Zonnepanelen

Eerst wat regelleed

De vorige Balkenende-kabinetten (Balkenende II CDA/VVD/D66 en III, CDA/VVD) hebben alle subsidies voor groene energie afgeschaft.

Nieuwe regeling per 1 april 2008

Onder Balkenende IV is per 1 april 2008 (geen grap) de SDE-regeling ingegaan. Er wordt een subsidie van 33 cent per opgewekte kWh toegekend, gedurende vijftien jaar. Het subsidiebedrag kan dalen als de elektriciteitsprijs stijgt.

Dit kan betekenen dat u er uiteindelijk geld op toelegt. Lees dit.

Historie

Zonnepanelen foto_300De hele natie jammerde bij Al Gore’s film An Inconvenient Truth. Maar feit was dat er in 2006/2007 er geen enkele vorm van subsidie op de aanschaf van zonnepanelen meer bestond. Die was een paar jaar daarvoor afgeschaft. Een korte tijd daarna duurde nog wel een regeling voor (kleine) energieproducenten (MEP) voort (3000 kWh of meer). Bij het maken van de bouwplannen dachten we nog even daarvan te kunnen genieten, maar op 18 augustus 2006 trok staatsecretaris Wijn ook daar de stekker uit. Bovendien keurde de welstandscommissie van onze gemeente een eerste ontwerp met een groot dakvlak met optimale hellingshoek, t.b.v. zo veel mogelijk zonnepanelen, rücksichtslos af. En dat terwijl de regering had besloten de invulling van het Kyoto-verdrag bij de lokale overheden te leggen.

Het uiteindelijke, goedgekeurde, ontwerp heeft een kleiner dakvlak op het zuiden. Dat betekent minder zonnepanelen, en dat betekent dat we de drempel voor de MEP niet zouden halen.

Wat doe je dan? Wachten tot er weer subsidie komt, waarvan onduidelijk is hoe deze uitvalt? Of toegeven aan je gevoel dat het moet en nu investeren en elke zonnestraal die omgezet kan worden in eigen stroom? De elektriciteitsmeter draait nu wel achteruit.

Subsidieregeling Duurzamen Energie

De nieuwe regeling heet SDE (Subsidieregeling Duurzame Energie) en is op 10 januari 2008 door de Europese Commissie goedgekeurd. Begin maart kwam het kabinet met ministeriële regelingen. Op 1 april 2008 is deze ingegaan, maar de verwachte stormloop bleef uit. Minister Cramer had in het verleden beloofd dat het met terugwerkende kracht zou ingaan. We rekenen op Cramer.

Bouwvergunning

Zonnepanelen mogen zonder bouwvergunning op het schuine dak worden aangebracht, mits ze daaraan evenwijdig worden gemonteerd (zeg maar: plat erop). Daar heeft de welstandscommissie dus niets over te zeggen. Dat geeft te denken over de zin en onzin van de welstandscommissie. Opheffen, want ons betreft. Op een plat dak mogen ook zonnepanelen worden geplaatst, op een rek, met een maximale hellingshoek van 35 graden (en nog wat kleine regels).

16 panelen leveren ….

Ons dakvlak biedt nu nog ruimte aan 16 panelen. We hebben ze bij SolarNRG gekocht. Dat bedrijf heeft ze ook geïnstalleerd.

SolarNRG offreerde ons Sharp panelen NEQ7E3E van 167 Wp (Wattpiek) per stuk. Dit is totaal 2672 Wp, hetgeen neerkomt op een jaaropbrengst van ca.2.400 a 2.500 kWh per jaar. Hopen we. Een gemiddeld huishouden verbruikt 3.600 kWh.

De panelen liggen op het zuiden in een hoek tussen de 35 en 40 graden (heeft architect en grote vriend Jan bezworen). Dat is de optimale hoek voor Nederland. De oriëntatie is pal zuid. Het verwachtte rendement is dan rond de 97%. Als de zon schijnt. (Dan zou de bovenstaande berekening leiden tot 2672 x 97% = 2.591 kWh op jaarbasis.)

Maar ons huis staat in een bosrijk gebied. We hebben twee bomen die de meeste hinder opleverden weggehaald. (We troosten ons met de gedachte dat brandhout tegenwoordig ook CO2– neutraal is. En bovendien planten we zelf genoeg aan.) In de winter, bij laag staande zon, zorgen de bomen die ten oosten van het huis staan, nogal voor wat schaduw. Maar ja, in de winter zijn vaak grauwe dagen en dan leveren de panelen geen spat op. Een kWh per dag misschien.Oppervlak dak

Op een oppervlak van 650 cm x 407 cm passen exact 4 x 4 = 16 panelen, liggend.
 

