Monsanto Tribunaal deed uitspraak: ecocide

Doodgespoten akker – foto: MergenMetz

Op 18 april 2017 deed het Monsanto Tribunaal uitspraak. Het bedrijf Monsanto is o.a. schuldig aan ecocide. Blijven in maart-april de gele velden als gevolg van spuiten met RoundUp dus nog jarenlang ons landschap sieren? De Europese Commissie moet nog het definitieve besluit nemen en onlangs werd uit honderden openbaar gemaakte e-mails duidelijk hoe Monsanto wetenschappelijke rapporten manipuleerde.


Sinds 2015 staat de (hernieuwde) toelating van glyfosaat (RoundUp) op de agenda van de Europese commissie. Voor bedrijven als Monsanto, Syngenta en Bayer is glyfosaat onderdeel van een wereldwijde miljardenomzet in gentech zaden die zonder glyfosaat instort (RoundUp Ready maïs, soja, katoen, suikerbieten, koolzaad, alfalfa). Dat laat je je niet zomaar afnemen. Aan de andere kant staat de inwoner, de consument, de burger, kortom: wij en onze volksvertegenwoordigers met hun onderzoekscommissies. Dus het spel van manipulatie en desinformatie ligt voor de hand.

Lees ons eerdere artikel Propagandaoorlog rond glyfosaat (RoundUp)

Rond de besluitvorming speelt, naast het belang van de industrie, een aantal andere aspecten:
1) De uitspraak van het Monsanto Tribunaal (o.a. schuldig aan ecocide)
2) Het oordeel van IARC, het kanderonderzoekcommissie van de Verenigde Naties (mogelijk kankerverwekkend)
3) Het oordeel van EFSA, de Europese Voedselveiligiheidsagentschap en andere agentschappen (volkomen veilig)
4) De recente openbaarmaking van interne e-mails van Monsanto waaruit ronduit blijkt dat dit bedrijf wetenschappelijke rapporten voorkookte om instanties (o.a. EFSA) te misleiden.
5) Voorheen niet-openbare wetenschappelijke onderzoeksrapporten tonen aan dat glyfosaat wel kankerverwekkend is

Het kan niet anders dan dat de Europese Commissie glyfosaat verbiedt of, om het bedrijfsleven een overgang te gunnen, sterk aan banden legt. Maar oordeelt u zelf.


Schuldig aan ecocide

De rechters presenteren hun conclusies.

Het Monsanto Tribunaal is op 15 en 16 oktober 2016 bij het International Institute of Social Studies in Den Haag van start gegaan met verhoren. Het vermoeden was natuurlijk dat Monsanto aan het een en ander best wel schuldig is, anders zou men geen tribunaal in het leven roepen. De rechtbank kreeg daarom zes vragen mee om over te oordelen, waaronder medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden omdat het ontbladeringsmiddel Agent Orange in Vietnam is gebruikt, hetgeen gevolgen had en heeft voor de gezondheid van Vietnamezen en oorlogsveteranen.
Op 18 april 2017 deed het uitspraak in termen van raadgevende adviezen, omdat het tribunaal geen echte rechtbank is en een veroordeling met strafmaat niet kan. Doch het was wel opgezet volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties

en ze werd wel bezet door vijf vermaarde rechters.
De conclusies luidden o.a. dat:

  1. de praktijken van Monsanto een negatieve uitwerking hebben op het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid.
  2. Monsanto schuldig is aan ecocide. Maar dat is geen officieel erkende misdaad, dus pleit men ervoor dat het ‘internationaal recht zich nu eens precies en duidelijk moet uitspreken over de bescherming van de leefomgeving en de misdaad van ecocide.’
  3. Niet-statelijke spelers – dus multinationale bedrijven – moeten worden erkend als verantwoordelijke spelers en dus onderworpen aan de jurisdictie van het Internationaal Strafhof in geval van inbreuk op fundamentele rechten. Er bestaat een groot verschil tussen de rechten van multinationals (o.a. vastgelegd in handelsovereenkomsten) en hun verplichtingen.

