Als iedereen 16 euro geeft… Help de herders!

Politiek is traag. Besluitvorming is langzaam en procedures zijn stroperig. De trekkende herders komen structureel geld te kort. Er gloort licht aan de horizon, maar het realiseren van nieuwe verdienmodellen kost tijd. Sommigen dreigen nu weer om te vallen. En dat terwijl ze tot Nederlands Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn verheven!

Voedselbossen – de zin en de onzin

[Leestijd: ca. 15 minuten, maar dan weet u ook bijna alles] Voedselbos, het lijkt een kleine hype te worden. Niet onterecht, want het klinkt aantrekkelijk. Maar wat betekent dit? Waarover hebben we het? Op social media wordt zin en vooral veel onzin gebezigd. Wat is de betekenis ervan en is het werkelijk zo aantrekkelijk als wordt voorgespiegeld? En eensklaps hebben we het over botanische gastronomie. Gaan we allemaal als Paulus de Boskabouter eikeltjeskoffie drinken en het bos in om beukennootjes te verzamelen? We houden dit fenomeen eens tegen het licht.

Rapport luidt alarmbel over schaapherders

Schaapherders in Nederland kampen ‘sectorbreed’ met grote exploitatietekorten. Bezuinigingen, verplichte openbare aanbestedingen, korte contractperiodes en veel te lage vergoedingen voor natuur- en heidebeheer doen het levende erfgoed ambacht de das om. Deze conclusies staan in het door Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) aan de Tweede Kamer gestuurde wetenschappelijke rapport van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra: Wie stuurt de Herder? Concurrentie of coöperatie? Natuur- en cultuurproductie met schaapskuddes.

2016 is het Jaar van …….

Kievit. Boon of peulvruchten. Jeroen Bosch. Boek. Water. Allium. Geranium. Kleinbladige Linde. Aap. Voor deze en nog veel meer is 2016 een belangrijk jaar. Focus op een plant, dier, persoon of ding plaatst het op de voorgrond en zorgt ervoor dat wij, de mensch, er iets meer aandacht voor hebben en er ook misschien iets meer van te weten komen.

Het Geweten van Eten

Op 1 oktober 2015 hield De Maatschappij haar jaarcongres in Veenhuizen. Het Geweten van Eten, luidde het thema. Een leerzame middag waaruit bleek dat voor de meeste boeren biodiversiteit op het laagste plan staat. We concluderen dat die andere maatschappij, onze samenleving, nog een lange weg te gaan heeft. Als we geen drastische maatregelen nemen, zal het kampioensgevoel van tweede food en agro-exporteur ter wereld en de hoogste productie per vierkante kilometer, uiteindelijk een pyrrusoverwinning blijken te zijn.

Digitale Atlas van het Natuurlijk Kapitaal

Stilletjes is de Digitale Atlas van het Natuurlijk Kapitaal (DANK) live gegaan. Dat geld moet renderen wordt ons dagelijks ingeprent in nieuwsberichten waarin economie de boventoon voert. Maar belangrijker is de aarde en onze leefomgeving. In de deze digitale atlas zijn kaarten over natuurlijke bronnen en ecosystemen samengebracht en toegankelijk gemaakt. Opdat we allen kunnen zien en leren.