jan Eelco Jansma, WUR-onderzoeker, zegt het ook: “Dat komt omdat we onze blik hebben gericht op het bestaande voedselmandje van de Nederlander en hoe de inhoud daarvan voor 20 procent te vervangen door lokale productie. Als je anders naar de beschikbare cijfers kijkt, kantelt het beeld”.

Henk & Ingrid

Nu is Almere, sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen, wel de stad van de Henk & Ingrid’s gebleken. Van Oost zegt dat er een mentaliteitsverandering van de Almeerder consumenten nodig is. Daar hebben we weinig aan toe te voegen.

Links & downloads

Leest u zelf maar meer over dit onderwerp:
download het rapport van Wageningen UR
Wageningen UR – Agromere
DuurzaamheidsLab Almere

NB De afbeeldingen hierboven zijn geleend van de website Agromere

Plaats een reactie