Dat laatste is heel interessant, daar vaak wordt gezegd dat multinationals machtiger zijn dan staten. Dus waarom zouden staten/landen wel allerlei overeenkomsten aangaan en zouden die niet gelden voor een multinational?
De rechters oordeelden dat Monsanto niet schuldig was aan medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden.
Lees hier de volledige uitspraak – het adviesrapport (PDF).


Mogelijk kankerverwekkend

Het IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek), onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, heeft echter aangegeven dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is (The Lancet Oncology, Volume 16, #5, mei 2016).
Nog los van het feit dat deze allesdoder een funest effect heeft op de biodiversiteit.
Deze conclusie werd kort daarna op miraculeuze wijze door de EFSA (de Europese voedselveiligheidsorganisatie) als zeer onwaarschijnlijk beoordeeld.
Vreemd.
Maar nu is duidelijk hoe en waarom.

Begin 2016 kondigde de Amerikaanse voedselveiligheidsorganisatie FDA aan onderzoek te gaan doen naar het gehalte aan glyfosaat en andere bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen. We citeren een uitspraak van een onderzoeker in The Scientist van 22 februari 2016:

Als er telkens weer aanwijzingen zijn dat zich problemen voordoen en het betreffende chemische middel is zo breed toegepast, dan moet dit worden onderzocht. Dat is niet revolutionair, dat is gezond verstand.”

Maar wonder o wonder, dat onderzoek werd begin november 2016 stopgezet. Omdat er onenigheid was over de standaardisering van het onderzoek over de diverse laboratoria. Daar denken we het onze van. Lees hier in The Huffington Post.


Onafhankelijk oordeel?

Ook bij buur Natuurmonumenten gespoten, foto: MergenMetz 2015

Op 18 april laat het blad De Boerderij weten dat Eurocommissaris voor Landbouw, de Ier Phil Hogan, verwacht dat glyfosaat (RoundUp) voor langere tijd wordt toegelaten. Hogan vindt dat er een eind aan het geneuzel moet komen en dat de landbouwsector ‘juridische zekerheid’ nodig heeft. Waar is zijn mening op gebaseerd?

Eerder, op 15 maart 2017, liet het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) weten dat glyfosaat niet gevaarlijk is. Greenpeace en met haar achttien andere organisaties, vindt drie leden van dit comité niet onafhankelijk. Zij stuurde daarover op 6 maart 2017 een brief (lees hier de PDF).  Hoewel het ECHA in haar statuten netjes heeft genoteerd dat elk belangenconflict moet worden vermeden, verrichten drie leden van deze commissie al dan niet direct onderzoekswerk voor de chemische industrie. Aangezien zij voor hun inkomen dus (ook) afhankelijk zijn van die bedrijven, mag aan onafhankelijk oordeel worden getwijfeld.


Het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed – SCOPAFF) moet overigens formeel het verzoek tot toelating bij de Europese Commissie indienen.


‘t Stinkt….

Nu is het niet zo dat Monsanto-medewerkers letterlijk in de EU en UN commissies, zoals ECHA, EFSA en IARC, zitting hebben. Maar ze zijn wel heel erg dichtbij. Veel van deze instituties beoordelen of iets veilig is of niet op basis van de door de producent aangeleverde materialen en onderzoeksresultaten. Dat is bijna ‘de slager keurt zijn eigen vlees’, vooral als de wetenschappers die in die commissies zitten ook andere belangen hebben. Want wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En dit staat al langere tijd ter discussie. Men vermoedde dat Monsanto ook wetenschappelijke rapporten “bewerkte”.
Zo berichtte het Reformatorisch Dagblad op 20 november 2015 over een Amerikaans onderzoek naar onderzoek. Twee Amerikaanse wetenschappers deden met succes een beroep op de wetgeving inzake niet-openbare studies. Hieruit bleek dat Monsanto in de jaren tachtig van de vorige eeuw zelf onderzoek had uitgevoerd waaruit verhoogd risico op kanker bleek. Er was sprake van “…..een verhoogd risico op kanker bij ratten en muizen. Het ging om tumoren van de hypofyse, schildklier, thymus, borstklieren, zaadballen, nieren, alvleesklier, lever en longen. Door de resultaten te combineren met gegevens uit andere studies, kon Monsanto het statistisch significante effect wegwerken.”
Over het geheel genomen is het bewijs van de kankerverwekkendheid van glyfosaat overtuigend en gebaseerd op meerdere factoren,” luidt de conclusie. Hier kunt u dit lezen (PDF).