Het net is een batterij

Ik weet niet hoe groot de lobby is, maar de energieleveranciers moeten zich er wel tegen verzetten als iedereen zelf energie gaat opwekken (Gasunie levert bijv. cv-installaties die ook stroom opwekken). Het lichtnet wordt dan een batterij: overdag lever je terug en ‘s avonds neem je af. Als we allemaal de daken vol met zonnepanelen leggen, kleine windmolens plaatsen, enzovoorts, dan is de rol van Nuon, Essent, Eneco etcetera in de huidige vorm snel uitgespeeld. Het netwerk is namelijk in handen van de netwerkbeheerders. Andere bedrijven.

De energiemaatschappijen moeten dan minder centrales bouwen en meer investeren in de batterijfunctie. Van die dingen. Daarom willen energieproducenten niet veel betalen voor de energie die je teruglevert. En daarom zullen allerlei oneigenlijke argumenten blijven komen tegen kleine windmolens bij particulieren – maar mogen wel hele grote, onooglijke dingen door de maatschappijen zelf worden neergezet. Gelukkig is de energiewet verrijkt met een aangenomen amendement van Diederik Samsom: tot 3.000 kWh moet 1:1 worden gesaldeerd.

Greenchoice

Wij zijn in 2005 bewust overgestapt naar Greenchoice. Voor elektriciteit en gas. Ze zijn ietsje goedkoper dan de traditionele leverancier in de regio (bij ons Nuon) en leveren 100% groene stroom en 100% groen gas. Zij stimuleren het opwekken van groene energie en betalen een eerlijke prijs (voor het deel boven de 3000 kWh). Ook als je minder opwekt, bieden ze een korting van 0,5 cent per kWh die je netto nog bij hen afneemt. (Maar ja: als je 4.500 kWh verbruikt en je produceert 3.000 kWh, dan neem je netto nog maar 1.500 af x ½ cent = € 7,50. Big deal. Leuke geste. [Noot: volgens ons bestaat deze regeling in 2009 niet meer.]

 

Terugverdientijd

Dit wilt u niet weten. Maar er is een terugverdientijd. De investering (zonnepanelen, montage, inverter) kostte ons € 15.420,– incl. BTW (2006). Een kWh kost (dagtarief) 23,18 cent (2007). Bij een verwachtte jaaropbrengst van 2.500 kWh is dit bijna 600 euro. De terugverdientijd bedraagt zo 25 jaar. En dat is ook de verwachtte levensduur van die dingen. (Eigenlijk 30 jaar.) We hebben geen rekening gehouden met stijging van de elektriciteitstarieven, renteverlies (stel 3½% per jaar, dat is €540,–) en het feit dat na jaren de opbrengst iets gaat teruglopen.

Groen gevoel

Conclusie: het zal niet verliesgevend zijn, als je rekening houdt met een stijging van de energieprijzen. Misschien winstgevend als deze  sterk is en als er alsnog subsidie wordt toegekend.

Maar het allerbelangrijkste is het Groene Gevoel. Dat je iets bijdraagt aan de reductie van CO2-uitstoot, aan minder verbruik van fossiele brandstoffen. Van die dingen.

Soorten zonnepanelen

Dit zijn traditionele zonnepanelen. Inmiddels is er door ECN (Energiecentrum Nederland – Petten) een nieuwe technologie, een soort spinrag/waaiers die (a) goedkoper te produceren is en (b) een hogere opbrengst heeft.

Toen wij moesten beslissen (2006) was deze technologie verkocht of ondergebracht bij zonnecelproducent Solland. Er was nog niets te zeggen over het moment wanneer deze op de markt zouden komen.

De markt voor zonnepanelen zit “vast”, volgens de leveranciers. Van Tintelen offreerde andere zonnepanelen, voor een hogere prijs dan SolarNRG. En dat komt weer omdat SolarNRG groot inkoopt en ook in Duitsland actief is, waar wel een stimulerende subsidie op zonne-energie is. (Net als België en Luxemburg, trouwens.)

Zonnepanelen met de nieuwe zonnecellen zijn nog steeds niet op de markt (januari 2008). Dat is anderhalf jaar na ons beslismoment. (Update: medio 2009 ook nog niet.)

Afbeelding Monier zonne-dakpannenOp het dak – in het dak

Lafarge, de grootste dakpannenproducent van Europa, zo niet: de wereld, levert zonnepanelen die in de laag dakpannen kunnen worden geïntegreerd. Het vermogen ervan is niet groot en de prijs is hoog. SolarNRG monteerde de panelen op een rek, dat niet op maar iets boven de dakpannen ligt. Hierdoor is lekkage als gevolg van de panelen uitgesloten.

26 juni 2009: Lafarge heet thans Monier en bij Monier is niets meer over zonne-energie te vinden. Wel bestaat deze brochure.

 

 

In Netwerk of Een/Twee Vandaag werd medio 2007 een item uitgezonden over mensen die met hun panelen de 3.000 kWh overschreden: ze trokken de stekker eruit omdat hun leverancier dan over alle opgewekte stroom een belachelijk laag tarief berekende. Er was immers meer dan drieduizend opgewekt, dus was die regel niet van toepassing, aldus de energiemaatschappijen.

Plaats een reactie