Natuurmonumenten neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet

Bijna een jaar geleden maakten de laatste trekkende herders een demonstratieve tocht naar Arnhem. Om de gevolgen van de bezuinigingen op natuurbeheer duidelijk te maken. Nu drijft Natuurmonumenten een van hen naar het faillissement.

Lees hier het persbericht.

Natuurmonumenten neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet - lifeHet gaat in dit geval om het Hulshorsterzand. Een natuurterrein dat door Natuurmonumenten met EU-subsidie wordt opgekalefaterd. Aafke en Chris, van schaapskudde Het Soerel, behoren tot de laatste paar zelfstandige trekkende herders van Nederland. Ze hebben een kudde zeldzame Schoonebeekers. De verandering van de natuurwetgeving en het beleid van Bleeker in het vorige kabinet, duwde hen richting de afgrond. Maatschappelijk zeer onwenselijk en ook erg dom[i].

Natuurmonumenten neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet

Ze dronken een glas….

Bijna een jaar geleden maakten drie herders onder de noemer Schapen op Drift een protesttocht. Daags erna is er een congres gehouden over de toekomst voor deze herders. Jan en Alleman vond dat dit Nederlands cultuurgoed niet verloren mocht gaan. We zouden haast zeggen: “Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.” Maar dat doet onrecht aan hen die wel een positief gebaar maakten.

Vakkennis

https://www.schaapskuddehetsoerel.nl/res/site3/client/fef34177ac7229e23c6b0396620964c5.jpgSchaapskudde Het Soerel begraast al om het Hulshorsterzand liggende terreinen van Staatsbosbeheer, gemeente Harderwijk en Vitens. In het verleden heeft ze ook incidenteel delen van dit terrein begraasd. Ze hebben vakkennis èn terreinkennis.
Hen werd dan ook door Natuurmonumenten gevraagd een marktconforme offerte te doen. Dat deden ze. Tegen een onder de herders gangbaar tarief en beduidend minder dan het Landbouw Economisch Instituut ooit eens had becijferd.

Niettemin kregen ze de voor hen vitale opdracht niet. Een bedrijf dat niet uit de regio komt, dat een schaapskudde er min of meer voor de hobby bij doet èn bovendien een allegaartje aan rassen heeft, dook fors onder de prijs.
 

Begrotingsfout?

Vermoedelijk omdat Natuurmonumenten in de oorspronkelijke begroting voor de EU-subsidie een fout had gemaakt – de schaapskudde onjuist ingeschat – koos men voor de hobbyherder.

Einde lidmaatschap Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is geen armlastige organisatie. Regelmatig doet zij beroep op de maatschappij en op bekende Nederlanders om in actie te komen en de politiek te bewegen. Nu laat zij zelf op onverantwoorde wijze een van de laatste echte schaapskuddes – en dan ook nog met een zeldzaam ras – vallen.
Wij zijn al pakweg dertig jaar lid van deze organisatie. Ik kan dit niet rijmen. 

Links

Daarometenweschaap

 

 


[i] Bezuinigen nu betekent hoge kosten later om de vergrasde terreinen weer schoon te maken. Bovendien verdwijnt cultuurgoed en de herders in de Bijstand kost uiteindelijk meer geld. Penny wise, pound foolish.

Plaats een reactie