Rolmodelmoestuin Passie voor Tuinen

In het onlangs verschenen nieuwste nummer van Passie voor Tuinen is een moestuinrubriek gestart. De tuin van MergenMetz is de leidraad. Voor ons een grote eer.

Passie Voor Tuinen 2010-4 omslag

Passie voor Tuinen is een van de tuinbladen in Nederland. Vijf jaar geleden gestart met als drijfveer de schoonheid van wat de natuur voor onze tuinen te bieden heeft. Fraaie foto's van Lieuwe Zander. En nu is er ook een heuse moestuinrubriek.

Julia Voskuil, gepokt en gemazeld journalist en  (moes-)tuinschrijfster vult o.a. deze pagina's het. En onze tuin is rolmodel. Dat wil niet zeggen dat er alleen over onze tuin wordt geschreven, maar wel dat Julia met ons overlegt wat er actueel is en wat onze ervaringen zijn. Actueel is heel betrekkelijk: enkele weken geleden is het stuk voor het november-decembernummer geschreven. Vooruitdenken heet dat.

September-oktober

Passie Voor Tuinen 2010-4 pag 36Het artikel in het zojuist verschenen nummer is een start. Het geeft globaal aan wat er in deze maanden nog te doen is. En dat is moeilijk. Zeker als het gaat over planten en zaaien. Voor hen die geen moestuin hebben, een mogelijke hint om het komende jaar met een (stukje) moestuin te starten. Voor hen die wel een moestuin hebben biedt het wellicht inspiratie en genereert het nieuwe ideeën.

De plattegrond van de moestuin is getekend door René van Seumeren. Afstuderend landschapsarchitect en onze officieuze schoonzoon. Handig, zo'n vriend-van-dochter. Hij tekende het voor onze Open Ecotuin-dag, juni j.l. en paste het wat aan voor Passie voor Tuinen.

PS De foto linksboven is van Julia. Ze kijkt over de haag. Wij van MergenMetz houden onze fysieke identiteit vooralsnog geheim.

November-december

Passie Voor Tuinen 2010-4 pag 37In het volgende nummer gaat Julia wat meer in op de wintergroenten en het bewaren ervan. En in het daarop volgende nummer komen de indeling van een moestuin, de aspecten van bemesting en wisselteelt aan de orde.

Plaats een reactie