Maart in de moestuin 2023

De dagen zijn nu merkbaar aan het lengen, februari perst er nog een staartje winter uit met wat lichte nachtvorst die tot in maart duurt en de vogels kwetteren dat het een lieve lust is. En wij gaan weer de tuin in.

De blijde lente drijft reeds d’ijsschors van de boorden; de bolle sneeuwvlok wordt ontdooit door ‘t morgenlicht; de guure winter wijkt, met loome schreên, na ‘t noorden, doch werpt op ‘t eerste groen soms nog een stuursch gezicht: de storm slaat nog wel eens ‘t ontluikend plantje neder; de donder spreekt, de lucht verdunt, ‘t wordt zachter weder; Natuur ontwaakt, en geeft aan de Aarde een nieuw gewaad, en al ‘t bezielde krijgt een vrolijker gelaat. Uit: Almanach der Natuur, 1789

Buiten

De knofloken, die eind oktober (10-10-10-10) waren gepoot, staan inmiddels fier boven de grond. De aardperen zijn bijna allemaal geoogst en meteen vijf op een m2 gepoot.

We hebben verzuimd de tuinbonen in februari al de koude bak te leggen om voor te trekken. Dat is het eerste dat we nu gaan doen. Vroeg voortrekken zorgt ervoor dat je eerder grotere planten hebt en daardoor minder last van zwarte luis. Dat is dit jaar een iets groter risico.

Het bemestingsplan voeren we stap voor stap uit. Aangezien we op goed doorlatende zandgrond tuinieren, willen we niet dat, door te vroeg te bemesten, veel voedingsstoffen wegspoelen voordat er wordt gezaaid of geplant. Wel hebben we in de late herfst van 2022 de bedden waar kolen komen bestrooid met kalk: fijngemalen eierschalen.

Zaaien en voorzaaien

Hoewel het elk jaar vrijwel hetzelfde is, is het altijd weer een feest. We kunnen nu onze zaaibakjes vullen. We hebben in onze kas een soort van groot broeibed, met warmtekabel wordt de aarde verwarmd en daar staan de zaaibakjes op.

Voorzaaien: is in bakjes met zaaigrond of perspotjes
Begin-medio-eind: is ook afhankelijk van hoe maart zijn staart roert.
Binnen: in een onverwarmde kas, maar mag op een broeibed
Koud glas: in de koude bak – onder koud glas – buiten (min of meer hetzelfde als binnen)

In de tabel hieronder staat een aantal gewassen die wij zelf niet elk jaar telen. Dit is ons zaaiplan voor 2023 (Word document).

Kolen

 

maand maart

Spitskool (Filderkraut)voorzaaien koud glas, perspotjesbegin
Bremer Scheerkohl binnen voorzaaien, perspotjes eind februari, begin maart
Spruitenidemmedio
Koolrabibinnen voorzaaien, perspotjesbegin
Cime di rapabuiten, ter plekkemedio
Rucolabuiten, ter plekkemedio-eind
Slangenradijsvoorzaaienmedio
Radijsbuiten, ter plekkebegin-medio
   

Bonen en erwten

  
Tuinbonen ter plekke of voorzaaien koud glasz.s.m. normaliter doen we dat in februari
Peultjes (Zwitserse reuzen)ter plekkemedio-eind
Grauwe erwt / kapucijner (Kola)ter plekkemedio-eind
   

Bladgroenten

  
Snijbietvoorzaaien in perspotjes of ter plekkemedio
Spinazie (wilde of Turkse)ter plekkebegin
Stengelsla/celtucebinnen voorzaaien, in bakjemedio
Snijsla-slamengselter plekkebegin
Little gembinnen voorzaaien, in bakjebegin-medio
Vierjaargetijdenslaidembegin
Tuinmelde (geel en rood)idemmedio
Raapsteeltjester plekke (koude bak)begin
Knolraapter plekke (koude bak)begin-medio
Bleekselderijbinnen voorzaaienbegin-medio
   

Wortelgewassen

  
Venkelbinnen voorzaaien, in perspotjesmedio-eind
Wortel, Vroege van Nantes en Küttigerter plekkebegin-medio
Uiter plekke plantenbegin
Sjalotter plekke plantenbegin
   

Aardappels e.d.

  (geen aardappels in 2020)  
Aardappel Vroege (bijv. roseval)voortrekkenbegin-medio
Aardappel Latevoortrekkeneind
Bataat (zoete aardappel)voortrekkenmedio
Mashua (knolkapucien)binnen voortrekkenbegin
Yacon (appelwortel)binnen voortrekkenbegin
Ocabinnen voortrekkeneind
   

Vruchtgewassen

  
Tomatenbinnen voorzaaienmedio-eind
Aubergine (niet in 2022)binnen voorzaaienbegin-medio
Komkommerbinnen voorzaaienmedio-eind
Paprikabinnen voorzaaienmedio
Peperbinnen voorzaaienfebruari is beter
Malabar spinaziebinnen medio, gaat niet naar buiten
Luffabinnen voorzaaienmedio

Plaats een reactie