September in de moestuin 2021

September is de fruitmaand. Dan geeft het appels en peren. Voor de moestuin is het betrekkelijk rustig. Weinig zaaien, vooral oogsten en de aftakeling met lede ogen aanschouwen.

Wanneer het helblinkend teken der maagd, ons de heldere en schoone dagen geeft, en de wikkende weegschaal het jaar in twee gelyke deelen afpast, dan straalt de heldere glans des vertrekkende zomers, van ’t hooge hemelgewelf neder, en een helder blauw, gemengd met de vergulde lichtstraalen der gemaatigde zonne, bezielt en omringt dan de gelukkige wereld.” Uit: Almanach der Natuur, 1789

Voor veel moestuiniers is het verval en levenseinde van menige zomergroente het signaal van het einde van het plezier. Ze laten de tuin de tuin tot volgend voorjaar. Toegegeven, dat gevoel hebben we ook, maar we proberen het te weerstaan.

Nieuw-Zeelandse spinazie gaat door tot de vorst, hopelijk eind oktober

Okay we oogsten nog tomaten, courgettes zo lang het kan, sperziebonen, pompoenen – die laten we zo lang mogelijk hangen – et cetera. Maar wat is er nog te doen of te zaaien?
Eerlijk gezegd niet veel. In oktober is er meer actie, dan wordt knoflook geplant, vermoedelijk yacon en mashua geoogst – als de eerste nachtvorst er is.

Groene tomaten
Tomaten laten we zo lang mogelijk hangen, mits u ze in een kas/serre heeft heeft staan. Anders wordt het wijsheid de groene tomaten te oogsten.
Lees hier hoe deze af te rijpen.

Klusjes

Braakliggende grond is niet goed. Dek het af met bladaarde of zaai groenbemesters – die later afsterven of je spit het voorzichtig in.

Blijf wieden. Verwijder blad met meeldauw. Het meeste kan gewoon op de composthoop. Bij twijfel in de groencontainer.

Slakken…. juist met een warme, vochtige nazomer kunnen ze fikse schade aanrichten. Vang ze. Je kan nog nematodes gebruiken zolang de grondtemperatuur boven de 10 graden Celsius is.

Plantgroepen

We benoemen hieronder de plantgroepen, zoals ze voorkomen in het wisselteeltschema. Meer weten? Klik hier.

Kolen
Serifonzaaien en uitplanten – wij hebben het in de laatste week van augustus gezaaid.begin
Bonen
Bladgroenten
Veldslazaaien, NU, eigenlijk eind augustus, maar NU, primo september nog buiten Wij zaaien het in de koude bak, waar zo-even nog de augurken stondenbegin
Aziatische groentjesmitsuna, mosterd, tastai – wij zaaien dat als een mix op regels en oogsten het jong. Na 21 dagen en zeker op 45 dagen is het oogstbaarbegin
Andijvievoorzaaien in de kas, of ter plekke in de koude bak, daar is het dan nog lekker warm straksbegin
Spinazie ter plekke zaaien (ras: winterreuzen)begin-medio
Wortelgewassen
 Sint-JansuiPlanten in potten, uitplanten als het bed met vruchtgewassen leeg is (dit i.v.m. wisselteelt). Of vroeg volgend jaar uitplanten, maar dan de potten met de uitjes beschut – niet te nat – ergens laten overwinteren. (Koude bak.)begin
Aardappels
Vruchtgewassen

Plaats een reactie