Maartwerk 2020

De krokussen en narcissen bloeien. De vogels zingen dat het een lieve lust is. De zaaikriebels zijn nauwelijks te bedwingen, maar houdt ze in toom. De IJsheiligen zijn nog ver en straks zit je met onhandelbaar grote, langgerekte, naar licht zoekende zaailingen.

Redelijk weer voor koudekiemers, maar het houdt niet over

Buiten

De knofloken, die eind oktober waren gepoot, staan inmiddels boven de grond. De Sint-Jansui ziet er florissant uit. De aardperen zijn in januari geoogst en meteen vijf op een m2 gepoot, de tuinbonen hebben we begin februari in de koude bak gelegd om voor te trekken, zodat we grotere planten in het bed uitplanten en (dus) minder last hebben van zwarte luis.

Ook het buitenwerk gaat beginnen. Wat doen wij in maart:

Het bemestingsplan voeren we stap voor stap uit. Aangezien we op goed doorlatende zandgrond tuinieren, willen we niet dat, door te vroeg te bemesten, veel voedingsstoffen wegspoelen voordat er gezaaid of geplant wordt.


Zaaien en voorzaaien

We kunnen nu onze zaaibakjes vullen. We hebben in onze kas een soort van broeibed, met warmtekabel wordt deze verwarmd en de zaaibakjes staan er op.

Voorzaaien: is in bakjes met zaaigrond of perspotjes
Begin-medio-eind: is ook afhankelijk van hoe maart zijn staart roert.
Binnen: in een onverwarmde kas, maar mag op een broeibed
Koud glas: in de koude bak – onder koud glas – buiten (min of meer hetzelfde als binnen)

Kolen

 

maand maart

Spitskool (Filderkraut)voorzaaien koud glasbegin
Spruitenvoorzaaien koud glasmedio
Koolrabibinnen voorzaaienbegin
Cime di rapabuiten, ter plekkemedio
Rucolabuiten, ter plekkebegin-medio
Slagenradijsvoorzaaienmedio
Radijsbuiten, ter plekkebegin-medio
   

Bonen

  
Tuinbonen ter plekke of voorzaaien koud glasz.s.m. wij doen het in februari
Peultjes (Zwitserse reuzen)ter plekkemedio-eind
Grauwe erwt / kapucijner (Kola)ter plekkemedio-eind
   

Bladgroenten

  
Snijbietvoorzaaien of ter plekkemedio
Spinazie (wilde of Turkse)ter plekkebegin
Stengelsla/celtucebinnen voorzaaienmedio
Snijsla-slamengselter plekkebegin
Little gembinnen voorzaaienbegin-medio
Vierjaargetijdenslabinnen voorzaaienbegin
Bunte Forellenschußbinnen voorzaaienmedio
Raapsteeltjester plekke (koude bak)begin
Knolraapter plekke (koude bak)begin-medio
Bleekselderijbinnen voorzaaienbegin-medio
   

Wortelgewassen

  
Venkelbinnen voorzaaienmedio-eind
Haverwortelter plekkeeind
Biet Chioggiater plekkemedio-eind
Wortel, vroege van Nantester plekkebegin-medio
Uiter plekke plantenbegin
Sjalotter plekke plantenbegin
   

Aardappels e.d.

  (geen aardappels in 2020)  
Aardappel Vroege (bijv. roseval)voortrekkenbegin-medio
Aardappel Latevoortrekkeneind
Mashua (knolkapucien)binnen voortrekkenbegin
Yacon (appelwortel)binnen voortrekkenbegin
Ocabinnen voortrekkeneind
   

Vruchtgewassen

  
Tomatenbinnen voorzaaienmedio-eind
Aubergine (niet in 2019)binnen voorzaaienbegin-medio
Komkommerbinnen voorzaaienmedio-eind
Paprikabinnen voorzaaienmedio
Peperbinnen voorzaaienmedio
Luffabinnen voorzaaienmedio

Plaats een reactie