Maartwerk in de moestuin

Sommige mensen zaaien binnen al tomaten, aubergines e.d. voor. Dat is veel te vroeg voor ons. In onze kas staan nu kuipplanten die pas medio mei naar buiten gaan. Maar het echte buitenwerk gaat beginnen. Wat doen wij in maart:

Het bemestingsplan voeren we stap voor stap uit. Aangezien we op goed doorlatende zandgrond tuinieren, willen we niet dat, door te vroeg te bemesten, veel voedingsstoffen wegspoelen voordat er gezaaid of geplant wordt.

Voorzaaien: is in bakjes met zaaigrond of perspotjes
Begin-medio-eind: is ook afhankelijk van hoe maart zijn staart roert.
Binnen: in een onverwarmde kas
Koud glas: in de koude bak (min of meer hetzelfde als binnen)

Kolen

 

maand maart

Spitskoolvoorzaaien koud glasbegin
Spruitenvoorzaaien koud glasmedio
Koolrabibinnen voorzaaienbegin
Cime di rapabuiten, ter plekkemedio
Rucolabuiten, ter plekkebegin-medio
Slagenradijsvoorzaaienmedio
Radijsbuiten, ter plekkebegin-medio
   

Bonen

  
Tuinbonenter plekke of voorzaaien koud glasz.s.m.
Peultjester plekkemedio-eind
Grauwe erwt / kapucijnerter plekkemedio-eind
   

Bladgroenten

  
Snijbietvoorzaaien of ter plekkemedio
Spinazieter plekkebegin
Stengelslabinnen voorzaaienmedio
Snijsla-slamengselter plekkebegin
Little gembinnen voorzaaienbegin-medio
Vierjaargetijdenslabinnen voorzaaienbegin
Bunte Forellenschußbinnen voorzaaienmedio
Raapsteeltjester plekke (koude bak)begin
Bleekselderijbinnen voorzaaienbegin-medio
   

Wortelgewassen

  
Venkelbinnen voorzaaienmedio-eind
Haverwortelter plekkemedio-eind
Biet Chioggiater plekkemedio-eind
Wortel, vroege van Nantester plekkebegin-medio
Uiter plekke plantenbegi
   

Aardappels

  
Vroege (bijv. roseval)voortrekkenbegin-medio
 poteneind
Latevoortrekkeneind
   

Vruchtgewassen

  
Tomatenbinnen voorzaaienmedio-eind
Auberginebinnen voorzaaienbegin-medio
Komkommerbinnen voorzaaienmedio-eind
Paprikabinnen voorzaaienmedio
Peperbinnen voorzaaienmedio

Een reactie plaatsen

Verschijnt een à twee keer per maand. Met een breed scala aan onderwerpen uit het groenere leven en lekkere recepten.

Kijk in ‘spam’ of ‘reclame’ wanneer u niet binnen een paar minuten een e-mail ontvangt.