Zonder is gezonder

'Zonder is gezonder' is de welluidende slogan die de Vlaamse Milieumaatschappij voor haar campagne heeft gekozen. Het doel is het gebruik van bestrijdingsmiddelen (pesticiden) door overheden en particulieren terug te dringen.

Dit kan niet goed zijn….

Via de actie 1-2-3-Ecotuin van VELT werden wij in Nederland met deze campagne bekend.
En wij zijn gevoelig.
Hoewel we ontzettend ecologisch groenten verbouwen, gebruikten we tegen het onkruid dat tussen de straatstenen en in het grint rond het huis groeit, af en toe Roundup (werkende stof: glyfosaat). Door gewiekste marketing had dit goedje – nee, geen gif, een groeihormoon! -een vrij onschuldig predicaat.

Maar toch… Het betekende een dubbel gevoel in ons bestaan.  Zeker als je in de late winter de doodgespoten bruine akkers ziet, denk je: Roundup. Dit kan niet goed zijn.
Maar aan de andere kant: tot voor enkele jaren gebruikte Natuurmonumenten het ook om bijv. stukken bos Amerikaanse vogelkers-vrij te krijgen. Dus zo erg kan het ook weer niet zijn. Zo susten we ons geweten. Maar toch…..
 

Toys for boys

Dus dank zij de Vlaamse overheid, dank zij VELT hebben we nu een onkruidbrander. Een vlammenwerper. Toys for boys. Want we moeten bekennen dat het toch wel gevoelens van sensatie opwekt als je met een stoot vuur een pluk straatgras of ander onkruid doet verassen.

Tevens ideaal voor wielrenners en anderen die van onthaarde benen houden. Trek de korte broek aan. De hitte die het ding opwekt is dermate groot dat de haren ongemerkt wegschroeien.
Het is overigens niet de bedoeling dat je het groen letterlijk wegbrandt. De plant hoeft slechts kort te worden verhit. (De praktijk leert dat bij stevige planten en redelijke pollen straatgras echt verbranden effectief is.)
Het ding heet officieel BIOflame Powerjet handbrander en kost, gezien de eenvoud, meer dan je zou denken. Doch omgerekend naar flessen Roundup e.d. is het in enkele jaren terugverdiend. Mits flessengas niet veel duurder wordt.

Nog even over Roundup

roundupOver Roundup – of beter de werkzame stof: glyfosaat, want er zijn ook andere merken met hetzelfde spul – bestaan steeds meer twijfels. Het (marketing) verhaal is dat het een groeihormoon is, dat via het blad door de plant wordt opgenomen. De plant groeit zich letterlijk dood, doordat de cellen knappen. Dat lijkt een steeds meer een fabeltje. Het spul heeft weldegelijk invloed op mens en dier.
In tegenstelling tot bijv. België is in Nederland de "pure" Roundup niet meer voor de particulier te koop. Wel in verdunde vorm. Boeren en hoveniers kunnen het pure spul daarentegen wel ongebreideld toepassen.
Roundup is een product van Monsanto, een chemiereus die, net als Syngenta, de laatste decennia zaadhuizen heeft opgekocht en zich heeft gestort op genetisch gemanipuleerde zaden. Doel: groentenzaden ontwikkelen waarvan de plant niet getroffen wordt door glyfosaat (en al het andere dus wel).
De dubbele bodem is natuurlijk dat ze zo veel mogelijk van het spul willen verkopen en en passent de boeren afhankelijk maken van dat specifieke zaad.
Dat kan niet goed zijn…….
Tijdens het schrijven van dit stukje stootten we op een artikel uit het Brabants Dagblad van februari 2008. Over een proefveld voor gen-maïs bij Gilze. Lees dit hier.
 

Links

www.zonderisgezonder.be Over schadelijke dieren en hinderlijke planten, hoe deze te lijf te gaan of in te bedden in een tuinplan. Maar ook over chemische bestrijdingsmiddelen en waartegen deze werken.
VELT (Vereniging Ecologische Leef- en Teeltwijzen) is daarop ingehaakt met de campagne 1-2-3-Ecotuin (www.123ecotuin.be).
De onkruidbrander: www.weedcontrol.nl

Plaats een reactie