Maartwerk 2019

Volgens de deskundigen loopt de natuur een maand voor. Dat zal wel. Moeten we nu alles eerder doen, of houden we gewoon ons zaaiplan aan? Stick to your plan, is een veelgehoord Amerikaans motto. Dat doen we dan maar. De IJsheiligen komen immers ook niet een maand eerder.

Het beeld van de eerste twee weken van deze maand is er een van groeizaam weer.

Weesvooruitzicht eerste twee weken maart 2019

De knofloken, die eind oktober waren gepoot, staan inmiddels boven de grond. De Sint-Jansui ziet er florissant uit. De aardperen hebben we een paar weken geleden weer gepoot, de tuinbonen hebben we twee weken geleden in de koude bak gelegd om voor te trekken, zodat we grotere planten in het bed uitplanten en (dus) minder last hebben van zwarte luis.


Buiten

Ook het buitenwerk gaat beginnen. Wat doen wij in maart:

Het bemestingsplan voeren we stap voor stap uit. Aangezien we op goed doorlatende zandgrond tuinieren, willen we niet dat, door te vroeg te bemesten, veel voedingsstoffen wegspoelen voordat er gezaaid of geplant wordt.


Zaaien en voorzaaien

We kunnen nu onze zaaibakjes vullen. We hebben in onze kas een soort van broeibed, met warmtekabel wordt deze verwarmd en de zaaibakjes staan er op.

Voorzaaien: is in bakjes met zaaigrond of perspotjes
Begin-medio-eind: is ook afhankelijk van hoe maart zijn staart roert.
Binnen: in een onverwarmde kas, maar mag op een broeibed
Koud glas: in de koude bak – onder koud glas – buiten (min of meer hetzelfde als binnen)

Kolen

 

maand maart

Spitskool (Filderkraut)voorzaaien koud glasbegin
Spruitenvoorzaaien koud glasmedio
Koolrabibinnen voorzaaienbegin
Cime di rapabuiten, ter plekkemedio
Rucolabuiten, ter plekkebegin-medio
Slagenradijsvoorzaaienmedio
Radijsbuiten, ter plekkebegin-medio
   

Bonen

  
Tuinbonen (Mrs. Grieff’s Brown Flowered)ter plekke of voorzaaien koud glasz.s.m. wij doen het in februari
Peultjes (Zwitserse reuzen)ter plekkemedio-eind
Grauwe erwt / kapucijner (Kola)ter plekkemedio-eind
   

Bladgroenten

  
Snijbietvoorzaaien of ter plekkemedio
Spinazie (wilde of Turkse)ter plekkebegin
Stengelsla/celtucebinnen voorzaaienmedio
Snijsla-slamengselter plekkebegin
Little gembinnen voorzaaienbegin-medio
Vierjaargetijdenslabinnen voorzaaienbegin
Bunte Forellenschußbinnen voorzaaienmedio
Raapsteeltjester plekke (koude bak)begin
Knolraapter plekke (koude bak)begin-medio
Bleekselderijbinnen voorzaaienbegin-medio
   

Wortelgewassen

  
Venkelbinnen voorzaaienmedio-eind
Haverwortelter plekkemedio-eind
Biet Chioggiater plekkemedio-eind
Wortel, vroege van Nantester plekkebegin-medio
Uiter plekke plantenbegin
Sjalotter plekke plantenbegin
   

Aardappels e.d.

  
Vroege (bijv. roseval)voortrekkenbegin-medio
(geen aardappels in 2019)poteneind
Latevoortrekkeneind
Mashua (knolkapucien)binnen voortrekkenbegin
Yacon (appelwortel)binnen voortrekkenbegin
Ocabinnen voortrekkeneind

Vruchtgewassen

  
Tomatenbinnen voorzaaienmedio-eind
Aubergine (niet in 2019)binnen voorzaaienbegin-medio
Komkommerbinnen voorzaaienmedio-eind
Paprikabinnen voorzaaienmedio
Peperbinnen voorzaaienmedio
Luffabinnen voorzaaienmedio

Plaats een reactie

Verschijnt een à twee keer per maand. Met een breed scala aan onderwerpen uit het groenere leven en lekkere recepten.

Kijk in ‘spam’ of ‘reclame’ wanneer u niet binnen een paar minuten een e-mail ontvangt.