Bemestingsplan

BemestingsplanBij de groentesoorten staat per groente beschreven welke mestbehoefte ze heeft en bij het wisselteeltschema staat in welke volgorde de groenten elkaar opvolgen, maar een bemestingsplan is wel handig.

1 t/m 6 zijn de bedden in het wisselteeltschema. Dat rouleert dus elk jaar. Waar nu kolen staan, staan volgend jaar de bladgroenten. En waar nu bladgroenten, het volgende jaar de vruchtgewassen. Enzovoorts.

Grondsoorten

We onderscheiden veel grondsoorten. Zand, lichte en zware klei, leem, löss, veen en allerlei mengsels en varianten, zoals zavel. Qua voedingswaarde staat zand, en dan in het bijzonder de arme zandgronden van de stuwwallen op de Zuid-Veluwe aan de ene kant van het spectrum en de zware klei uit de Flevopolder aan de andere kant. Beide kennen voor- en nadelen.

1kolen voor de winter: bekalken

alle: voorjaar: stevig bemesten en met de spitvork in de aarde keren.

2bladgroenten alle: lekkere laag goed verteerde compost (1 jaar oud). Licht inwerken in de bovenlaag.
3vruchtgewassen alle: goed bemesten c.q. flink wat compost, als kolen, maar iets minder mest
4wortelgroenten zand: veel kali (houtas) – is goed voor wortels

andere: matigjes met kali

5aardappel zand: lekker wat compost of oudere mest; niet te hoog in stikstof, geen extra kali

andere: matig met compost, maar wel veel kali (houtas)

6bonen zand: matig compost, of zoals wij: niets doen; alles wat de vijf jaar hiervoor in de grond is gestopt, is voldoende.

andere: geen compost en (dus) misschien een beetje kali (houtas)

aardbeien alle:goed bemesten c.q. veel compost; gevoelig voor zouten (dus let op met urine)
 frambozen alle: houden niet van kalk. Lekker laagje half verteerde compost / mulch van schors e.d.
 kruisbessen alle: matig compost en wat houtas voor de kali, want dat maakt goede vruchten
 aardperen alle: weinig compost of mest. Geen kali, hoewel het een knol is. We hebben lupinen ertussen staan (brengen stikstof in de grond) en gooien elk jaar de versnipperde, verdroogde stengels over de aarde. En soms toch ook een beetje uit de asla (is dus kali).
 brave hendrik is een vaste plant en tevens bladgroente; blad- en ander tuinafval laten liggen. Laagje compost of nog beter: gewoon koffieprut over de aarde strooien en licht inwerken.
 asperges alle: Vroeg in het jaar (maart) wat houtas en een dun laagje compost inwerken. Later de heuvels erover maken.

Of na de oogst. Kali (houtas) het best na de oogst en asperges houden van chloor, dus als er chloorhoudende kaliummest wordt toegediend, doet u het helemaal goed.

zeekoolalle: Veel compost. Houd van een goede, kalkrijke bemesting. Een beetje zeewierkalk helpt, dit is zacht genoeg om direct bij de planten toe te dienen.
kas (tomaten, komkommer, peper, paprika, e.d.)alle: Veel compost. De oude bovenlaag gaat er uit. Er komt goed en iets minder goed verteerde compost in.

 

koude bakkenDe bovenlaag van de kas van vorig jaar + wat nieuwe compost erdoorheen. Zo lang de voorraad strekt.

Mest

lente 2010 3Wij gebruikten voorheen één jaar oude paardenmest, vermengd met stro. Sinds we varks hebben, gebruiken we één jaar oude varkensmest. Dat is wel zo eerlijk, te meer de dieren op hun beurt genieten van groenteresten en -afval uit de moestuin.

 

Varkensmest heeft een slechte naam. Wordt afgeraden vanwege het hoge kopergehalte. Maar dat is vrijwel verleden tijd.

Koper werd als groeiversneller en vanwege de bacterieremmende werking aan het voer toegevoegd. (Volgens Wikipedia dd 21 februari 2011 mag het nu nog wel worden gebruikt voor vleesvarkens tot twaalf weken.)

 

Onze varkens zijn (a) vegetarisch, krijgen (b) veel groenten e.d. te eten en (c) als ondersteunend voer eko zeugbrokken.

 

In 2010 hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van varkensmest op de koolbedden en, toeval of niet, we hebben de meest riante oogst Filderkraut gehad – andere kolen deden het ook goed.

 

Compost

Onze varkens eten keukenafval, maar zijn niet ons vuilnisvat. We gunnen de dieren op hun beurt ook het betere. Dus wat niet naar de varkens gaat, composteren we: snoeihout, bladafval, textiel (oude katoenen kleding), keukenafval w.o. koffieprut, kippenmest en stro, enzovoorts. We produceren een paar kubieke meter per jaar.

Plaats een reactie

Verschijnt een à twee keer per maand. Met een breed scala aan onderwerpen uit het groenere leven en lekkere recepten.

Kijk in ‘spam’ of ‘reclame’ wanneer u niet binnen een paar minuten een e-mail ontvangt.