Paden aanleggen & aanpassingen

Buro Harro is praktisch: of uren achter de tekentafel zitten en alles aanpassen, of zelf met de spade de grond in en later de tekening aan de praktijk aanpassen. En dan blijkt dit ook het beplantingsschema van Anthonetta door de war te gooien. 

Lees hier meer, zo niet alles, over onze Eetbare Siertuin in wording.

"Plans are never carved in stone and should always be full with coffee stains," zei Phil Harland[i] altijd. Zijn woorden herhaal ik jaarlijks vele malen bij diverse gelegenheden. Met andere woorden: Huppekee, niet langer kletsen maar beginnen en dan aanpassen wat in de praktijk anders blijkt te moeten.

De werkelijkheid is weerbarstiger dan schetsen op papier

Nu de plannen op papier vanBuro Harro in de praktijk worden gebracht, blijkt dit toch altijd weer een tikkeltje anders. 
"Ik kan weer opnieuw meten en de tekening aanpassen," zei Harro, "Of ik kom donderdag en zaterdag met de spade en leg zelf de paden aan. Dat is per saldo sneller. En ik beweeg ook weer eens wat."

Harro (l) wordt bijgestaan door René
 

Wit zand op de paden

paden aanleggen 2De paden worden pakweg 15 cm diep uitgespit. Soms iets dieper, soms wat oppervlakkiger.
Van het snoeien en ruimen van de bestaande heesters en bomen hebben we de middeldikke takken bewaard: te dik voor onze snipperaar, de dun om op te stoken.
"Dan leen ik een grote snipperaar van Osma," dacht ik, "en dan strooien we dat op de paden."
Of ik wel goed bij mijn hoofd was [!], luidde de reactie van Harro, Cor en anderen. Snippers composteren te snel en dan heb ik onkruid in de paden.
"Wit zand nemen," stelde Cor van Gelderen voor.
 
paden aanleggen 3

 

Da's mooi. Wit zand zit hier tamelijk dicht onder de oppervlakte. Dus we groeven een groot gat – d.w.z. Joseph groef en ik kruide. Het ligt op een enorme hoop op de voormalige kruidentuin (die verhuist ook).Dat gat wordt trouwens gevuld met allerlei plantmateriaal dat uit de voortuin moet verdwijnen. Allerlei sierplanten, die ik meest uit zaad heb opgekweekt. Het is een hard gelag.

 

 

 

Beuk blijft. Beuk weg. Beuk blijft

paden aanleggen - aanpassingenZo bleek het bankje rond de boom (streepjescirkel) bij nader inzien beter te staan bij een andere boom (hele rode cirkel). En het gebied ervoor verdiende een extra pad. Het is te groot om straks bezoekers goed kennis te laten nemen van wat daar allemaal groeit en bloeit. (Het is en blijft immers een demotuin.)

Harro en René waren bovendien van mening dat het pad van links boven zo mooi tussen twee bomen 'aankomt' (voor de aansluiting met het extra pad), dat de beuk die nog omgehaald zou worden, mag blijven staan. Dat is minder brandhout voor komende winter. Een beuk is ook eetbaar; het jonge blad en de nootjes. Dus het mag in dit concept van de polycultuurTUIN.
 

Aanpassing beplantingsschema

Die aanpassingen haalden weer een streep door delen van het beplantingsschema datAnthonetta net zo'n beetje op orde had.

(Foto: Harro en Anthonetta. Het beplantingsschema ligt over het ontwerp.)

Daar waar nu de bank komt, had Anthonetta hoge(re) beplanting voorzien. Dat is dus niet handig, dan zie je geen fluit. En daar waar de beuk blijft staan, was een soort saladelaantje voorzien. Maar een beuk zuipt vocht en brengt schaduw. Kortom, dat moet dus anders.
We hebben inmiddels de bomen en heesters besteld bij Esveld. Die komen eerdaags. En dan gaan we het grote spul planten.
"Dan zien we het in de praktijk wel wat waar komt te staan," zegt Anthonetta "En dan pas ik de tekening daar op aan."
Kijk, dat scheelt ook tekenwerk. Want uiteindelijk moeten we wel een beplantingsschema hebben. Opdat we weten wat waar staat. En u het ook weet als u eens door onze tuin komt banjeren.

[i] Phil was general manager van de Britse vestiging van mijn ex-tent.

Plaats een reactie