Daar sta je dan met je groene fatsoen

De onbetrouwbare overheid. Vier jaar geleden werd bij ons de eVita-cv ketel geïnstalleerd. Want deze bespaart een fikse dot CO2-uitstoot. Voor ons minimaal 1100 kg per jaar. Door subsidie van de Provincie Gelderland was de aanschaf financieel neutraal; we deden het voor het milieu. Doch door de nieuwe politiek van duurder maken van gas ten opzichte van elektriciteit, berekenen we nu een verliespost van 115 euro per jaar. Los van wat de toekomst brengt.

Eerst haalt de Provincie Gelderland ons over om een eVita aan te schaffen – want de provincies moeten van het Rijk de hun toegewezen CO2-reductiedoelen halen. En nu wordt dit op bruuske wijze door de overheid afgestraft.  In 2019 is de energiebelasting op aardgas met 3 cent per m3 extra gestegen. Voor elektriciteit is de energiebelasting met 0,72 cent per kWh gedaald. Exclusief 21% BTW.


Die verlaging is overigens ten dele optisch, want de heffingskorting, die men krijgt op de belasting is verminderd. Dus enerzijds wordt een korting gegeven, anderzijds weggenomen. Het CBS meldt op 16 februari 2019 dat een gemiddeld huishouden 334 euro meer aan gas en elektriciteit betaalt dan in 2018. Want de energiebelasting kan wel zijn gedaald, de tarieven die de energieproducenten hanteren zijn gestegen. Voor ons komt daar dus nog eens 115 EUR bij. Een bedrag dat de komende jaren kan oplopen als de gasprijs nog verder wordt verhoogd.


Waar hebben we het over

eVita is van Remeha, een sterlingmotor die van aardgas elektriciteit maakt. De daarbij vrijkomende warmte is voor de verwarming van het huis. We berekenden dat het in het meest gunstige geval een paar tientjes per jaar zou kunnen opleveren.
“Daar doe je het niet voor, wel voor het milieu” schreven we september 2014.

Het rendement van de eVita is 105%. Dat komt omdat bij elektriciteitscentrales niet alle verliezen worden geteld. Lees dit.
Ontzorging gebeurt door Remeha. We tekenden een contract voor twaalf jaar en betalen hen een maandelijks bedrag voor aflossing, rente en onderhoud. We hebben er geen omkijken naar. Leeft eVita langer, dan zijn de baten voor ons. Daar zit – of beter: zat – het eigenlijke voordeel.


eVita verbruikt meer aardgas, maar omdat ze het duurdere elektriciteit opwekt, was dat tegen elkaar weg te strepen. Dat meer aardgas wordt door GasTerra aan werkelijk groen gas aan het energienet toegevoegd. Dat is de deal met Remeha. Dus we wekken met eVita werkelijk groene stroom op.
Als gevolg van de gas-politiek is Remeha inmiddels gestopt met de levering van eVita. Maar wij zijn nog acht jaar aan het contract gehouden.


Die voorgehouden worst lijkt nu al opgegeten.


Groen van ergernis

Hoe groen kan je zijn? In dit geval ook van ergernis. Het ontbreekt de overheid – lees: de politiek – aan visie. Een betrouwbaar beleid waarop kan worden gebouwd.

Als die 115 Euro per 2019 de komende acht jaar hetzelfde blijft, gaan we voor zo’n duizend euro (incl. renteverlies) extra het schip in. Ongeveer het bedrag dat we na het twaalfde jaar zouden kunnen inverdienen. We hebben echter geen idee hoe lang eVita nog probleemloos doorleeft. Maar het lijkt er echter op dat die voorgehouden worst al grotendeels door de overheid is opgegeten.


De zotheid

Geld blijkt belangrijker dan milieu. Tussen 2009 en 2016 is het aandeel aardgas in de elektriciteitsopwekking gedaald. Steenkool was goedkoper, terwijl de uitstoot aan broeikasgassen 2,5 keer zo groot is. Er staan (dus) stilgelegde aardgascentrales in Nederland. Gascentrales gebruiken overigens amper Gronings gas. Het meeste gas daarvoor komt uit de Noordzee, maar ook uit Noorwegen, Groot-Brittannië en Rusland.

Gascentrale Velsen – foto: Commons Wikimedia Janericloebe

We lezen dat deze uitgeschakelde gascentrales straks weer worden ingeschakeld, om ons van meer elektriciteit te voorzien. We moeten immers van het gas af, luidt het credo. Gas moet de overgang begeleiden. Dus eerst gaan de olie-, kolen- en kerncentrales dicht en als laatste de gascentrales.
Hoewel? De regering vervangt kolenstook ook door houtstook. Dat wordt als ‘duurzaam’ aangemerkt. Op de keper beschouwd wordt inderdaad geen fossiele brandstof gebruikt, dus geen miljoenen jaren diep in de grond vastgelegde CO2 weer de dampkring in gestuurd.