Monsanto Papers

Dus de hogere macht hielp een handjeOp of rond 25 april 2017 maakt o.a. het Belgische tijdschrift Knack bekend dat Monsanto wetenschappelijke studies heeft verdraaid en beïnvloed. Onlangs zijn namelijk op last van rechter Vince Chhabria in San Fransisco honderden e-mails van Monsanto openbaar gemaakt. OneWorld en Knack hebben deze onderzocht. Dat ze openbaar werden gebeurde in het kader van een rechtszaak van honderden mensen die claimen dat zij of hun naasten ziek zijn geworden van RoundUp/glyfosaat. Het begint trekken te krijgen van de processen tegen de tabaksindustrie. Het wordt al gekscherend de Monsanto Papers genoemd. Hier kunt u ze inzien (PDF 25 Mb).

Knipsel uit het artikel van Knack

Monsanto weet van genotoxische effeten

Genotoxisch betekent dat het DNA schade oploopt. We lezen in het artikel in Knack hoe Monsanto al tientallen jaren investeert in manipulatie van de besluitvorming voor Europese goedkeuring. Met deze nieuwe wetenschap is het fijn in de tijd terug te kijken.
Dus toen het IARC aangaf dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is, was dat slecht nieuws. Kort daarop gaf het EFSA aan dat het toch veilig was. Dat deed ze op basis van een overzichtsstudie uit 2013, opgesteld door de consultants van… inderdaad, Monsanto.
Uit de e-mails blijkt niet alleen dat Monsanto weet van veel studies die de schadelijkheid aantonen, maar ook hoe ze hun eigen onderzoeksresultaat zo ontwerpen dat het EFSA het slikt. Lees ook dit artikel in Knack. En lees dit artikel in OneWorld

Wat altijd al werd vermoed, blijkt nu echt waar. En dat is schokkend. Dat Monsanto zelf onderzoeksrapporten samenstelde en die onder andere namen van ogenschijnlijk onafhankelijke wetenschappers publiceerde, is dus waar.

Deze boeiende documentaire van januari 2016, een co-productie van Anthro Media met de Duitse omroepen ARD en WDR. En Duitsers gaan niet over een nacht ijs.

Markant zijn de laatste zinnen waarin de voice over zegt “ondertussen heeft Monsanto gezegd een wetenschappelijke onderzoeksbedrijf benoemd dat zegt te kunnen bewijzen dat het onderzoek van het IARC niet meer is dan junk science (waardeloze wetenschap).”
Inmiddels weten we dus uit de e-mails dat dit Monsanto zelf was.

4 gedachten over “Monsanto Tribunaal deed uitspraak: ecocide”

  1. Ik lees hier in Duitsland dat afgelopen woensdag er nieuws uit Frankrijk kwam: De ouders van een tienjarige jongen wilden Monsanto vanwege de handicap van hun kind aanklagen. De jongen lijdt aan een misvorming van de slokdarm en larynx en moet daarom sinds de geboorte kunstmatig beademd worden. Zij zeggen dat dit komt door glyfosaat, een van de topproducten van Monsanto. De moeder van de jongen had in het begin van de zwangerschap in de zomer van 2006 glyfosaat ingeademd. Er zijn soortgelijke afwijkingen gezien in Argentinië.

    Maar Monsanto is druk bezig met een nieuw product: Dicamba. Ze willen het genetisch gemanipuleerde maïszaad verkopen dat resistent is tegen Dicamba én Dicamba dat al het andere plantmateriaal doodt. In Arkansas is er ophef bij boeren die aangrenzende maïsvelden hebben waar hun planten afsterven door Dicamba.

    Ook maakte Monsanto dit jaar een recordwinst, wat het voor Bayer nog interessanter maakt. Als Bayer Monsanto daadwerkelijk overneemt ga ik emigreren! 😉

    Beantwoorden

Plaats een reactie