Biologische landbouw kan de wereld voeden

Biologische landbouw kan de wereld voeden en ondertussen minder vervuiling en gezondheidsproblemen voor mensen veroorzaken. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers van het Department of Crop and Soil Sciences, Washington State University in het wetenschappelijke blad Nature Plants op 3 februari. Een dag eerder werd bekend dat glyfosaat, RoundUp van Monsanto, wereldwijd het meest gebruikte bestrijdingsmiddel is. Een middel waarvan de WHO inmiddels stelt dat het mogelijk kanker veroorzaakt.

Het Netwerk Eeuwig Moes

Woensdag 19 november 2014 kwamen deelnemers van Netwerk Eeuwig Moes bijeen in een van de gebouwen van Wageningen UR voor de najaarsvergadering van Stichting De Oerakker. Het gaat om het bewaren, vermeerderen en weer in gebruik nemen van lokale en zeldzaam geworden Nederlandse land- en tuinbouwgewassen. Er zit al jaren nauwelijks beweging in en alle goede wil strandt in oeverloos geklets.

Neonicotinoïden bedreigen al het leven

In 2014 constateren Radboud Universiteit en SOVON dat niet alleen de bijen, maar ook de vogelstand te lijden heeft van neonicotinoïden. De leercurve van de mens blijkt in dit geval erg lang. Zeker als er grote financiële belangen mee gemoeid zijn. Want al in 1994 constateerden Franse bijenhouders dat er iets loos was. Oorzaak: imidacloprid , een van de neonicotinoïde insecticiden. Inmiddels het meest gebruikte soort insectengif ter wereld. Het komt ook in ons voedsel voor

Wat is gezonde voeding?

We nemen aan dat auteur Hans Kraak met ‘77 Fabels & Feiten over onze Voeding’ opinies over ons eten wil bijstellen en misverstanden wegnemen. Dat lijkt niet te lukken. Misschien omdat een fenomeen als voeding zoveel verschillende aspecten telt, maar ons inziens ook door zijn streven om wijs en genuanceerd over te willen komen. Het is derhalve wel een boek om je eigen mening te vormen of te sterken.

Vliegkunstenaars

Zelden zo mooi gefilmd. We werden geattendeerd op een filmpje van een vliegende witte duif, tegen een zwarte achtergrond. En wat blijkt: er is een hele website met films van vliegende dieren.

Biggen volgen moeder bij voedselkeus

Dit bizarre bericht van Resource, de nieuwssite van Wageningen Universiteit & Research, is al twee weken geleden verschenen. We vonden het zo intrigerend dat we niet wisten wat we ermee aan moesten. Logisch toch, dat kinderen hun moeder volgen? Niet dus.