Verschillen tussen pompoensoorten

Pompoen is een grote verzamelnaam voor vruchten van het geslacht Cucurbita, dat tot de grote komkommerfamilie Cucurbitaceae behoort. Er zijn verschillende soorten Cucurbita. Soorten onderling kruisen niet, maar ze lijken soms verdraaid veel op elkaar en ook weer niet.

De moestuin in juli 2020

Velen van ons blijven in de zomervakantie thuis, of vieren van huis uit vakantie. In de moestuin is het nu wat aanrommelen: beetje wieden, nog wat zaaien en uitplanten. Want nu zijn we in de gelukkige maand gekomen, waar we oogsten kunnen binnenhalen. De kroon op ons werk.

Maartwerk 2019

Volgens de deskundigen loopt de natuur een maand voor. Dat zal wel. Moeten we nu alles eerder doen, of houden we gewoon ons zaaiplan aan? Stick to your plan, is een veelgehoord Amerikaans motto. Dat doen we dan maar. De IJsheiligen komen immers ook niet een maand eerder.

November in de tuin

De moestuin ziet er niet zo mooi meer uit. Er is geoogst en dood en verderf slaat toe. De rustige periode breekt aan, maar er is nog wel het een en ander te doen. En natuurlijk water afsluiten en dakgoten schoonmaken van herfstblad.