Van het gas af, gebruiken we dus nog jaren lang elektriciteit, opgewekt met aardgas. Moderne aardgascentrales hebben een rendement van 59%. Dat is veel en veel lager dan eVita en moderne HR-ketels die ook boven de 100% kunnen komen. Dus we gaan meer aardgas verbruiken om de benodigde elektriciteit op te wekken. Het is te hopen dat alle CO2 van de gascentrales wordt afgevangen.


Capaciteit verviervoudigen

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Vooraleer alle woningen van het gas af kunnen, moet de capaciteit van het elektriciteitsnet ongeveer worden verdriedubbeld. De energie van het gas moet nu immers via de kabels worden geleverd. En dan nog al die elektrische auto’s die moeten worden opgeladen. Dat komt grofweg neer op verviervoudiging.
Parallel daaraan worden windmolenparken gebouwd, worden gebouwen en parkeerplaatsen met zonnepanelen bedekt. En/of wordt gewoon stroom uit buitenlanden geïmporteerd. En dan kan de laatste gascentrale worden gesloten.


CO2-heffing

Huishoudens verbruiken ongeveer 13% van alle energie. Zo’n 80% van de energie wordt door bedrijfsleven (diensten en productie) verbruikt. Daar is de grootste winst te halen. Een redelijk deel van het aardgas wordt gebruikt voor de productie van waterstofgas dat in de industrie wordt gebruikt. Waterstof kan uitstekend met elektrolyse, dus zon- en windenergie, worden gemaakt. Glastuinbouw maakt voor verwarming ook gebruik van aardgas – moderne kassen daarentegen maken gebruik van geothermie en worden nu energieleveranciers.

Een CO2-heffing op producten van bedrijfsleven c.q. industrie maakt de productie duurder. Het tast de winstmarge van de onderneming op twee manieren aan: hogere kosten (door de heffing) en wellicht omzetdaling doordat wij, de consument, andere producten kiezen omdat de vervuilende duurder worden. Dat noopt de aandeelhouders en directie te zoeken naar milieuvriendelijke werkwijzen.

Nieuwsuur meldt op 24 februari 2019 dat de CO2-heffing aan de klimaattafel van het bedrijfsleven nauwelijks is besproken. De angst dat bedrijven dan vertrekken uit Nederland is irreëel. Leg de CO2-heffing op producten die bedrijven in Nederland verkopen. Ongeacht waar het product wordt gemaakt. We kunnen het ook met BIO de biologische producten over de hele wereld traceren.


P2G Power to Gas

Op 15 februari 2019 publiceert NRC Handelsblad een artikel over het overspannen elektriciteitsnet in Duitsland. Er werd zo veel windenergie opgewekt dat het net het niet aankon. Windmolens werden stilgelegd en TenneT, dat ook een deel van het Duitse elektriciteitsnet beheert, moest ca. 480 miljoen euro compensatie aan de eigenaren van de windmolens betalen. Die konden immers niet leveren.

Ook dit geeft aan dat het elektriciteitsnet fiks moet worden uitgebreid als we van het gas af moeten. Of we blijven aan het gas: waterstof of synthetisch aardgas. We hebben immers een puik gasnetwerk in Nederland. Lees Power-to-Gas.

4 gedachten over “Daar sta je dan met je groene fatsoen”

 1. de overheid is altijd al onbetrouwbaar gebleken dus niets nieuws, we mogen weer stemmen op 20 maart en dan verder weer 2 jaar onze mond houden.

  Beantwoorden
 2. Gewoon uit interesse Norbert: Hoe gaat het technisch eigenlijk met je eVita. Wat zijn je onderhoudskosten per jaar, je feitelijke gasverbruik, je elektriciteitsopwek etc. etc. . Het kan dan op het eerste gezicht financieel niet meer aantrekkelijk zijn maar het maakt mogelijk in combinatie met een warmtepomp op de koudste dagen weer een leuke businesscase (ook al wordt de eVita zelf niet meer verkocht). Op de koudste dagen draait in een hybride warmtepompopstelling de CV ketel namelijk mee. De warmte van de sterlingmotor + de warmte van de warmtepomp maakt dat er minder echt koude dagen overblijven waarop de CV ketel de hoofdmoot moet wegdraaien. Interessante vraag is dus ook hoeveel CV vermogen de sterlingmotor in de praktijk afgeeft…

  Beantwoorden
  • De onderhoudskosten zijn nul, d.w.z. zitten in het maandelijks tarief dat Remeha berekend. Tarief bevat dus ook de afbetaling. Ja, wat je schrijft is inderdaad een leuke gedachte. Ik zal het ook eens aan Remeha voorleggen. De besparing moe(s)t natuurlijk wel komen uit het tariefverschil tussen gas en elektriciteit. De eVita levert als ze draait een wisselend vermogen variërend van 800 – 1050 Watt. Het is mij onduidelijk waarom dat zo is. De laatste keer constateerde de service man dat ie onder de 800 draaide, wat voor hen de norm is. Dus was het idee om het te vervangen door een andere – wat weet ik niet, want daags erna zag ik iets in de 900 en onlangs 1050. Enfin. Dus we draaien nog even door.

   Beantwoorden

Plaats een reactie