Tilburg houdt niet van varkens

Op Foodlog vertelt varkenshouder Steef hoe hij het roer gaat omgooien omdat hij de "indruk heeft dat de burger er zich mee wil bemoeien" en na dertig jaar wel eens waardering voor zijn werk wil. In Tilburg lijkt het de omgekeerde wereld: buurtbewoners willen niets van varkens weten. Het project Varkenshuis sneefde.

Het had in Tilburg zo mooi kunnen zijn. Als men tenminste open staat voor nieuwe ideeën en niet vanuit vooroordelen redeneert

Tilburg - varkenshuis

Het Varkenshuis is een initiatief van kunstenaars Sjef Meijman en Elles Kiers. Ze willen mensen dichter bij het dagelijks eten brengen. Bewuster maken van voedsel. Het idee is dat er varkens op (tijdelijk) braak liggende stukken grond worden gehouden. Verzorgd door de buurt – de zogenaamde hulpboeren. Met succes in Rotterdam, Drenthe en andere plaatsen.

Tilburg houdt niet van varkens 1Maar niet in Tilburg.

 

Een week geleden (30 juni 2012) resulteerde goed georganiseerd buurtverzet rond het Burgermeester van de Mortelplein in het annuleren van het project. Er werden argumenten tegen varkens gebruikt – ze zouden stinken (niet waar), ze zouden veel lawaai maken (niet waar), het welzijn van de dieren zou in het geding zijn (onzin), veel ongedierte (onzin), enzovoorts.

Maar Sjef Meijman had het idee dat er onderhuids meer meespeelde.

Niettemin ontspon zich voor die tijd nog een tegenactie van voorstanders. Zij hingen pamfletten op met de tekst "Een rijk mens heeft twee varkens."

 

 

Wat is het Varkenshuis?

https://varkenshuis.nl/assets/DSC_19332.jpegSjef Meijman: "Het Varkenshuis is plek voor varkens en mensen. Een huis om samen te komen, te eten en drinken en te discussiëren. Het Varkenshuis wordt gebouwd door de lokale gemeenschap met lokale materialen. In het Varkenshuis groeien een jaar lang twee Bonte Bentheimer landvarkens op. Ze leven van de voedselresten van de lokale gemeenschap. Na een jaar kunnen de varkens worden geslacht om vervolgens bereid en gegeten te worden door diezelfde lokale gemeenschap en haar omgeving."

Vroeger was het gebruikelijk dat particulieren achter hun huis een paar varkens hielden. De dieren aten de voedselresten etc. November was slachtmaand.

 

Discussie op Foodlog

Waar het Varkenshuis moeite doet om mensen letterlijk dichter bij hun voedsel te brengen probeert boer Steef zich los te maken uit de intensieve houderij door een nieuwe, transparante varkensstal op te zetten. Met publieke tribune. Steef "heeft de indruk dat de burger er zich mee wil bemoeien" en dan doelt hij op de vleesproductie. In het nieuwe concept krijgt de zeug met haar biggen wat meer ruimte en stro. Steef is dertig jaar varkenshouder en "het gezeik" zat en wil "waardering voor zijn werk". Hij wil trots zijn op het product. De bewoners in Tilburg zullen het met Steef eens zijn.

Tilburg houdt niet van varkens 2

Wat een rare wereld. En dan te bedenken dat C1000 zijn kiloknallervlees van Duitse varkensboeren haalde, omdat de houderschapsregels voor de intensieve houderij minder streng zijn dan in Nederland…. Dus vlees uit de intensieve houderij in Duitsland is nog goedkoper.

Links

Column in Tilburgse Koerier (leuk!)
Omroep Brabant
Tilburg.dichtbij
Foodlog
De Partij van de Dieren steunt het Varkenshuis
Brabants Dagblad
Op Fok!Nieuws – Kunst is een varken
EditieNL [reportage, maar helaas wordt Tinkebell aan het woord gelaten en niet Sjef Meijman of Elles Kiers, die meer nobele intensies hebben dan louter te choqueren.]

Waar staat MergenMetz?

'Terug naar de wortels' luidt ons motto al jarenlang. En niet voor niets. In eerste instantie doelen we op groenten. We zijn niet tegen vlees, maar als je dan vlees eet, wees ervan bewust dàt je het eet. Dàt de dieren een goed leven hebben gehad. En elke dag vlees? Dat is een verworvenheid die o.i. snel moet worden tenietgedaan.

[We moeten het even kwijt – Neem dit nieuws: In de nacht van 3 op 4 juli 2012 zijn bij een uitslaande brand in een varkenshouderij in Deurne vierhonderd zeugen en vijftienhonderd (!) biggen omgekomen. Was het niet Varkens in Nood of Wakker Dier die een half jaar geleden actie voerde voor een brandveilige intensieve veehouderij? Daar is namelijk helemaal geen regelgeving voor!]

Plaats een reactie