Samenwerking met Buitengewone Varkens

De Tuinen van MergenMetz heeft zich aangesloten bij Buitengewone Varkens. Bonte Bentheimer-biggen die niet naar houders van stamboekvarkens gaan, gaan naar deze organisatie. Daarnaast worden wij afhaalpunt voor bestellingen.

Behoud van biodiversiteit staat bij ons hoog in het vaandel. Daarbij ligt onze focus op de relatie plant en mens, in de moestuin, de Eetbare Siertuin, verfplanten en ook heilzame planten. Maar we houden sinds 2009 ook het zeldzame Bonte Bentheimer landvarken. Om het ras en daarmee de unieke eigenschappen in stand te houden. (Er is heel recent een leuk boek over de Bonte Bentheimer verschenen.)

Foto: Buitengewone Varkens

Tot medio 2022 verkochten we daarom alle biggen. Correctie: bijna alle, want bij zeven biggen en drie keer twee verkopen, blijft er een over. Die blijft dan bij ons. Biggen gingen naar houders die lid zijn van de vereniging Het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken en hun dieren in het stamboek registreren, en aan andere geïnteresseerden, soms kinderboerderijen, maar vaak mensen die zelf varkens voor de slacht groot willen brengen.

Er is absoluut niets op tegen als je in je eigen voedsel wil voorzien, maar eerlijk gezegd is biggen verkopen niet ons ding. En opfokken om zelf vleespakketten aan te bieden, al helemaal niet. Maar laat dat nu net het bedrijfsmodel van Buitengewone Varkens zijn! Dus samenwerken ligt voor de hand.
Voor behoud van de unieke genenpoel blijven we onze biggen aan leden van de vereniging aanbieden. De overige gaan naar Buitengewone Varkens en worden door hen op diverse locaties in Nederland gehouden. (Kijk hier, een mooi verhaal op de site van het Ministerie van LNV)

Jonge Bonte Bentheimers op Landgoed Zuylestein, 13 februari 2020 – eigen foto

Eet minder vlees, maar als, dan goed
De dieren hebben bij ons een goed leven in een mooie omgeving en met veel ruimte. Altijd buiten. En dat geldt ook voor Buitengewone Varkens. Dus ligt samenwerking voor de hand.
Het vlees van de Bonte Bentheimer is uniek: een mooie speklaag en een hoog intramusculair vetgehalte. En de kenner weet: vet geeft smaak. In tegenstelling tot een industrieel gehouden varken, duurt het geen vijf, zes maanden, maar een jaar eer het dier op slachtgewicht is. Langzame groei, veel beweging, veel aandacht, goed voer. Dat betekent qualiteit. En tja, dat komt ook tot uitdrukking in de prijs voor het vlees. Dus wij zeggen: eet minder vlees, maar als, dan goed!

Vegetariër, flexitariër, carnivoor
Aan de recepten op onze website kan je zien dat er heel veel vegetarisch, vaak zelfs veganistisch, is. Maar we zijn niet afkering van vlees. We waren flexitariër voordat dit woord werd uitgevonden. (We gebruiken ook geen nepvlees.)
Als je een zeldzaam ras in stand wil houden, is slacht onvermijdelijk. Want varkens hebben pakweg drie worpen in twee jaar. Dat zijn grofweg dertig biggen erbij. Je kunt dat niet ongebreideld door laten gaan. Dan moeten er dieren – meest beren (mannen) – worden geslacht.
Een zeug wordt kort na het afspenen – dus als de biggen na een week of tien, twaalf weggaan – weer berig Dan wil ze worden gedekt. Als je dat tegenhoudt, wordt ze op een gegeven moment onvruchtbaar – en dat is al snel het geval. Er moeten dus biggen worden geboren om een ras – dus biodiversiteit – te behouden. En dat betekent dus ook slacht. Als we dat niet doen, als we de dieren sex onthouden, dan sterft een ras uit. En dat is niet goed voor de biodiversiteit.

Wij vinden dat we moeten stoppen met de intensieve dierhouderij en minder vlees eten, maar wel beter en van dieren die een goed en gezond leven hebben gehad.

Plaats een reactie