Biologische landbouw kan de wereld voeden

Uitgebeend - spuiten gewas - vliegtuigBiologische landbouw kan de wereld voeden en ondertussen minder vervuiling en gezondheidsproblemen voor mensen veroorzaken. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers van het Department of Crop and Soil Sciences, Washington State University in het wetenschappelijke blad Nature Plants op 3 februari. Een dag eerder werd bekend dat glyfosaat, het RoundUp van Monsanto, wereldwijd het meest gebruikte bestrijdingsmiddel is. Een middel waarvan de WHO inmiddels stelt dat het mogelijk kanker veroorzaakt.


Wagenings dogma

De vraagt rijst meteen of dit het einde betekent van het dogma ‘We moeten in 2050 negen miljard mensen voeden’, waarmee wetenschappers van Wageningen UR en de grootschalige zaad-, bestrijdingsmiddelen- en voedselindustrie o.a. genetische manipulatie en grootschalige landbouw trachten te justificeren. Of dat dit nieuws dat dogma minstens neutraliseert.


Natuurlijk voedsel ongezond?

Al heel lang wordt biologische landbouw weggezet als een weinig efficiënte methode voor het produceren van voedsel.  Op 6 februari 2016 laat het Algemeen Dagblad en de regionale bladen de Wageningse hoogleraar voedseltechnologie Tiny van Boekel (64) aan het woord. De kop luidt: Natuurlijk voedsel is ongezond.
Van Boekel doet daarin een aantal zeer controversiële uitspraken – maar ja, niet vreemd voor iemand die bijna zijn hele werkzame leven in dienst van big food is geweest

. Noem het vakverdwazing. Citaat uit het krantenartikel – en in schril contrast met wat de Amerikaanse wetenschappers schrijven:

Tenzij we minder gaan eten, kunnen we alleen met industriële voedselproductie 7 miljard wereldbewoners voeden. De hang naar natuurlijk voedsel is een luxeprobleem. Een moestuin heb je puur voor de lol. Of om een statement te maken. Mensen zijn bewust met voedsel bezig en gaan op de biologische toer. Prima, maar het is niet per se beter. 

Het is best mogelijk om geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen te gebruiken, maar daardoor vallen de oogsten lager uit en heb je meer bederf. Dan verlies je producten die zijn bedoeld om mensen te voeden. En verspilling is vanuit milieuoogpunt ook niet goed.

Biologische landbouw kan de wereld voeden - grafiekenAlle aspecten beschouwd

Gelukkig hebben we de NVWA nog. Op 18 januari 2016 drie aanhoudingen wegens illegale handel bestrijdingsmiddelen.In het artikel in Nature onderzoeken de wetenschappers alle aspecten van biologische landbouw, dus ook productiviteit, milieu- en sociale effecten, naast de economische rentabiliteit. De opbrengsten zijn iets lager dan bij conventionele landbouw. Was dat vroeger soms wel tot 25% minder, thans is dat dankzij polycultuur en wisselteelt nog maar 8%.
Voorts schrijven ze dat de voedingswaarde van biologische producten gelijk of hoger is en dat er geen of veel minder pesticiden in of op zitten in vergelijking met reguliere landbouw. Daarenboven is biologische landbouw goed voor het algehele ecosysteem en creëert grotere sociale cohesie.


Droogtebestendig

De koeien van Veld en Beek (Doorwerth) lopen in het bos.
De koeien van Veld en Beek (Doorwerth) lopen in het bos.

Biologische landbouw blijkt ook beter bestand tegen perioden van droogte. Iets waar door de klimaatverandering rekening mee moet worden gehouden. De winstgevendheid van biologisch boeren is 23%-27% groter dan bij conventionele boeren (lees dit). Dit betekent dat biologisch boeren en conventioneel boeren (iets hogere productie, lagere prijs) slechts 5% verschil in de portemonnee kennen. Maar, zeggen de wetenschappers, er moet niet alleen naar winstgevendheid worden gekeken.


Vervuiling en chronische ziekten

De Ommuurde Tuin in Renkum
De Ommuurde Tuin in Renkum

Conventionele landbouw is schadelijk voor het milieu. Gebruik van pesticiden, overbemesting, broeikasgassen hebben grote effecten op de biodiversiteit. De toename van het grote aantal chronische ziekten staat daarmee in verband, aldus de wetenschappers. En ze halen studies aan die aantonen dat die landbouwproducten minder voedingswaarde hebben. Dus laten we aanhouden dat ze op zijn best gelijk zijn. Bovendien moeten we de sociale aspecten niet vergeten: biologische landbouw creëert meer banen en….. minder gezondheidsproblemen bij de werknemers.

“Honderden wetenschappelijke studies tonen nu aan dat biologische landbouw een grotere rol moet spelen bij de voedselvoorziening van de wereld. Dertig jaar geleden waren het slechts een handvol studies die biologische met conventionele landbouw vergeleken. De laatste vijftien jaar is dat aantal enorm toegenomen,” zegt John P. Reganold, een van de onderzoekers.


Conventionele landbouw aan haar einde

Wat duidelijk wordt is dat conventionele landbouw aan haar einde is. Biologisch in combinatie met innovatieve landbouwtechnieken vormt de toekomst [eigenlijk weer terug naar af, MM]. Daarvoor moeten serieuze hobbels worden genomen. Hier is een belangrijke rol voor de politiek weggelegd, die thans vaak haar oor laat hangen naar de lobbyisten van de industrie.

Lees ook: Biologische landbouw heeft niet altijd minder opbrengst (pdf)

 

 

3 gedachten over “Biologische landbouw kan de wereld voeden”

Plaats een reactie