Zes maal in Seizoenen

Ongeschoren en met scheuren in de broek. Iets er achter de immer onberispelijk geklede Anthonetta. Een groter contrast is haast niet te bedenken 🙂
Klik op de afbeelding en een pdf met het eerste artikel opent zich.

Wij zijn al jaren lid van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt). Ze heeft haar wortels in Vlaanderen en groeit nu gestaag door in Nederland. Want wat wil je, het lidmaatschap kent, naast onderlinge betrokkenheid, veel aantrekkelijke voordelen. Van de leden, voor de leden. En wij mogen in 2017 zes maal schrijven over het wel en wee in onze tuinen.

Op het ritme van de seizoenen

Resultaten  uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomstHet is voor Anthonetta van Bergenhenegouwen en ons een grote eer om op het ritme van de maanden een jaar lang voor Seizoenen te mogen schrijven.
Helaas moeten we ons hierin echter drastisch beperken, want de limiet is gesteld op zesduizend tekens, inclusief spaties. Anders zou er geen plaats meer zijn voor andere artikels in het magazine. Het is dat we op rijke ervaring kunnen bogen, want we moeten twee maanden vooruit schrijven. Voor financiële producten geldt: In verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar conjuncturen fluctueren tegenwoordig sterker dan het weer. Dus we schrijven begin januari schrijven wat in maart wordt gepubliceerd. En begin maart voor mei.


Waarom lid van Velt?

Wij zijn lid van Velt. Maar waarom zou u lid worden van deze vereniging? En wat is Velt eigenlijk?

Boeken
Wij hadden pakweg vijftien jaar geleden het Handboek Ecologisch Tuinieren gekocht. Dat gaat over moestuinieren en is zeer informatief over de groenten, maar ook over bodem en bestrijding van allerlei onheil. We kochten het bij de boekhandel. Waren we al lid geweest, dan hadden we geen € 43 betaald maar € 29,50. Dat scheelt dertien euro. Het lidmaatschap is € 30,–.
Alle boeken die Velt produceert en uitgeeft zijn stuk voor stuk zorgvuldig samengesteld. Je merkt dat het uit de praktijk, door en voor de leden is geschreven.

Seizoenen
Elke twee maanden verschijnt het blad Seizoenen. Hierin staat steevast nieuws uit de ecologische huishoudelijke wereld, moestuinnieuws, recepten, boekbesprekingen en wat er bij de afdelingen op de rol staat te worden georganiseerd.


Collectieve zadeninkoop
Tegen het einde van het jaar ontvangen alle leden bij Seizoenen de zadenlijst. Een collectieve inkoop van moestuinzaden, dus met lucratieve korting.


Open Ecotuinen

In 2017 zijn de Eco Tuindagen op 3 en 4 juni.

Open Ecotuinen in het eerste weekeinde van juni. Al vele jaren vindt dit plaats in Vlaanderen en Nederland. Leden die dat willen stellen hun tuin open voor bezoek. MergenMetz doet al weer een jaar of vijf, zes mee. Toegegeven, na eerst de kat uit de boom te hebben gekeken en het jaar ervoor andere tuinen te hebben bezocht. Maar als je je tuin ecologisch beheert, dan wil je dat toch aan iedereen laten zien?


Lokale afdelingen
Leden uit een regio ontmoeten elkaar bij een lokale afdeling. Een afdeling organiseert regelmatig activiteiten. Dat kan heel simpel een maandelijkse ontmoetingsavond zijn, maar kan ook voordrachten, tuinbezoeken enzovoorts betreffen. Afdelingen worden opgericht als er voldoende leden in een gebied zijn. Wij zijn lid van Veluwe Zuid die in 2016 van start is gegaan toen bleek dat er zo’n zestig leden in de omgeving woonden.


De stippen geven aan waar winkels e.d. zijn die Velt-leden voordeel bieden.

En meer
En er zijn nog wel meer voordelen, zoals moestuincursussen, planteninformatie, advertenties (zo hebben wij Marieke en Henk gevonden, die op ons erf en dieren passen als we op vakantie willen), kortingen bij winkels (in Nederland nog te weinig, maar dat groeit) en ruilbeurzen.
Velt treedt ook naar buiten, zoals met acties tegen het gebruik van pesticiden. Activistisch, niet extremistisch, maar de vinger op de zere plek leggen is al voldoende.


Velt in Nederland

In totaal telt Velt primo 2017 zo’n 16.700 leden, waarvan 2.700 in Nederland. In Vlaanderen en het Brussels Gewest zijn zo’n 100 afdelingen en 30 in Nederland.

In de statuten van Velt is opgenomen dat haar werkingsgebied Vlaanderen, Brussels Gewest en Nederland is. Sedert een aantal jaren wordt er hard aan de weg naar en door Nederland gewerkt. Het ligt voor de hand dat in zuidelijk Brabant (Bergeijk, Valkenswaard, Gemert) de oudste Nederlandse afdelingen te vinden zijn, maar eigenlijk zijn er nu door heel het land afdelingen. Een greep: Amsterdam e.o., West-Friesland, Holland Rijnland, Rotterdam, Utrecht, Gooi- en Eemland, Den Bosch, Zeeuwse Eilanden, West-Brabant, Tilburg-Breda, Leuldal, Achterhoek, Emmen, Van Grond tot Mond (Drenthe). En natuurlijk Veluwe Zuid.

Waar staat Velt voor?

Missie. Mission statement. Het klinkt eng. Amerikaans. Maar in de praktijk ontleent elk bedrijf, vereniging of stichting, ja ook overheidsinstanties, zijn of haar bestaansrecht aan een bepaald doel of nut voor de samenleving. De missie van Velt luidt:

Velt is een ongebonden, pluralistische vereniging van personen die zich actief inzetten voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling. Om dat doel te bereiken komt Velt op voor biodiversiteit en voor een energie- en grondstoffenzuinig productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden. Leden van Velt dragen daaraan bij door in hun eigen omgeving betekenis te geven aan ecologisch leven en tuinieren, en door samen te werken in publieke activiteiten.

Kortweg gezegd: We gaan met zijn allen meer ecologisch leven en helpen elkaar daarbij door kennis te delen en meer.

Dus doe mee en word ook lid!

 

 

 

1 gedachte over “Zes maal in Seizoenen”

Plaats een reactie