Wildernisvernis

Herwildernis – re-wilding in modern Nederlands – is gemaakte natuur met een laagje vernis. Filosoof Norbert Peeters neemt het Vondelpark in Amsterdam als metafoor voor de tweestrijd die de mens beheerst, een tweestrijd tussen een stadswildernis en de wildernisnatuur waaruit het park ooit is opgetrokken

Natuur en Kunst treffen elkaar op de Oude Buisse Heide

Vrijdagochtend 9 juli 2021 maakten we een wandeling met kunsthistoricus Hilbert Lootsma van Vereniging Rembrandt en Miranda Fieret, boswachter communicatie en beleven, van Natuurmonumenten door het natuurgebied Oude Buisse Heide, waar Henriette Roland Holst verbleef en Vincent van Gogh heeft gelopen. Het was de prijs die we wonnen met de wedstrijd #museumbuiten.

Lof voor de zaadmortuaria

Heeft het nog langer zin om zaden in zaadbanken te bewaren? Donderdagmiddag 20 mei 2021 een uurtje een webinar volgen van professor Douglas Gollin van Oxford Universiteit maakt duidelijk hoe belangrijk zaadbanken zijn en welke waarde ze voor de toekomst hebben.

Hek – De ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied

Een dun maar diepgaand boek over de grenzen tussen mens en dier, tussen landbouw en natuur. Interessant voor wie zoekt naar meer inzicht in hoe wij omgaan met moeilijke vraagstukken rond deze thema’s. Zoals – met stip op 1 – de terugkeer van de wolf in Nederland. Maar ook of er ruimte is voor (intensieve) veehouderij in Nederland.